chiddush logo

צרעת המקדש והמשיח

נכתב על ידי טל סייג, 21/4/2020

מצורע:

 

נגע הצרעת הוא בגלל לשון הרע כלומר דרשו את המילה מצורע מלשון מוציא שם רע, -ומשיח ובית המקדש נקראים מצורעים, משום שבגלל שנקבעו עניין משיח ובית מקדש כדבר שצריך לצפות לו כדי שתבוא גאולתנו אומרים יוצא כביכול בדעות שם רע על הקדוש ברוך הוא שהוא בעל היכולות ובעל הכוחות כולם לא יכול להביא לנו את גאולתנו ללא עזרתו הנדיבה של משיח וללא מדור להשראת שכינתו בבית המקדש ובאמת השם יכול להתגלות ולגאול את עם ישראל בכול מקום ולא רק בבית המקדש ובכול צורה ולא רק על ידי משיח.

 

לכן כדי להקל מסבלם של משיח ובית מקדש עלינו להציב עמוק בדעתנו שמשיח ובית מקדש הם רק שליחים בידי הקדוש ברוך הוא שקצב להם תכליתם הידועה ולא אמת מידה ופרמטר ליכולתו של השם לגאול ולהתגלות, כי באמת כוח התגלותו וגאולתו של השם גדול עליהם גם על משיח וגם על בית המקדש ואינם יכולים לסבול אורות גבוהים כאלו הם לא בערך לעוצמת הארתו של השם, וזה הטעם על פי הסוד לצרעת אורות גבוהים, לכן כשמייחסים לשני העניינים האלו משיח ובית מקדש תפקיד מרכזי מידי בגאולתנו ובציפייתנו להתגלות השם אלינו מטילים עליהם עול בלתי נסבל של צרעת.

 

וההיטהרות מהצרעת הזאת היא חיים פשוטים שאלנו ממך, אין בין העולם הזה לימות משיח אלה שעבוד גלויות ועולם כמנהגו נוהג, וכאשר יבוא הדור שיתלה מבטו בעיקר ורק על השם לבדו ולא כתוכחת שמואל ושלומו במלך בשר ודם ומשכן שכינה מעצים ואבנים והלו השמים ושמי השמים לא יכלכלוך ירפאו משיח ובית המקדש מצרעתם.

 

כי כשתולים בהם מעל לפרופורציה נעשית מסביב לעניין הזה רוח שטות ושחץ ותאווה זרה להיות משיח ולבנות שמה באזור ההוא איזה משהוא  שיקריבו בו זבחים וכול זה כבר לא יהיה ככה יותר כפי שביאר הרמב"ם במורה נבוכים שבית שלישי שלו אנו מחכים יהיה שונה לחלוטין במהותו משני הבתים הראשונים.

 

וכן תאוות השחץ הזו שמוציאה יהודים מסכנים מדעתם ומכניסה להם את הג'וק הזה בראש ללכת להתנסות ולהתאמן ללמוד איך להיות משיח ותועים בחולי נפש כבד של צרעת של משיח שלא בערכם עניין גדול כזה, ולמה לטמטם לאנשים את השכל בתאווה שטותית כזו, אלה כמו שכתבתי לפני כן חיים פשוטים שאלנו ממך וללכת אחרי החיים הפשוטים ולא לחפש לעצמך שטי כזב, ואז הרי זו היא טהרת המצורע.

 

והגאולה שבאה על ידו בלבד בתחילה ללא מלך משיח וללא שום בית מקדש וכניסת סנהדראות היא עולם כמנהגו נוהג, חיים פשוטים שאלנו ממך, ואין בין העולם הזה לימי המשיח אלה שעבוד מלכויות כלומר העניין הדק ביותר של השעבוד מלכויות המעשי והוא מכת החרב מהשאינם ישראל על ישראל ובעיקר בעניין הכביאה הזאת המתרחשת פה בארץ הקודש בדורות האלו שנפרקים בה מצרת הטרור והמחבלים, ומהבכוח הגבוהה של סכנת הפצצות אטום.

 

 

"שתי ציפורים", ויקרא י"ד, ד':

 

הנה לשון הרע הבסיסי הוא של הנחש הקדמוני לאדם ולחווה על אלוקים לכן נצטווה האדם בקרבן מצורע שני ציפורים האחת היא כנסת ישראל המשולה לציפור בברית בין הבתרים כפי שנאמר "ואת הציפור לא בתר", זאת הציפור המשולחת חיה בשדה ואחת זה בית דוד בן ישי השררות רבנן והדרשנים והמגידים והרבנים והמשפיעים והרמי"ם ומרני"ם ואדמורי"ם מחוטרי בית דוד והיא הצפור גימטרייה 386 דוד בן ישי ששוחטים שכן היא משמשת לספק לעם מזון לנשמה בגן עדן זאת התורה שיבוא קלניא ויכפר על קלניא לשבח ולהלל את השם ותורתו ככפרה על הלשון הרע הקדמוני.

 

כי בחטא העגל עברו וחזרו על עץ הדעת רע אך בחטא המרגלים חזרו ועברו על לשון הרע של נחש ולכן הוא שלושת השבועות י"ז בתמוז ט' באב מקושרים זה לזה אך בימינו הבעייה הקלה יותר לשון הרע של נחש הופרכה ועם ישראל התחיל לחזור לארצו כי הכפרה של המצורע החלה לעלות בשלמותה כלומר המוציא שם רע נדחה בדעת עם ישראל והם באמת הפסיקו לקבל לשון הרע על ארץ ישראל והקדוש ברוך הוא וכול הדברים שריננו עליהם מאז ומעולם.

 

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה