אורן מס

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)
כל החידושים של אורן מס | כל התגובות של אורן מס

  לקט מהרוקח לפרשת אחרי מות (אסרו חג פסח)טז,כט: והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש: מדוע נקבע יום הכיפורים דווקא בעשור לחודש השביעי? הרוקח: "לפי שיהו 10 ימי ת...

לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת אחרי מות יז, יד: דם כל בשר לא תאכלוּ: תובנה: בשר הציד מותר באכילה, רק דמו אסור. מכאן שאין צורך לשחוט את החיה והעוף המותרים באכילה, אלא הריגתם, בד...

 לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת מצורעטו, יט: שבעת ימים תהיה בנידתה: ש: מדוע דווקא 'בנידתה' ולא 'בטומאתה'? ת: 'נידה' משמש לציין הפרשה (כִּימֵי נִדַּת דְּו‍...

  לקט מהרוקח לפרשת מצורע יד,ד: ולקח למיטהר ... ועץ ארז ושני תולעת: מה משמעות עץ הארז ושני התולעת? הרוקח: "עץ ארז – שבעבור גסות נגעים, ושני תולעת – שאם יגבה ליבו יחשוב על יום המיתה, ב...

 לקט מהרוקח לפרשת תזריעיג,ה: והסגירו הכהן שבעת ימים שנית: מדוע דווקא שבעה ימים? הרוקח: "לפישהמצורע חשוב כמת (לפי מדרש תורת כהנים), לכך שבעה ימים". כאילו יושב "שבעה" ...

לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת תזריע יב, ב: אשה כי תזריע: ש: מדוע דווקא 'תזריע' ולא 'תהרה' או 'תפרה'? ת: התורה מלמדת שלאישה יש זרע (הכוונה למה שאנו מכנים 'ביציות', או הכוונה לדם הר...

  לקט מהרוקח לפרשת שמיניט,ב: ויאמר (משה) אל אהרן קח לך עגל בן בקר: מדוע אמר משה 'קח לך' ולא סתם 'קח'? הרוקח: "כסבור הייתי להיות כהן גדול, לפי ששמשתי שבעה ימים כבר, ולפי שסירבת...

  לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת שמיני י, א: ויקריבו לפני ה' אש זרה: ש: מדוע דווקא 'זרה' ולא 'אסורה' או 'פסולה'? ת: השימוש במילה 'זר' נעשה כאשר מדובר על מישהו חיצוני שאינו ...

 לקט מהרוקח לפרשת צוויקרא ו,יח: במקום אשר תשחט העולה – תשחט החטאת: מדוע יש לשחוט את העולה והחטאת באותו מקום? הרוקח: "כדי שלא לבייש עוברי עבירה". אנושי ומקל לכל עוברי עבירה.ז,ל...

 לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת צוו, ב: צו את אהרן ואת בניו: ש: מדוע יש צורך לצוות דווקא, ומדוע שלא יאמר לאהרן ולבניו? ת: משה רצה לבצע בעצמו את "תורת העולה", וה' מצווהו...

 לקט מהרוקח לפרשת ויקראויקרא ב,א: ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה': מדוע בקרבן מנחה כתוב 'נפש', ובקורבן עולה כתוב 'אדם כי יקריב'? הרוקח: "לפי שהדל מביאה בטורח, כאילו מביא נפשו". מנ...

 --------------------------------------------------------------------------------לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת ויקרא א, י: ואם מן הצאן קרבנו, מן הכשבים: ש: מדוע דווקא 'הכשבים...

 לקט מהרוקח לפרשת פקודילח,כא: אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה: הרוקח: "למה מנה משה את הכסף? לפי שנתנו ישראל בחשבון כל אחד מחצית השקל, לכך חשב (את הכסף) שהכל בא למשכן,&nb...

 לקט מ"תורה ככתבה" לאי"ם – פרשת פקודילח, כד: ויהי זהב התנופה: ש: מדוע דווקא 'זהב התנופה' ולא 'הזהב'? ת: חלק מהדברים שהיה אפשר לחשוד שנלקחו שלא כדין על ידי הממונים, נאמר בהם 'תנו...

 לקט מביאור ה"רוקח", לפרשת ויקהללה,כו: וכל הנשים אשר נשא לבן: מהו לשון 'נשא לבן'? הרוקח: "זה יותר מאשר 'נדבה רוחו', אבל 'נשא לבן' זהו לבו נוקפו לנסות אם יכול לעשות דבר גד...

מידע אישי

459 חידושים
6 תגובות
2322 נקודות
שם: אורן מס
מנהל הוצאת ראובן מס, תושב דולב. מפרש את התורה בדרך פשט בלבד, רק התורה ומוחי הקודח, בלי להסתמך על חז"ל, רש"י ומפרשים אחרים.
מין: גבר
תאריך לידה עברי: י"ג אייר תשי"ב
תאריך לידה לועזי: 05/08/1952
כתובת: דולב,דולב
טלפון: 0504592010
תיכון: תיכון עירוני ג', חיפה
על תיכוני: מרכז הרב, 6 שנים אחה"צ
לימודים גבוהים: האוניברסיטה העברית
שירות צבאי/לאומי: צבא, גולני
מקום עבודה: הוצאת ראובן מס
תאריך הרשמה: 2/26/2013