chiddush logo

"מלכותך מלכות כל עולמים "

נכתב על ידי izik28, 28/7/2020

 בס"ד 


ד"ת להפטרת שבת ואתחנן נחמו תש"פ 
 
                     "מלכותך מלכות כל עולמים "
----------------------------------------------------------------------------
בהפטרת שבת ואתחנן מופיע פ"ס לא מובן במקצת  [ לי לפחות..] "  מִי מָדַד בְּשָׁעֳלוֹ מַיִם וְשָׁמַיִם בַּזֶּרֶת תִּכֵּן וְכָל בַּשָּׁלִשׁ עֲפַר הָאָרֶץ וְשָׁקַל בַּפֶּלֶס הָרִים וּגְבָעוֹת בְּמֹאזְנָיִם." ..מפרש מצודת דוד,"מי מדד" - ר"ל מי כמוהו היודע עומק המים כאלו מדד באגרופו ויודע רוחב השמים כאלו תכן מדתו בזרת ויודע מדת עפר הארץ כאלו מדדם בשליש ויודע משקל ההרים כאלו שקלם בפלס ומאזנים וכאומר היודע כל אלה יוכל הוא לעשות את זאת", הקה"ה בורא עולמנו  יודע את כל מידות כדור הארץ בתכנון כזה שנוכל לקיים עליו חיים נורמלים כיאה לבני אדם בני מלכו של העולם  ,המלבים מפרש ," "מי מדד", שב עתה לבאר בפרטות, מ"ש בפסוק יו"ד הנה ה' אלהים בחזק יבא, אומר, איך תוכל לאמר שאין לו יכולת למלאות הבטחתו, הלא הוא מדד את יסוד המים במדתו ושמים שהוא יסוד האש בזרת ואצבע תקן, ואת יסוד העפר מדד וכל בשליש ומדה וערך משקל הכדור בערך משוער בל יתמוטט מן המרכז אשר שם לו תחת המון הכדורים הסובבים אותו, עד ששקל ההרים הגדולים בפלס גדול, ולעומת ההרים שקל הגבעות הקטנות זה כנגד זה במאזנים קטנים שישוה המשקל והערך והיחוס ביניהם", במזמור " אשרי יושבי ביתך" מופיע פ"ס, " מלכותך מלכות כל עולמים"  , נראה על פי הפשט שיש עוד עולמות חוץ משלנו  ,פרופסור נתן אביעזר מסביר," ברור לכולנו כי בלי מים ואויר, לא יתכנו חיים על-פני כדור-הארץ.  בעוד כוכב-הלכת שלנו מבורך בכמות עצומה של חומרים חיוניים אלו, על-פני שני כוכבי-הלכת הסמוכים לנו, מאדים ונוגה, אין אויר ואין מים, ולכן אין בהם חיים.  במבט ראשון, אין לעובדות אלו עניין מיוחד, אבל נראה עד כמה הן מפתיעות.
לאחרונה התגלה, כי זמן קצר לאחר שנוצרו שלושת כוכבי-הלכת (מאדים, כדור-הארץ ונוגה), היו על-פני שלושתם מים רבים. גם עתה אפשר להבחין על-פני מאדים בקניונים ובערוצים שחרצו זרמי המים הקדומים באדמת מאדים לפני שנים רבות.  כמו כן, גם פניו של נוגה היו מכוסים בעבר באוקיינוסים עמוקים שדי היה בכמות מימיהם לכסות את פני כוכב-הלכת הזה כולו בשכבת מים בעומק של שלושה קילומטרים.  אולם, עם הזמן, כל המים אשר כיסו את פני מאדים ונוגה נעלמו, ולא נותרו על פני כוכבי-הלכת הללו מים כלשהם.  כיצד חמק כדור-הארץ מגורל דומה?
התשובה היא:  אך ורק בזכות ה"מקרה"!  "במקרה" רחוק כדור-הארץ מן השמש במידה מספקת כדי שהמים שלנו לא התאדו ולא נעלמו, כמו שקרה בנוגה. ומאידך, "במקרה" קרוב כדור-הארץ לשמש במידה מספקת כדי להבטיח שהטמפרטורה תמיד תשאר גבוהה די הצורך למנוע מהאוקיינוסים להפוך לקרח, כמו שקרה במאדים.  כדור-הארץ הוא היחיד, אפוא, בין כוכבי-הלכת, המספק את התנאים הדרושים לקיומם של חיים. "
הוא אומר "בזכות המקרה",  וישעיהו אומר: מי מדד בשעלו מים? - ה' בתבונתו מדד וקבע את המרחק המדוייק בין כדור הארץ לבין השמש, כך שיהיו בו מים משלנו".
בואו נחזור לרגע לבריאת העולם "  ,מפרש רשי " בְּרֵאשִׁית" – אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ"הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם" (שמות יב ב), שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? משום (תהלים קיא ו) "כֹּחַ מַעֲשָׂיו הִגִּיד לְעַמּוֹ לָתֵת לָהֶם נַחֲלַת גּוֹיִם". שאם יאמרו אומות העולם לישראל: "לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים", הם אומרים להם: "כל הארץ של הקב"ה היא; הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".
"בְּרֵאשִׁית בָּרָא" – אין המקרא הזה אומר אלא דרשני, כמו שדרשוהו רבותינו ז"ל: בשביל התורה שנקראת (משלי ח כב) "רֵאשִׁית דַּרְכּוֹ", ובשביל ישראל שנקראו (ירמיהו ב ג) "רֵאשִׁית תבואתו".
ואם באת לפרשו כפשוטו, כך פרשהו: "בראשית בריאת שמים וארץ, וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְחֹשֶׁךְ, וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר". ולא בא המקרא להורות סדר הבריאה, לומר שֶאֵלו קדמו; שאם בא להורות כך, היה לו לכתוב: "בראשונה ברא את השמים" וגו', שאין לך "ראשית" במקרא שאינו דבוק לתיבה של אחריו, כמו: (ירמיהו כו א) "בְּרֵאשִׁית מַמְלְכוּת יְהוֹיָקִים", (בראשית י י) "רֵאשִׁית מַמְלַכְתּוֹ", (דברים יח ד) "רֵאשִׁית דְּגָנְךָ". אף כאן אתה אומר: "בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים" וגו', כמו "בְּרֵאשִׁית ברוא". ודומה לו (הושע א ב) "תְּחִלַּת דִּבֶּר ה' בְּהוֹשֵׁעַ", כלומר: תחילת דיבורו של הקב"ה בהושע, "ויאמר ה' אל הושע" וגו'.
ואם תאמר: להורות בא שאלו תחילה נבראו, ופירושו: בראשית הכל ברא אלו, ויש לך מקראות שמקצרים לשונם וממעטים תיבה אחת, כמו: (איוב ג י) "כִּי לֹא סָגַר דַּלְתֵי בִטְנִי", ולא פירש מי הסוגר, וכמו (ישעיהו ח ד) "יִשָּׂא אֶת חֵיל דַּמֶּשֶׂק", ולא פירש מי ישאנו, וכמו (עמוס ו יב) "אִם יַחֲרוֹשׁ בַּבְּקָרִים", ולא פירש "אם יחרוש אדם בבקרים", וכמו (ישעיהו מו י) "מַגִּיד מֵרֵאשִׁית אַחֲרִית", ולא פירש "מַגִּיד מֵרֵאשִׁית דבר אַחֲרִית דבר". אם כן תמה על עצמך, שהרי המים קדמו, שהרי כתיב: "וְרוּחַ אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַל פְּנֵי הַמָּיִם", ועדיין לא גילה המקרא בריית המים מתי היתה. הא למדת שקדמו המים לארץ. ועוד, שהשמים מאש ומים נבראו. על כרחך לא לימד המקרא בסדר המוקדמים והמאוחרים כלום.
"בָּרָא אֱלֹהִים" – ולא אמר "בָּרָא ה'". שבתחילה עלה במחשבה לברואתו במידת הדין; ראה שאין העולם מתקיים, הקדים מידת רחמים ושיתפה למידת הדין. היינו דכתיב (להלן ב ד): "בְּיוֹם עֲשׂוֹת ה' אֱלֹהִים אֶרֶץ וְשָׁמָיִם".
תורת הקב"ה ניתנה לנו במעמד הר סיני  למרות שהיא קדמה לעולם כפי שמובא במסכת פסחים" התורה הקדושה קדמה לעולם תתקנ"ד (954) דורות, ולפיה ברא הקב"ה את כל העולם. (פסחים נ"ד א').
אם כן  מה לגבי שאר העולמות שהקב"ה ברא ?  מה זה אומר לגבי כל אחד ואחת מאיתנו ?
המלבים מפרש את הפ"ס " מלכותך מלכות כל עולמים" ,"מלכותך היא מלכות כל עולמים", שאתה מולך על עולמים אין מספר, ובכולם יסדת מלכותך והנהגתך הקבוע, וזה א"א שנשיג מצד רבוים אין סוף, וכן לא בהנהגתו כפי הפלאות ושידוד הטבע שזה נקרא ממשלתו, שהמושל הוא בחזקה (משא"כ המלך בהסכמת ובחירת העם), "כי ממשלתך היא בכל דור ודור", שהפלאות יתחדשו בכל דור לפי הדור ומי יוכל לספרם אחר שהם משתנים לפי מעשה הדורות:". שימו לב למילים המודגשות, הכוכב היחיד לפי מיטב ידעתתנו שפאשר לנהל עליו חיים  הוא כאן , ברור לנו שישנה אפשרות לכוכבי לכת בעלי פוטנציאל לחיים ,אך איננו יכולים  לאשר זאת אך גם אסור! לנו לשלול זאת  ,שכן אם נעשה זאת נמעיט ביכולתו של הקב"ה וזה עוול בלשון המעטה .,כפ"ס " אורו מרוז אמר מלאך יהוה ארו ארור ישביה כי לא באו לעזרת ה" לעזרת ה"  בגבורים" מפרש הרבי מליובאוויטש זצ"ל בהסבר קצת ארוך." בתשובה אישית מהרבי שקיבל פרופסור ועלוול גרין - שהתעסק בחקר חיים מחוץ לכדור הארץ, עודדו הרבי להמשיך במחקריו בנושא זה וכתב לו: "מי שקובע שאין חיים מחוץ לכדור הארץ - מציב גבול ליכולתו של הבורא!".
בשיחה שאמר הרבי בשבת פרשת דברים בשנת תשכ"ט, בהמשך לציטוט דברי חז"ל כי אין דבר שאינו נרמז בתורה, אמר הרבי כי היה מי ששאל אותו האם ישנה אפשרות לקיום חיים מחוץ לכדור הארץ. "שאלה זו" - אמר הרבי - "אינה נוגעת ישירות לתורה ומצוות ובכל-זאת, הואיל ומתעניינים לדעת מהי דעת תורה בנושא, הרי כבר הבטיחו חז"ל (מסכת חגיגה) שכל עוד יש שאלות וויכוחים - יימצא מי שישיב עליהן. והואיל ועל ידי התשובות על השאלות הללו יהיו אנשים שיהיו מוכנים יותר לשמוע בקול ה' להניח תפילין, לשמור שבת ולאכול כשר - עניתי שהדברים מפורשים בגמרא. ומה שהשואל לא שמע על אותה גמרא, הנה הדברים נמצאים בשני מקומות: במסכת שבועות (לו'-א') - מסכת הנלמדת בדרך -כלל בישיבות ובמסכת מועד קטן (טז'-א) - אותה יש הנוהגים ללמוד בזמן "בין המצרים".
"ב"שירת דבורה" על מלחמת ברק וסיסרא (שופטים ה' כג'), נאמר: "אורו מרוז אמר מלאך ה', אורו ארור יושביה". על כך מביאה הגמרא (שם) שני פירושים המתייחסים לזהות הכוכב "מרוז", כשלפי הפירוש השני מדובר בכוכב. כידוע, הכוכבים עזרו לישראל, ככתוב בפסוק לפני-כן: "מן השמים נלחמות הכוכבים ממסילותם...", ואילו כוכב זה, מזלו של סיסרא, לא בא כמובן לעזרת ישראל, ועל כן החרים אותו ברק ב"שמתא": "אורו מרוז, אמר מלאך ה', אורו ארור יושביה" - הרי שיש תושבים על הכוכב!
"ואכן, גם רש"י בפירושו על ספר שופטים, מביא את שני הפירושים בגמרא, כשאת הפירוש הגורס ש"מרוז" הוא כוכב, מביא רש"י בפירושו הראשון".
מהותן של אותן ציוויליזציות
בנוגע למהותן של אותן ציוויליזציות, מסיים הרבי, כי ללא ספק מדובר ביצורים הנחותים מדרגתינו אנו, כיוון שאנו קיבלנו את התורה, ואילו הם - לא קבלוה.
בספר "אמונה ומדע" (עמודים 137-103), מובאת "יחידות" של פרופסור יהודי ובה תשובות הרבי על שאלותיו הנוגעות בפילוסופיה היהודית. במענה לשאלתו "מה דעת התורה בשאלת האפשרות של קיום תרבויות מחוץ לכדור הארץ", עונה לו הרבי תשובה מפורטת, כאשר בתחילתה מצטט הרבי בקצרה את האמור לעיל, ואחר כך ממשיך: "בכל מקרה, מדובר רק ביצורים פשוטים, ולא ביצורים נבונים או בתרבויות נבונות, יצורים נבונים, על פי הגדרת התורה (רמב"ם הלכות תשובה פ"ה), אינם אלא כאלה שהם, בדומה לאדם, בעלי בחירה חופשית "מין זה של אדם.. יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה העניין שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע" - שם.
והנהגת בחירה חופשית ניתנה לאדם כדי לבחור בין טוב לרע, כשהגדרת הטוב והרע האמיתיים (עם הדרישה, ועם נתינת-הכח, לבחור ביניהם כראוי) נמצאת רק בתורה. כך שהבחירה החופשית מוענקת ומתקיימת באמצעות התורה בלבד.
"מכאן, שאם מניחים שישנם במקום כלשהו בתבל יצורים נבונים, חייבים לומר שיש להם תורה - וזה לא יתכן: לא ייתכן שהתורה של אותם יצורים נבונים היא תורה אחרת, שונה משלנו, כי התורה - תורת אמת - יכולה להיות רק אחת. מאידך, גם אי-אפשר להניח שליצורים אלה ישנה אותה תורה שניתנה לנו, שהרי סיפור מתן תורה לעם ישראל על כדור הארץ מתואר בתורה עצמה בפרטי פרטים, כשתשומת לב רבה מוקדשת בה לפרטים אלו, באשר הם משמעותיים ביותר לגבי עצם הבנת התורה".  
"וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶת שְׁנֵי הַמְּאֹרֹת הַגְּדֹלִים אֶת הַמָּאוֹר הַגָּדֹל לְמֶמְשֶׁלֶת הַיּוֹם וְאֶת הַמָּאוֹר הַקָּטֹן לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָה וְאֵת הַכּוֹכָבִים." .מפרש המלבים"
"ויעש אלהים" התבאר אצלי (למעלה פסוק ז'), שמלת "ויעש" בא על גמר הדבר, כי כדורי המאורות כבר נבראו בראשית הבריאה, והאור נברא ביום הראשון, ולא התחדש עתה רק מה שנתן האור בנרתק השמש ותקן אותו באופן שכשישליך נצוציו על כדור הארץ שהוא עיקר התכלית בבריאה יוכלו הבעלי-חיים להשתמש בו לפי כח עיניהם וחושיהם, ושיהיו מכוננים לפי מה שצריך אל יצורי הארץ מהאור והחום לקיומם, ושיער שהאור שנתן אל השמש מן האור הגנוז הוא בשעור נערך בכוון כפי הצורך אל הארץ לקיום בריותיה, ובהשקף זה עשה ותיקן את שני המאורות הגדולים, כי בהשקף אל יתר הכוכבים אי-אפשר שיקרא את הירח בשם מאור הגדול, כי הוא אינו כוכב בפני-עצמו רק משרת ומלוה את הארץ, ולכוכב צדק יש לו חמשה משרתים כאלה, ולכוכב שבתאי שבעה, והירח הוא הקטן מרוב כוכבי לכת, ועל-כן בתחלה שדבר לפי בחינת עצמותם קרא את כולם בשם "מאורות", אבל פה דבר מצד שתיקנם לצורך הארץ, שספור מעשה בראשית הוא רק לספר מתולדות הארץ, שבה עם נברא יהלל יה ואין לה עסק עם מעשה ה' הגדול אשר עשה בעולמות אין חקר.
ובבחינה זאת נקרא הירח בשם המאור הגדול, כי בעבור היותו קרוב אלינו יגדל אורו אלף פעמים מיתר כוכבים, ואצלנו השמש והירח הם הגדולים באורם אצלנו מכל המאורות, והשמש אורו גדול אצלנו מאור הירח.
ויחד את המאור הגדול לממשלת היום - השמש שולט ופועל פעולות רבות ביום ביסוד האש ובאויר ובצמיחת הפירות היבשים, והמאור הקטן שולט ופועל פעולות בלילה במעינות ונהרות ובפירות הלחים כמו שנאמר (דברים לג יד): "ממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים". 
ברכת הלבנה היא ההוכחה לנחיצותם של כוכבי מרום שכן על פיה אנו קובעים את מועדי החגים שניתנו לנו ככתוב בתורת משה  , עצם העובדה שאנו נעזרים בעולמו של הקב"ה כדי לקיים את תורתו וחגיו  ,ולא חלילה שאנו עובדים להם אלא ל ה" בלבד ,גם הם לא משדך או מתווך ביננו  ,מראה את עוצם גדלותו של בורא העולם ,וחשבו על  זה .. הרי יש אינסוף עולמות  ,רק בגלקסית שביל החלב שלנו יש מיליארדי כובכבים , גם אם יש  מים על מאדים או כוכב" אירופה" או אחר,, הם  לא בנויים לפי ציווי ה" כדי לקיים את תורתו , וגם אם יתגלו יצורים כאלה או אחרים איפשהו בחלל הענקי ,מלבד הפלא הגדול על כך והכבוד לקב"ה הם לא בעלי בחירה כמונו בני האדם , אולי כמו סוג של בעל חי  ..שכן  הוא בחר בנו ! העם היהודי הבזוי והשפל על כדור הארץ !!   וזה,מראה את אהבתו אלינו  האינסופית ,הרב אבינר מסביר " , אני חושב שהבריאה האדירה הזו נועדה גם לעזור לנו להבין, שהקב"ה הוא 'קצת' למעלה מהשגתינו. לעזור לנו לא לשקוע בבירורים פילוסופיים מופשטים על הקב"ה, שהם בירורים מנותקים מהחיים ולא מובילים לשום מקום, אלא להתרכז בשפע החיים שמשפיע לנו הקב"ה.
"והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלהים לאל חי, וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות, כמו שאמר דוד כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו, ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה רבון העולמים כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם, כמו שאמרו חכמים בענין אהבה שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם".
התורה היא  סוד קיומנו בעולם ממש כמו" מים קרים על נפש עיפה" היא מעוררת, מחיה  אותנו  ונותנת לנו ערכים כיאה לבני מלכו של עולם שיבנו את המקדש השלישי האחדות ואהבה ללא שנאה  בקרוב בע"ה בהר הבית ירושלים ,מרכזו של היקום!! בניצוחו של מלך מלכי המלכים הקבה" ! 
מי שרוצה יכול פשוט לראות את הפירושים הרבים  במזמורי תהילים  קמח ובמזמור ברכי נפשי של ראש חודש  ,אז נבין את הזכות שיש  לנו להיות עבדי בקב"ה בעולמו המקודש שלנו רק אם ננהג כבקשת ריבונו של עולם ," בְּשָׁעָה שֶׁבָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת אָדָם הָרִאשׁוֹן
נְטָלוֹ וְהֶחֱזִירוֹ עַל כָּל אִילָנֵי גַּן עֵדֶן
וְאָמַר לוֹ: רְאֵה מַעֲשַׂי כַּמָּה נָאִים וּמְשׁוּבָּחִין הֵן וְכָל מָה שֶׁבָּרָאתִי-
בִּשְׁבִילְךָ בָּרָאתִי,
תַּן דַּעְתְּךָ שֶׁלֹּא תְּקַלְקֵל וְתַחֲרִיב אֶת עוֹלָמִי,
שֶׁאִם קִלְקַלְתָּ אֵין מִי שֶׁיְּתַקֵּן אַחֲרֶיךָ.
(קהלת רבה פרשה ז)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע