אורן מס

תאריך הרשמה: 2/26/2013
חידושים: 296 חידושים
תגובות: 2 תגובות
ניקוד: 1499 נקודות

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)
שם: אורן מס
מין: גבר
תאריך לידה עברי: י"ג אייר תשי"ב
תאריך לידה לועזי: 8/5/1952
כתובת: דולב, דולב
טלפון: 0504592010
תיכון: תיכון עירוני ג', חיפה
על תיכוני: מרכז הרב, 6 שנים אחה"צ
לימודים גבוהים: האוניברסיטה העברית
שירות צבאי/לאומי: צבא, גולני
מקום עבודה: הוצאת ראובן מס
מנהל הוצאת ראובן מס, תושב דולב. מפרש את התורה בדרך פשט בלבד, רק התורה ומוחי הקודח, בלי להסתמך על חז"ל, רש"י ומפרשים אחרים.
פרסומים אחרונים - כל החידושים של אורן מס | כל התגובות של אורן מס

 תורה למעשה – פרשת ראהדברים יב,א: אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ: תורה למעשה: יש להקפיד ולקיים (תשמרון) בארץ ישראל, בכל עת שהעם חי בארץ (כל הימים אשר אתם חיים על האדמה), את הציווי האלו...

 לקט מפירוש שד"ל לתורה – פרשת ראהיא,כט: ונתת את הברכה על הר גריזים: כיצד 'נותנים' ברכה, ומדוע דווקא על הר גריזים? שד"ל: "הנתינה היא בדיבור, וכמו 'ונתן אותם על ראש השעיר' (ויקרא טז,...

 לקט מביאור שד"ל לתורה – פרשת ואתחנן ד,ו: כי היא חכמתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו: רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה: מה נוכל ללמוד מכך שהאומות יחשבו אותנו לעם חכם ו...

תורה למעשה – פרשת עקבח,א: כל המצוה אשר אנוכי מצוך לעשות – תשמרון לעשות: תורה למעשה: כדי לרשת את ארץ ישראל יש להקפיד לבצע (תשמרון) את כל מצוות ה', ללכת בדרכי ה' ולירוא אותו (ו), וכן לזכור את הדרך בה ה...

 לקט מביאור שד"ל לתורה – פרשת עקבח,א: למען תחיון ורביתם ובאתם וירישתם את הארץ: כיצד מצוות הרבייה קשורה עם ירושת הארץ? שד"ל: "אחר שייכנסו לארץ ישראל היו צריכים לפרות ולרבות, כדי לבו...