chiddush logo

הגורר החמור המהיר מכולם

נכתב על ידי כ_דובינסקי, 10/9/2017

 ב"ה


לכלל ישראל היקרים השלום והברכה !!!

יהי רצון ,שנזכה שישמע ה' תחינותינו ברצון  !!!!!

נזכה אנו וכל בני משפחותינו ,בכלל כל ישראל ,
להתחזק ביראת שמים טהורה .
בתיקון מידות רעות ,והחמורה מכולן הכעס .
 הכעס כידוע גורר עבירות קשות אחרות .
 
כגון : לשון הרע , מתכבד בקלון חברו ,הלבנת פנים , נקימה ונטירה , הקפדה ,קללות חלילה , טינה , שנאה .
הרשימה ארוכה  .  ה' ירחם עלינו .

הלואי נהיה נקיים , ממידות רעות  אלו .

נקודה שצריך לחזק ביותר - 
כבוד האדם -
*************
צריך להתחיל בכך , בביתנו הקטן .

בין אבא אמא , ילדים ,  ,אחים אחיות 
סבא סבתא , דודים . ובכלל בני אדם .

כשיש כבוד הדדי ,לא צועקים אלא מקשיבים .
מתגברת האחוה והאהבה . הויתור , ההתחשבות וכו' .

בבית ,שמקפידים על כבוד הדדי ,השכינה שורה . .
 אין צורך להרחיק נדוד עד הכותל ,כדי להתקרב לשכינה .
היא אצלנו בבית , אם נשכיל לכבד זה את זה , לעודד זה את זה ,לשבח .
להכיר תודה .
==========================
הדבר החשוב להתמיד בכך , כל החיים 
==========================

הגם שנכשלים בתחילה , צריך להתמיד ,
עד שהנהגות אלו  יהיו חלק מנשמתנו .
האדם נולד לעמול לפתח נשמתו ברוחניות ,
ולדאוג לפרנסתו בגשמיות .

לאף אחד לא קל .   "האדם לעמל יולד  "

הקב"ה לא הבטיח ,לאף אחד חיים קלים ,
ברם הוא יתברך שמו לעד , 
 נתן לנו תורה קדושה מאירה , שתכוון אותנו 
, לבחור בדרך החיים הטובה והבריאה לנו .

" כי הוא ידע יצרנו "  והוא יוצרנו .
יתברך שמו לעולמי עולמים .
==============================================
כמובן כדי להצליח , צריכים להכין הרבה סבלנות , 
נגלה בהמשך הדרך , בעזר האל 
הסבלנות אכן משתלמת,
היא מניבה פירות טובים .
היא אם ההצלחות , ויסוד החיים .
הסיפורים רבים  עד מאוד , כבר מבריאת העולם ועד עתה .

הקב"ה סובל אותנו עם כל עוונותינו ,
מאריך אפו ואוהבנו , יותר משאוהבים אנו את עצמנו .
הלואי ונדבק במידתו של אבינו מלכנו ,
 ישתפרו חיינו עד מאוד .

והענין רחב וארוך , ואני רק באתי לסמן ציוני דרך , לא להלאות את הקורא .

ה' יברך את ישראל ואת כל בני משפחותיכם ,בשנה טובה בבריאות ונעימות בשלום אחוה ורעות .
ישמור את כל חיילינו . את כל לומדי התורה , צבאות ה' .
ונזכה לביאת גואל ולבניין בית אריאל.
 במהרה בימינו ,בנחת .אמן !!!!להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה