chiddush logo

ריש גלותא שבציון הפלגי קיסר

נכתב על ידי טל סייג, 27/7/2020

 

"ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה", י"א, א':

 

חוטר שורש נצר ישי הוא פרץ בן יהודה בן יעקוב בן יצחק בן אברהם וכול יהודי שיש בו משהו בייחוסו מצד אביו או מצד אימו בהשתלשלות הארוכה מאוד הזאת של האלפי שנים האלו שזה בוודאי כבר מצוי מאוד וביותר ולא נדיר בכלל אלה שכיח מאוד, - משהו מפרץ כשר להתאים לדיבור של הפסוק הזה ואין צריך להיות ממש בן דוד אלה שורש חוטר נצר שנשרש בפרץ והוא כשר להיות ריש גלותא שבציון ראש כול הרבנים שבישראל וכול הנבואות הטובות של ישעיה עליו בפרק י"א חלות עליו.

 

רק המשיח העתידי הסופי הוא רק באמת דייקא בן ישי בן דוד בן שלמה בן רחבעם אך כול עוד לא היגיע בכלל הזמן לדרוש על משיח ממש כול בן פרצי כשר למלוכת רבנן הזאת אפילו רק מצד איזו אם בייחוסו ולא עובר על כסאו לא ישב זר ולא עובר על שלא ינחלו זרים את כבודו כי כבודו המיוחד של בית דוד הוא דווקא חל על משיח ממש ולא על סתם ריש גלותא שבציון.

 

וכהמהר"ל מפראג על הסבר הפלגי קיסר הוא בחינת הפלגי קיסר הרשמי של ישראל, מנהיג כול קהילות ישראל שבנבואות יחזקאל בחינת דוד עבדי נשיא לי בתוכם לעולם ששררתו בחינת נשיא בתוך המר גלות הזה ורק כשבא המשיח המיוחל נוטל ממנו את השררה בתור קיסר שבירמיה שהוא דוד שיקים להם אחר משיח העתידי שבונה משוכלל מהשמיים על ידי עסק בעניינים האלוקיים לחלוטין וזה באמת לאמיתה רק לעוד זמן ארוך מאוד וביותר.

 

והריש גלותא שבציון הזה הוא ממונה רק על קהל היראה רק על מי שיש בליבו להיות קשוב ומקיים דברי חכמים איזה שהם לא חילונים ולא שום שאינם ישראל נמצאים בממונותו אלה רק מי שיש את ליבו איכשהוא לשמוע ולקיים דברי תורה איזה שהם באשר הם בכול ערוץ קבלת תורה וזה תפקידו הבלעדי ושלטון כללי על כול הגויים השאינם ישראל והחילונים יהיה רק בידי משיח ממש ולא בידי הפלגי קיסר הריש גלותא שבציון שממנו נדרש בסך הכול להיות איזה שהוא בן פרץ כשר לשררה.


והוא יכול להיקרא בכול שם וכינו של ששרת רבנן ראשית שבדור הראשון לציון, ראש העדה החרדית, זקן המקובלים, או הרב הראשי לישראל או כול כינוי שכזה.

החידוש הוקדש:

לרפואה שלמה וזיווג הגון טל בו לאה

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה