אורן מס

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)
כל החידושים של אורן מס | כל התגובות של אורן מס

 לקט מהרוקח לפרשת בהעלותךבמדבר ט, יח-כ: על פי ה' יסעו בני ישראל ועל פי ה' יחנו ... על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו: מדוע היפך הכתוב את הסדר של נסיעה וחנייה? הרוקח: "לומר, בין בנסיעתן בין בחניית...

  לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת בהעלותך במדבר ט, ז: ויאמרו האנשים ההמה אליו: ש: מדוע דווקא 'אליו' ולא 'אליהם' (שהרי קרבו לפני משה ולפני אהרן)? ת: בתחילה קרבו הטמאים עם שא...

 לקט מהרוקח לפרשת נשאבמדבר ה, יט-כ: אם לא שכב איש אותך ואם לא שטית ... ואת כי שטית: מדוע התורה פותחת באפשרות שהאשה אינה סוטה? הרוקח: "פותחין בזכות תחילה". הרוקח, על פי מסכת סנהדרין ל&qu...

   ---------------------------------------------------------------------------------- לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת נשא במדבר ד, מח: ויהיו פקודיהם שמונת אלפים וחמ...

 לקט מהרוקח לפרשת במדברבמדבר ג,יז-כ: ויהיו אלה בני לוי בשמותם: האם יש משמעות לשמות בני לוי, שצוין רק בהם 'בשמותם'? הרוקח: "בני לוי נקראו על שם עינוי ישראל: גרשון – גר בשינוי עבודה;...

 ----------------------------------------------------------------------------------לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת במדבר במדבר א, ב: כל זכר לגולגלותם: תובנה: כאשר ה' מצווה לשאת...

 לקט מהרוקח לפרשת בחוקותיכו,כט: ואכלתם בשר בניכם, ובשר בנותיכם תאכלו: מדוע מסיים ב'תאכלו', ולא נאמר 'ואכלתם בשר בניכם ובנותיכם'? הרוקח: "לומר כשם שהאבות אכלו בשר בניהם, כך הבנים אכ...

  ---------------------------------------------------------------------------------- לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת בחוקותי כו, ג: אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו: תובנה...

 לקט מהרוקח לפרשת בהרכה,ב: ושבתה הארץ שבת לה': מהי מטרת השבתת הארץ בשנה השביעית? הרוקח: "שבת לה', ולא בשביל שתנוח ותגדל יותר ויותר". הרוקח מבהיר שמטרת השבתת הארץ היא...

 לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת בהרכה, א: וידבר ה' אל משה בהר סיני: ש: וכי המצוות האחרות לא נאמרו בהר סיני? ת: הרבה מהמצוות כן, אך לא כולן, למשל מצוות רגימת המקלל שנזכרה בסוף פר...

 לקט מהרוקח לפרשת אמורכג,ג: וביום השביעי שבת שבתון: מה מוסיפה המילה 'שבתון'? הרוקח: "מוסיפין מחול על הקודש בין בכניסתו בין ביציאתו". שבתון – שבת קטנה, נוסף על שבת עצמה. מעניין...

  ---------------------------------------------------------------------------------- לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת אמור כא, א: אמור אל הכהנים: ש: מדוע דווקא 'אמור אל' ו...

 לקט מהרוקח לפרשת קדושיםיט,ג: איש אמו ואביו תראו ואת שבתותי תשמורו: מדוע בעשרת הדברות התורה הקדימה שבת לכיבוד הורים, וכאן כיבוד הורים קודם לשבת? הרוקח: "שאין לשמוע להם לחלל שבת". ג...

  לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת קדושים יט, ד: אַל תפנו אֶל האלילים: ש: מדוע דווקא 'אַל תפנו' ולא 'לא תפנו'? ת: התורה מעדיפה את צורת השלילה 'לא' על פני 'אַל' (774 פעמים מו...

  לקט מהרוקח לפרשת אחרי מות (אסרו חג פסח)טז,כט: והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש: מדוע נקבע יום הכיפורים דווקא בעשור לחודש השביעי? הרוקח: "לפי שיהו 10 ימי ת...

מידע אישי

473 חידושים
6 תגובות
2392 נקודות
שם: אורן מס
מנהל הוצאת ראובן מס, תושב דולב. מפרש את התורה בדרך פשט בלבד, רק התורה ומוחי הקודח, בלי להסתמך על חז"ל, רש"י ומפרשים אחרים.
מין: גבר
תאריך לידה עברי: י"ג אייר תשי"ב
תאריך לידה לועזי: 05/08/1952
כתובת: דולב,דולב
טלפון: 0504592010
תיכון: תיכון עירוני ג', חיפה
על תיכוני: מרכז הרב, 6 שנים אחה"צ
לימודים גבוהים: האוניברסיטה העברית
שירות צבאי/לאומי: צבא, גולני
מקום עבודה: הוצאת ראובן מס
תאריך הרשמה: 2/26/2013