chiddush logo

יצר הרע נמצא אפילו בבית קדשי הקדשים

נכתב על ידי DoarHamikdash, 26/9/2017

  בס"ד

יום כיפור - פרשת המקדש

 

יצר הרע נמצא אפילו בבית קדשי הקדשים

הרב ישראל אריאל שליט"א

 

 

 

 

המשנה ביומא מספרת שהשביעו את הכהן הגדול שלא ישנה דבר מכל מה שאמרו לו. ונשאלת השאלה, הכיצד יתכן, שבמקדש, ערב יום הכיפורים, מול קודש הקדשים, צריך להזהיר – כהן גדול – לנהוג כשורה?

התשובה לכך, כי יצר הרע מופיע בתוך קודש הקדשים. היצר מצוי בכל מקום ודווקא במקומות של קדושה. הגמרא (יומא סט,ב) מספרת שחכמים ישבו בתענית על מנת לבטל את היצר הרע: "נפק אתא כי גוריא דנורא מבית קדשי הקדשים אמר להו נביא לישראל היינו יצרא דעבודת כוכבים".

ועוד שנינו בברכות כט,א: "תנן אל תאמין בעצמך עד יום מותך שהרי יוחנן כהן גדול שמש בכהונה גדולה שמנים שנה ולבסוף נעשה צדוקי".

עם זאת, הגמרא בקידושין ל,ב, אומרת שאם נרצה אפשר יהיה למשול ביצר הרע: "תנא דבי ר' ישמעאל בני אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ שנאמר הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע אם אבן הוא נימוח שנאמר הוי כל צמא לכו למים ואומר אבנים שחקו מים":

ספר החסידים כותב שלכן חז"ל תיקנו בתפילה בקשה מאת ה' כדי להינצל מהיצר הרע:

בבוקר 'ואל תביאנו לא לידי ניסיון'. בתחילת השבוע: 'החל עלינו את הימים…. חשוכים מכל חטא'. ובתחילת החודש- 'זמן כפרה לכל תולדותם – למחילת חטא ולסליחת עוון'.

 

שבת שלום

וגמר חתימה טובה

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע