chiddush logo

האדם אדון למעשיו!

נכתב על ידי שימי, 28/8/2020

    כתוב בתורה "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה". (דברים י"א כ"ו) 

האדם אדון למעשיו!
א. הרמב"ם מצטט מפרשתנו את אשר קבע בהלכות תשובה: "רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיול – צדיק הרשות בידו... אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל, שהקב"ה גוזר על האדם מתחילת בריתו להיות צדיק או רשע – אין הדבר כן – אלא כל אדם ראוי לו להיות כמשה רבנו או רשע כירבעם... דבר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצוה שנאמר 'ראה אנכי נותן לפניך היום את החיים' וכתיב: 'ראה אנוכי נותן לפניכם היום'... 
המסר מעולם היהדות: האדם מנהיג את את עצמו – והקב"ה מנהיג את העולם. 
ב. יחיד וחברה
"ראה לשון יחיד " לפניכם" לשון רבים. מרן בעל "החתם סופר" שואל: מדוע אין אחידות במשפט? והוא מישב על פי חז"ל שאמרו: " לעולם יראה אדם עצמו כאלו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצוה אחת – אשריו שהכריע עצמו לכף זכות., עבר עבירה אחת אוי לא שהכריע את עצמו לכף חובה שנאמר: וחוטא אחד יאבד טובה הרבה' – בשביל חטא יחידי שחטא, איבד ממונו טובות הרבה". רבי אליעזר בן רבי שמעון אומר: לפי שהועלם נדון אחר רובו – עשה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות, עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה..."    
המאמרים ע"פ הרב שמואל קול זצ"ל  

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה