chiddush logo

הנפש הבהמית

נכתב על ידי טל סייג, 29/6/2020

תניא ליקוטי אמרים פרק ז

 

[שממנה באות מדות טובות שבנפש הבהמית שבישראל כמ"ש לעיל] והיא בחי' ממוצעת בין שלש קליפות הטמאות לגמרי ובין בחי' ומדרגת הקדושה ולכן פעמים שהיא נכללת בשלוש קליפות הטמאות [כמ"ש בע"ח שער מ"ט ריש פ"ד בשם הזהר] ופעמים שהיא נכללת ועולה בבחי' ומדרגת הקדושה דהיינו כשהטוב המעורב בה נתברר מהרע וגובר ועולה ונכלל בקדושה: עכלשה"ק:

 

ודע שיש בבהמית היהודית של כול יהודי יהודייה באשר הם בכול תאוותיה אכילה משגל ראייה ושמיעה וריח וחוש משהו מאוד קדוש ויקר כי דרך הנפש הבהמית היהודייה השם מוריד לתחתית מחצב הקליפות למטה מקליפת נוגה קדושה עליונה וגבוהה יותר מכול הקדושות שיורדות לנפש האלוקית ולרוח ולנשמה חיה יחידה כי דברי תורה אחוז תחילתם בסופם וככול שהסוף נמוך יותר כך עדות היא שההתחלה גבוהה יותר ונעלית יותר וקדושה וברוכה יותר.

 

אך משום שבאמת הבהמית היא למטה מקליפת נוגה ובלולה 3 טמאות אין לה רשות להחליט שום דבר בעסקי אלוקות כי מצד הבהמית וקליפת הישות שלה היא האלוקות רק שלה ולא של אף אחד אחר ומכך היא כופרת באמונה של זולותיה ולא מבחינה שבר ישראל בת ישראל אחר/אחרת גם מאמינים בני מאמינים ומצידה היא רוצה את אלוקים רק בשביל עצמה ולא בשביל אף אחד אחר לכן היא לא תחליט במכלול האדם שום דבר בדעות וברגשות שבלב שום החלטה בעיסקי אלוקות.

 

כי זה מה שצוחקים העם על בהמה גסה שאתם יודעים שהיא יודעת לומר רק "מו" ולמה כי גימטרייה מו 46 הכרומוזומים שבאדם שמהם יסוד הגנוטיף של האדם שבונה את הפנוטיף של מראה האדם ותצורת איבריו וגידיו ומבנה גופו וזה לא דבר שאמור להחליט כלום בעיסקי אלוקות כי הוא קדושה שירדה לתחתית תחתיתי תחתיתות עשייה לרובד גרעין התא החי מתאוות השם להוריד קדושה לתחתית העולמות מהז"ה אחים בני יעקוב שהם דור כ"ג לאדם הראשון ובנות זוגותיהם הרי הכפל 23*2=46 וכן מסודות הקטורת שיש בה שס"ח מנה ופרס 736-368 שהוא נגזרת של כ"ג 23*32=736 שהוא בעצם לב האחים הקדושים הז"ה אחים דור 23 לאדם הראשון אך הוא לא מחליט כלום באלוקות כי באמת הוא למעלה משם שיש בידנו כיום הוי"ה אלוקים והוא יתגלה רק לעתיד לבוא בשם חדש שהשם יתברך יקרא לעצמו ולישראל על ידי תורה שלעתיד ואין להם רשות כלל וכלל בלי יוצא מן הכלל להחליט כלום בעיסקי אלוקות של השחר ימים הזה בשל עוצם הקליפה השורה בו.

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה