chiddush logo

כפיות טובה או אלול בתמוז- להפטרת מטות מסעי

נכתב על ידי izik28, 13/7/2020

    בס"ד


ד"ת להפטרת  מטות מסעי התשפ  לע"נ אהרון בן יוכבד ועמרם ז"ל


              כפיות טובה  או  אלול בתמוז .. 
---------------------------------------------------------------------------
בהפטרת מטות מסעי שהיא השניה בין  הפטרות תלת דפורענותא מופיע פ"ס קצת תמוה ... "כֹּה אָמַר ה" מַה מָּצְאוּ אֲבוֹתֵיכֶם בִּי עָוֶל כִּי רָחֲקוּ מֵעָלָי וַיֵּלְכוּ אַחֲרֵי הַהֶבֶל וַיֶּהְבָּלוּ"  , מפרש המלבים," מה מצאו אבותיכם", מתחיל להתוכח שתחלה תיכף בעודם במדבר רחקו אבותיהם מעליו וינזרו לבושת, והנה העוזב דבר מפני דבר בהכרח יהיה, או מפני שמצא עול וחסרון בהגוף הנעזב, לעומת זה אמר "מה מצאו אבותיכם בי עול, אשר" בעבורו "רחקו מעלי", או יהיה מפני המעלה שימצא בדבר שבחר בו עתה, לעומת זה אמר הלא "וילכו אחרי ההבל", או יהיה מפני שהמעשה בעצמה שהיא התמורה והחליפים היא טובה או מעולה אצלו, כמו למשל אם היה עבודת האליל קלה או נעימה יותר, לעמת זה אמר "ויהבלו" שהלא גם המעשה הוא הבל, ור"ל אדם עוזב דבר שלא היה לו אהבה עמו כ"כ, או שהיה אהבתו תלויה בסבה ובטלה הסבה, אבל אחר שזכרתי לך חסד נעוריך בלא סבה, ואהבת כלולותיך אהבה גדולה, ואני לא עזבתיך כי קדש ישראל וכו', וא"כ מה מצאו אבותיכם בי עול וגו':" ומצודת דוד מחזק באומרו" הבל" - זהו עכומ"ז שהוא ההבל ואין בו ממש
"ויהבלו" - ובעבור זה נעשו גם המה הבל מבלי ממש כי נשפל ממשלתם עדי ארץ
"מה מצאו וגו'" - מה דבר עולה מצאו בי אשר בעבורם רחקו מעלי".
 במסכת תענית מוסבר שהמקרא וחז"ל זקפו את חורבן בית המקדש הראשון לדחיית העם את אזהרות ירמיהו בשם ה' להיכנע לבבלים, אך גם לחטאיו של עם ישראל ולריקבון מוסרי. המקרא מתאר שהכהנים וחכמי העם עבדו עבודה זרה בבית המקדש עצמו (ספר יחזקאל, פרק ח'). על פי חז"ל חרב בית המקדש הראשון בעיקר בשל שלוש העבירות החמורות שהיו בעם: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, במקורות אחרים מופיע שהחורבן לא התרחש בשל כך, אלא בשל מאיסת התורה או שחיתות של בעלי השלטון והכח.
בימינו  בתי כנסיות הם מקדש מעט   ,המקום בו כל אחד מתייחד עם בוראו ושופך את ליבו לפניו מתוך תפילה שהקב"ה יענה למשאלותיו בתנאי שהם לעבודת הבורא  , אך האם אנו באמת מתנהגים כך? או מנצלים את בתי הכנסת כדי לנהל שיחת חולין  או גרוע מכך  ,לסכסך בבית הכנסת עצמו בין ידידים ורעים,?! ,דבר זה משול  לא עלינו לעבודה זרה כמובא בסיפור שפורסם בעלון " קול מהיכל"  1102 
 במשנה ברורה סימן קנ"א סעיף א' שאין לנהוג קלות ראש בבתי כנסיות ושבמקום שמדברים בו בזמן התפילה המקום נהפך לעבוד אלילים רח"ל ", האם זה מה שאנו רוצים? ברור שלא  ! הרי כל תקופת ריחוק הקורונה שבתי כנסיות היו סגורים לצערנו , הייתה בגלל עניין זה ,ובגלל אי גמילת חסדים איש עם רעהו, הקב"ה כביכול אמר," אתם מרחיקים איש מרעהו ?! את תתרחקו גם אתם ממני  ..  ותתפללו לבד ואולי תעשו חשבון נפש , מה שלא עשינו לצערנו ועולם  כמנהגו נוהג!  ,אדם המדבר בעת התפילה מלבד מה שנחוץ לקיומה או לפיקוח נפש ,  הרי בדיוק כחג הסוכות ,הסוכה היא צילה דמימנותא  ובה שוכנת השכינה , מובא במסכת סוכה " כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי.
ירדו גשמים, מאימתי מותר לפנות? משתסרח לה המקפה.
משלו משל למה הדבר דומה, לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיתון על פניו." 
בספר ״עבודת ישראל״ להגיד מקאזניץ שכתב וז״ל: ״כתיב ואהי להם
למקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל ובוודאי שכל ביהכ״נ
וביהמ״ד מכוון כנגד ביהכ״נ וביהמ״ד של מעלה, לכן צריך להיזהר שלא לדבר
בביהכ״נ שום דיבור קל חוץ מן התפילה, כי כשמדבר דברים בטלים, דומה כמי
שמדבר עם המלך והופך פניו ממנו, ואומר אדוני המלך אי אפשר לדבר עמך,
רק אדבר חפצי, ובזה הוי דוחק רגלי השכינה ח״ו, ואף שאר העם המתפללין
בכוונה תפילתן, ג״כ יוכל להיות שלא תקובל ח״ו תפילתם בעוון האחרים, כ״ש
בשעת חזרת הש״ץ ובשעת קרה״ת שצריך לשמוע דברי הש״ץ, כי הוא דוגמת
משה שעמד בהר סיני והשמיע הדיבור מפי הגבורה לישראל״.
בישעיהו א מופיע תאור קשה על כך," לָמָּה-לִּי רֹב-זִבְחֵיכֶם יֹאמַר יְהוָה, שָׂבַעְתִּי עֹלוֹת אֵילִים וְחֵלֶב מְרִיאִים; וְדַם פָּרִים וּכְבָשִׂים וְעַתּוּדִים, לֹא חָפָצְתִּי.  כִּי תָבֹאוּ, לֵרָאוֹת פָּנָי--מִי-בִקֵּשׁ זֹאת מִיֶּדְכֶם, רְמֹס חֲצֵרָי.  לֹא תוֹסִיפוּ, הָבִיא מִנְחַת-שָׁוְא--קְטֹרֶת תּוֹעֵבָה הִיא, לִי; חֹדֶשׁ וְשַׁבָּת קְרֹא מִקְרָא, לֹא-אוּכַל אָוֶן וַעֲצָרָה.  חָדְשֵׁיכֶם וּמוֹעֲדֵיכֶם שָׂנְאָה נַפְשִׁי, הָיוּ עָלַי לָטֹרַח; נִלְאֵיתִי, נְשֹׂא.  וּבְפָרִשְׂכֶם כַּפֵּיכֶם, אַעְלִים עֵינַי מִכֶּם--גַּם כִּי-תַרְבּוּ תְפִלָּה, אֵינֶנִּי שֹׁמֵעַ:  יְדֵיכֶם, דָּמִים מָלֵאוּ.  רַחֲצוּ, הִזַּכּוּ--הָסִירוּ רֹעַ מַעַלְלֵיכֶם, מִנֶּגֶד עֵינָי:  חִדְלוּ, הָרֵעַ. לִמְדוּ הֵיטֵב דִּרְשׁוּ מִשְׁפָּט, אַשְּׁרוּ חָמוֹץ; שִׁפְטוּ יָתוֹם, רִיבוּ אַלְמָנָה."
מפרש רשי," מי בקש זאת מידכם רמס חצרי - לרמוס את חצרי אחרי שאין לבבכם שלם עמי...." ומצודת דוד מפרש," חודש ושבת - בין בר"ח בין בשבת בין בימי המועד אשר תקראו מקרא קודש ואתם נעצרים לפני בהבאת קרבנות הנה לא אוכל לסבול האון שבלבבכם עם העצרה שאתם נעצרים לפני כי אין שני אלו ראוים להתאחד
מנחת שוא - כי הואיל ואיננה לי לרצון היא מנחת שוא כי אין בה תועלת כי הקטרת הקומץ היא תועבה לפני"  בפרשכם כפיכם - בעת התפלה
ידכם וגו' - לפי שידיכם מלאים משפיכת דם"  ,שפיכת דם הינה הלבנת פני אדם ברבים גם בכוונה באילו הדבר לא בא ישירות מכם , בהסתר.. להטעות אדם מדרך הישר ... וכל זה בבתי כנסיות   , השכחנו את בלעם " וברכותיו" שנהפכו  באמת לברכות ע"י ההקב"ה עצמו!  עבורנו!!  
הייתם עושים דבר כזה לאדם פשוט ? ממש לא ! אז למה לקב"ה כן?  ,הרי הקב"ה גומל לנו טובות כל רגע ורגע , " המחדש כל יום מעשה בראשית" , ואנו כפויי טובה מתנהגים גם אולי ללא כוונה רעה בביתו בצורה שלא מתאימה  ... זהו ההבל , העדפה של דבר שאין בו תועלת לעומת דבר שמביא לך חיים ברכה ואושר, כקשר בין איש לאשתו שביתם הוא מקדש מעט , הייתם מחללים אותו ? או מתנהגים בו בגסות ומנסים לסכסך בין הזוג בביתם הם? ממש לא ... כדי שנזכה לפ"ס," זכו שכינה ביניהם" ,המדבר על הקב"ה השוכן בבתנו ,עלינו קודם כל לגרום לכך שהשכינה  תשכון בבתי כנסיות ומדרשות ,ואזי כל התפילות יעילו כריח ניחוח לקב"ה כקרבנות  שהיו מוקרבים במקדש  והיו עולים לרצון  בשמי מעונה , כתב ה'תוכחת חיים' תרומה,"אדם אשר נזהר בכל יכולתו שלא לדבר שיחה
בטילה בבית הכנסת – מובטח לו "שיראה זרע, חפץ השם בידו יצלח, יאריך ימים ,לא ימות לשחת 
לא יחסר לחמו", אם נלך בדרכי אברהם שהיה הראשון שהבין שעבודת אללים היא הבל והפיץ את שם ה, ברבים ,יצחק שלא הלך אחרי מעשי אחיו ישמעאל ויעקב שגר עם לבן ושמר תרי"ג מצוות  , וגם יוסף הצדיק שלא למד  ממעשי המצרים ,  אזי יעלו כל התפילות לרצון  בקדושה וטהרת אמת  בדיוק כ" אלול " גם בתמוז..  בבריאות ושמחה [ דרך אגב אלול קרוב לתשומת לבכם.,,אתם מכירים את פיוט תחילת  תפילות כיפור,"לך אלי תשוקתי, לך ליבי  וכליותי ..]  שנדע תשוקת אמת לקב"ה ונדע שהוא יודע עלינו הכל.. 
בהצלחה לכולם!   

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה