chiddush logo

מי לה" אלי ! לע"נ פלור בת גוי"ה ז"ל

נכתב על ידי izik28, 13/7/2019

 

ס"ד 


              "מי ל  ה" אלי " לשבת פנחס  יז תמוז 

------------------------------------------------------------------------

מצוות נקמה? 

גבורתו של פנחס בעקבות מעשה זימרי וחטא בעל פעור , גרמה לכך שפנחס קיבל ברית שלום היא  ברית כהונת עולם מאת הקב"ה ,בעקבות זאת עם ישראל מצווה ,"צרור את המידינים והכיתם אותם , כי צררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור ועל דבר כזבי בת נשיא מדין " , מפרש רשי" צרור כמו זכור שמור, לשון הוה, עליכם לאיב אתם" המילים  זכור ושמור מוכרות לנו מהפיוט בשבת " זכור ושמור בדיבור אחד " ,מה קשר ענין השבת למעשה פנחס?.

דור  ישרים מבורך 

עם  ישראל  הינו בין השפלים בין אומות העולם ,בדיוק  כמו הר סיני שהוא השפל בהרים ועליו ניתנה התורה " לא מרבכם מכל העמים חשק ה" בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים ,כי מאהבת ה" אתכם" ,הקב"ה בחר בנו כדי שלא נלך בדרך הגויים כמעשה חטא בעל פעור ,שנאמר," וישב ישראל בשיטים ויחל לזנות אל בנות מואב ,ותקראן לעם לזבחי אליהן ויאכל העם וישתחוו לאהליהן ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר אף ה" בישראל " ,לולא מעשה קנאותו של פנחס היה המעשה החמור  גורם להתבוללות קשה ,בעודו נעשה בשיטים לשון מעשה שטות, בעקבות חטא זה מתו במגפה כעשרים וארבע אלף מבני ישראל כמספר תלמידי רבי עקיבא שמתו להבדיל מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. 

" וירא פנחס  בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך עדה ויקח רמח בידו.. " ושואל רשי  "וירא פנחס מה ראה?" ראה מעשה ונזכר הלכה ,אמר לו משה מקובלני ממך הבועל ארמית קנאין פוגעים בו , ובענין זה יש הלכה למשה מסיני ,שהותר דמו וקנאי יכול להרגו , שכרו של פנחס בעקבות מעשהו  , זיכה אותו כאמור לברית כהונת עולם, בלעם שניסה לקלל את ישראל ונמצא מברך ניסה להכשיל את ישראל ביודעו ש" אלוהים של אלו שונא זימה" ,בלעם כבנות מואב ומדין הבינו מחד שחטא הזימה שנוא בעיני הקב"ה  ומאידך הם חשבו "שניתן " לשלב בין חיי רוח ואמונה לבין חיי החומר העכורים ללא מחויבות מלבד תאוות הלב מה ששנוא על הקב"ה ,בעקבות כך שאינו מאפשר ניהול חיים נורמלים וטהורים,מה שמקעקע את הנקודה היהודית הטהורה ומבטל את תחושת הסתירה בין אהבת הקב"ה ובין המעשים השפלים  ,לבין כל תפיסתנו היהודית כנאמר," ולמדתם אותם את בינכם לדבר בם" מה שמאחד אותנו עם מצוות הציצית " וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלהיכם " 

יהודים יקרים ,רוצים מקדש  שלישי?

הן המשכן והן הארון בו היו מונחים לחות הברית   היה בנוים מעצי שיטים ." ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים",ויעשו ארון עצי שיטים " ,מפרש הרמבן" ויתכן שירמוז שיהיו כל ישראל משתתפים בעשית הארון בעבור שהוא קודש משכני עליון ,שיזכו כולם לתורה,מפני מה כתוב בכל הכלים" עשית ובארון כתיב " עשו?" אמר הקב"ה יבואו הכל ויתעסקו בארון ויזכו לתורה ".

השבת חל צום יז תמוז  שנדחה מפאת קדושת השבת,  עצם דחיית הצום שנה שניה מהוה רמז ברור עבורנו ,שאם נלך בדרכה של השבת שהיא אות בינינו לבין הקב"ה לעד וכל המשמרה שותף במעשה בראשית, ונהיה  מאוחדים איש עם רעהו בתורת ה" כמו משה רבנו ששינה את ציווי הקב"ה," נקם את נקמת בני ישראל", ואילו משה אמר, "לתת נקמת ה" במדין" ,ולא חשב על עצמו  ועל כך שהוא יפטר מן העולם בעקבות המעשה ,אלא על כבוד עמו ואלוקיו , מפרש רשי, " השוואה בין שני הציווים מעידה על האהבה שבין ה" לעם ישראל , ה" דואג לנקמת בני ישראל , ואילו ישראל דואג לנקמת ה",  היא שמירה על כבוד ה" , וכאשר כל צד דואג לצד השני זה סימן לאהבה ,כנאמר ," אני לדודי ודודי לי ",אם נלך בדרך בה אור התורה והשבת יהיו בליבנו תמיד , נזכה לבנין המקדש השלישי במהרה, וכל התפילות שהתפללנו להקמתו  יהיו ככתר בראשה של השכינה וככתרים שקיבלנו במעמד הר סיני

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה