chiddush logo

"-

, 25/4/2018

"-  

""

 1. 16: "גּ בּ [פּ] יִוּ
 2. 12-13: "גּ בּוּ שׂוֹ מּ שּׂ בּ ' יּאָוּ וּשׁ שׂוֹ מּצּוֹ בּשׁ שּׁ "
 3. 6: "גּתּ וֹיִ בּתּ שׁ שׁ וֹ "
 4. 2-3: "גּ שׂ ' דּוּשׁ וֹ פּוֹ וֹ "
 5. 2-3: "גּבּוֹ בּאָ יִ וֹ דּוֹ שׁ וֹ שׁ בּוֹ וֹ
 6. 23: "גּ אָ תּשׁפּנּוּ וּשׁ וּ יִ כּוֹ
":

 1. 21: "יּ וּ שׁ וֹ יּ יּ נּ יּשׂ פּ  
 2. 23: "יּקּ מּוֹ יּדּ אַ דּ שׁ יּבּ וֹ בּ 
 3. 25: "יּשּׂ תּ אָוֹ בּ תּ בּ 
 4. 47: "יּ וֹ שׂוּ וֹ 
 5. 48: "יּ גּ זּ בּ וּ יּוֹ כּ שׁוֹ 
 6. 25: "יּשׁוּ יּשׂוּ יּוּ נּ יִשׁ בּאָ  וּלּ שׂ וּ וֹ וֹ
 7. 29: "בּ שּׁ שׁפּ מּ וּ וֹ    שׁפּ "
 8. 30: "לּ בּ   שׁפּ שׁפּ "
 9. 1: "תּ בּוֹ בּ בּ  בּ בּ שּׁ שׁפּ שּׁ וֹ לּ שׁוֹ בּ וּכּ "
 10. 1: "וּ וּ וּ יּוּ   נּ מּוֹ וֹ "
 11. 26: "פּוּ שׁוּ וּ בּתּוּ יִוּ שׁ בּ "
 12. 29: "יּ שׁ וּ וּ וּ תּ יּדּ כּ וּ מּ ' בּשׁ אָ וּתּ   זּ"
 13. 39: "יּוּ בּ בּ שּׁ  יּכּ יּוֹשׁ שׁ בּהּ"
 14. 40: "יּתּ שׁ    בּ שּׁ יּשׁ בּהּ"
 15. 1: "יּוּ שׁ אָוֹ שׁפּ בּ  בּ בּ שּׁ מּשׁפּ בּ וֹ בּוּ שׁ נּשׂ שׁ אָוֹ יִשׂ"
 16. 36: " שׁ שׂ אַ שׁ בּנּ    שׁ שׂ מּנּוּ כּ ' וּ וּ"
 17. 10: "כּ מּשׁ    בּשׁ וֹ בּבּשׁ"
 18. 12: " אָ זּ שׁוּ בּ שׁ אַ    תּ וּ גּ"
 19. 13: "   בּשׁ וֹ תּ שׁ שּׁ כּ אַגּ בּשׁ וּ יִקּ "
 20. 15: "וּ תּ  "
 21. 16: "וּ גּ תּ    אַ תּוֹ נּ וּ בּ נּ גּוּ בּ מּוֹ"
 22. 43: " בּ בּמּבּ בּ מּשׁ וּ  בּגּ גּ גּוֹ בּבּשׁ שּׁ"
 23. 1: "יּ שׁ וֹאָ וֹ שׁ פּגּ שׁ פּ וֹ יּוּ ' כּ אָ    דּ" ()
 24. 2: "וֹ יּוֹשׁ בּשׁבּוֹ שׁ וֹ שׁ שׂ אַוֹ וֹ נּ    בּ נּ גּוּ בּ מּוֹ"
 25. 5: "וּשׁ בּ וֹ וּ וּ בּשׁ גּוּ גּשׁוּ מּ   גּוּ וֹ שׁבּוֹ"
 26. 11: " וּוּ גּשׁוּ מּ וֹ בּשׁ "
 27. 25: " גּוּ    בּ מּוֹ וֹ שׁ פּ בּ"
 28. 31: "  שׁתּוֹ וּ וֹ בּבּשׁ בּ שּׁ שׁפּוֹ"
 29. 1: " גּוֹ טּ שּׁ כּ וּ בּוֹ וֹ בּוֹ שּׁ   כּ וּ שׁ וֹ  בּשׁ"
 30. 3: " בּ בּ  בּ בּ שּׁ וּ וֹ בּ כּ בּוֹ לּ שׁוֹ בּ כּ "
 31. 5: "יּפּוּ שּׁ שׂ   בּשׁ שׁ יּדּ"
 32. 6: "כּ בּוֹ שּׁ וּ בּוֹ בּ    שּׁ נּוֹ"
 33. 8: "וּ דּ וֹ וּ בּ בּמּבּ בּמּשׁ מּטּ וּ  בּגּ מּטּ [] בּבּשׁ מּטּ שּׁ"
 34. 36: "וּמּטּ  בּגּ  שׁ יִ שׁ"
 35. 9: "יּשׁוּ יּוּ בּ וּ וּ שׁ שּׁ בּ יִשׂ שּׁ שׁ בּ כּ    זּ שׁ וּ הּ פּ ' בּ שׁ"
 36. 13: "יּשׁוּ בּ יִשׂ בּ וּ שׁ שּׁ    פּ בּ כּ"
 37. 15: "יּוּ בּ וּ בּ שׁ שּׁ   בּוּ תּ "
 38. 32: "יּשׁ פּ בּ כּ נּשׂ בּ וּ וּ בּ    כּ בּ יִשׂ יּשׁוּ וֹ דּ"
 39. 17: " בּ יּדּ שׁ מּ וּ יּוֹ אָשׁ שׁ וֹ מּ יִשׁכּוֹ"
 40. 3: "תּ בּאָ שׁ יִפּ   יּשׁ שׂ וּשׁיִ שׂ שׁאָוּ" ()
 41. 3: "יּ אַ   יּשׁפּ יִשׂ שׂ וּשׁתּיִ שׁ"
 42. 4: " וֹ שׁשׁ בּ שׁשׁ וּשׁשׁ יִוּ וּ יּוֹ זּ שׁ בּ "
 43. 8: "יּוּ וּ בּ יִשׂ בּשּׁ שׁ שׂ שׁ כּ בּ יִשׂ שׁ בּ יּדּ בּ שׁ בּגּ"
 44. 17: "יּצּוּ בּ מּוֹ יּוּ בּגּ יּאָוּ בּ יִשׂ יּוּ בּמּפּ"
 45. 18: "יּוּ שׂ  שׁ וּ שׁ שׁ לּ בּ מּוֹ יִ שׁ שׁ "
 46. 1: "יִתּ   גּבּוֹ יִ וּ בּ שּׁ וֹ יּוֹ   יִתּ"
 47. 2: "תּ שׁ  וֹ בּ יּדּוּ שּׁ שׁוּ יִתּ יּוּ וֹ בּ אָוּ כּ בּ שּׁ אַ אָתּ"
 48. 5: " כּשׁ וּ מּוֹ יִשׂ יּוּ    יִתּ וֹ"
 49. 7: "יּ יִתּ    אַתּ שׂ וֹ תּשׁוּ בּ אָ וּדּוּ בּ תּ כּשׁ "
 50. 8: "יּוּ    יִתּ תּ שׁוּ תּ מּוּ תּ בּ מּוֹ יִ לּוּ שׁ שׁ "
 51. 9: "יּ יִתּ    שׁ אַתּ וֹ לּ בּ מּוֹ ' וֹ אָ שׁ"
 52. 10: "יּוּ    יִתּ ' יִ שׁ בּוֹוּ כּ שׂ"
 53. 11: "יּ יִתּ   יּשׂוּ וֹוֹ שׁ וּ בּ יִתּ כּ דּ ' בּמּפּ"
 54. 29: "תּ יִתּ וּ ' יּ    שּׁ יּ פּ  וּמּפּ   בּ מּוֹ"
 55. 40: "יּ תּ בּוֹ יִשׂ נּוֹ יִתּ  אַבּ בּשּׁ"
 56. 4: "יּבּ יִתּ כּ אַשׁ  יּלּ יִ יּכּוּ אַשׁ   יִ כּ אָוּ פּ יִ אַתּ  בּוֹ יִ בּוֹ שּׁ"
 57. 5: "יּכּ   בּוֹ יּדּ יִ כּ וּ פּ יִ יּוּ וֹ אַשׁ   אַתּ יּ "
 58. 7: "יּשׁפּ יִתּ יִשׂ שׁשׁ שׁ יּ יִתּ  יּקּ בּ "
 59. 1: "יּוּ כּ בּ יִשׂ תּקּ כּשׁ דּ בּ שׁ    ' מּפּ"
 60. 8: "יּוּ שּׁ יִשׂ שׁ ' מּפּ נּ שׁ מּ יּשׁ   קּ"
 61. 9: "יּפּ נּ שׁ שׁ יּוֹשׁ שׁ "
 62. 10: "יּשׁוּ שׁ שׁ שׂ שׁ בּ יִ וּוּ וֹ וּ כּ וֹשׁ שׁ   נּשׁ טּ"
 63. 12: "יּוּ יּוֹשׁ שׁ  אַבּ וֹ וּ שׁ שׁ שׁכּ יּוּ וֹ מּ שׁ שׁ בּ כּ"
 64. 14: "יּשׁ בּ בּ יּתּוּ נּשׁ שׁ יּוּ נּשׁ שׁ   וּ כּ"
 65. 1: "יּ שׁ מּוֹ יּ שׁ  יּוּ כּ אַשׁ שׁ שׁ כּ וּ ךּ"
 66. 9: "יּוּ מּאָ בּ כּ וּ שׁ שׁ   תּ תּשׁוּ [] שּׁשׁ יּוּ מּאָ יּגּוּ אַשׁ שׁ יּשׂוּ"
 67. 7: " וּ יּדּ גּ  שׁוּ וֹנּוּ גּגּ וּ אַ"
 68. 11: "יּשׁוּ שׁ שׁ   שׁ שׂוּ שׁתּ שׁוּ"
 69. 4: "יּוּ אַשׁ וּ יּשׁוּ שׁ דּ בּ וּ יּגּוּ אַשׁ שׁ  שׁ וּ שׁוּ"
 70. 5: "יּשׁ דּ אָ אַשׁ שׁ  יּ בּ אַתּ ' שׁ שׂ זּ שׁוּ תּבּוּ וֹ"
 71. 9: "יּוּ    שׁוּ יִ יִ בּ יִשׂ כּלּ"
 72. 26: "יּ יִשׂ אַשׁ  "
 73. 27: " כּוֹ שׁ בּ שׁ בּ בּ מּוֹ וּ מּ לּ וּלּ  "
 74. 32: "וּלּ   יּ מּ [יּדּ] שׁלּוֹ [] "
 75. 12: "יּ דּ יּקּ וֹ שׁוּ וֹ וֹ בּוֹ בּ שׁ  שׁ גּוּ בּ שׁ שׁ [] [] [] בּוֹ כּוֹ [פּשׁתּ] שׁוּ בּגּבּ"
 76. 6: "יּוּ   תּתּ שׁ יּוּ דּ יּ וֹ"
 77. 7: " לּ  תּשׂ וּ בּ שׁ כּ וּ בּ פּ אַשׁוֹ אָ"
 78. 13: "בּ גּ בּ  וֹ וּ בּ שּׁ שׁ בּגּ וֹ אַגּ שׁ בּבּשׁ שׁשּׁ גּוֹ וֹ וּ שׁ"
 79. 19: "גּ בּ בּ   וֹ בּשׁ וּ שׁ בּ"
 80. 1: "יּ יּוּ תּשׁבּ תּשׁ   אַאָ ' יִשׂ שׁ תּ יִ שּׁ לּ וּ כּ "
 81. 3: "יּ יִשׂ תּ כּ וּ   וּ שׁ קּ הּ יּ "
 82. 4: "יּ וֹשׁ תּ מּ   יּ וֹשׁ יִשׂ כּוֹ וֹ כּמּ מּ כּוּ כּוּ"
 83. 6: "יּבּ יִשׂ נּ כּאַבּ וֹ שׁ יּ   מּ דּ יּוּ יִתּ בּ מּ"
 84. 12: " נּ בּ כּ    ' בּ מּ"
 85. 15: "יּוֹ מּ יּ מּ וּ   מּ דּ יּ ' בּ מּ"
 86. 20: "יּ ' תּ אַאָ יִפּ בּ  יּ בּ בּ"
 87. 29: "יּ יִשׂ וֹשׁ וּ  "
 88. 28: "יּ וֹ בּ אַאָ מּ בּ  יּכּוּ מּ וֹ"
 89. 1: "שׁ נּ אַ בּ נּ יּ וֹ פּ שּׁ זּ בּ  "
 90. 4: "יּ נּ נּ נּ  "
 91. 14: "יּשּׁ וּ בּ וֹשׁ בּ שׁ וֹ וֹ שׁ בּ  וּ יִשׂ פּ "
 92. 33: " יּדּ שּׁשׁ כּ   גּ שּׁ שׁ אַ  בּשׁ"
 93. 25: "יּשׁ פּ בּ וּ שׁשׁוֹ יּכּוּ שׁוֹ בּאַוֹ בּ [] אַגּ אַ מּוֹ שּׁ שׁ בּ  וּ יּ תּתּ"
 94. 29: "בּ פּ יִשׂ בּ תּ פּ אַשּׁוּ יּקּ יּוֹ אָ בּ וֹ שׁ וֹ    גּ כּ תּ יּ אַשּׁוּ" ()
 95. 22: "    שׁ כּ דּוּ בּ מּ"
 96. 6: "כּ אָ ' בּ וּ  אַתּ שׁ לּוֹ שׁ בּ [] "
 97. 11: "  וּ בּוּ בּ יִ שּׁ [] וֹ תּ "
 98. 19: "שׁתּ יִשׂ וּ כּ בּשׁ וּ יִ  תּשׂבּ שׁוֹ"
 99. 18: "וּאַ בּ וּבּ דּמּשׂ וּבּ  וּבּ יִשׂ יּדּ גּוּ יּ קּוֹ תּדּוּ פּאַ "
 100. 8: "  פּ אָ בּ דּ"
 101. 12: "  אָ אַ שׁ וּ בּגּגּ שׁ בּוּ גּ בּוֹ כּלּ תּ שׂ"
 102. 3: "כּ אָ ' שׁשׁ פּשׁ מּשׂ אַבּ שׁנּוּ דּוּשׁ בּוֹ בּ  "
 103. 13: "כּ אָ ' שׁשׁ פּשׁ מּוֹ אַבּ שׁנּוּ בּ וֹ   גּוּ"
 104. 19: "שׁוּ נּ שׂ שּׁ פּשׁתּ שׁוּ שׂ יִ שׂ שׁוֹ וּ  "
 105. 14: " מּ שׁ שׁ בּוֹ כּ יִוּ שׁ  כּ וֹ"
 106. 10: "שׁוֹ יִ וּאַשּׁוּ בּ   וּוֹ יִמּ "
 107. 21: "אַ בּ וֹ בּ   וּ הּ וּ בּ שׁשּׁ שׁ תּ וֹ שׂוּ" ()
 108. 22: "וּשׂוּ וֹ וֹ שׂ שׁוֹשׁ בּ "
 109. 23: "יּקּ גּשׁוּ וּ תּ בּ שׁשּׁ כּ לּ בּ  "
 110. 9: "מּ שׁ וֹ בּ נּ פּ כּ וּ בּ "
 111. 10: "וּ שׁוּ שׂוּ יּפּוּ בּ יּשׁוּ בּאָ כּ פּ  "
 112. 14: "לּ בּ יִ בּ וּ בּ וֹ בּ  בּ בּ שׁשׁ בּ דּוֹ בּ בּוּ"
 113. 16: "יּשׁוּ בּגּ בּבּשׁ וּ וּ שׁ שׁוֹ תּוֹוֹ"
 114. 65: "וּמּטּ וֹ בּגּ  שׁ יִ שׁ"
 115. 14: "בּ שּׁ אַשׂ שׁ פּשׁוֹ מּיּ  "
 116. 17: "וּ וּ בּ לּ בּ  בּ בּ שּׁ"
 117. 11: "יּשׁוּ כּ שׁ   כּ שׁ שׂוּ שׁתּ שׁוּ"
 118. 31: "וֹ יּ שׁ וֹ אָוֹ בּשׁ אַבּ וּ דּ שׁוּ יּמּ גּבּוֹ יִ בּ "
 119. 21: " שּׁ  יִדּוֹ בּ וּ שׂ בּ אַ"
 120. 2: "יּ שׁ אַאָ שׁוֹ יּבּ וֹ אַאָ וּ שׁ מּוֹ וּ וֹ וֹ "
 121. 3: "יּ אַאָ יִשׂ וֹשׁ וּ מּ   יּ וֹ כּוֹ וֹ וּמּ מּ מּ בּמּ"
 122. 5: "יּבּ יִשׂ נּ אַבּ וֹ שׁ יּ   מּ דּ יּוּ יִתּ בּ מּ"
 123. 11: " נּ בּ כּ    ' בּ מּ"
 124. 14: "יּ מּ יּ מּ   מּ דּ יּ וּ וּ יִנּוּ בּ"
 125. 19: "יּ ' תּ אַאָ יִשׂ יִפּ בּוֹ  יּ כּ כּ"
 126. 28: "יּ יִשׂ וֹשׁ וּ  "
 127. 5: "גּ בּ יּ וֹ בּ אַאָ יִשׂ מּ בּוֹ  יּכּוּ מּ וֹ"
 128. 9: "   שּׁ יִ וֹ שׁ וּ "
 129. 9: "   שּׁ יִ וֹ שׁ וּ "
 130. 1: "נּ נּ יִ וֹ בּ מּ שׂ כּ זּ שׁגּשׁוּ  
 131. 5: "בּ יִ נּדּ שׁ שׂ כּ זּ שׁגּשׁוּ  "
 132. 61: "וּבּ כּ בּ יּ בּ קּוֹ בּ בּלּ שׁ בּוֹ לּ  שּׁ יּקּ שׁ"
 133. 63: "וּ כּ בּ יּ בּ קּוֹ בּ בּלּ שׁ בּוֹ לּ  שּׁ יּקּ שׁ"

(!) ,

1101
( )
? ? ? !
- (0)