אורן מס

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)
כל החידושים של אורן מס | כל התגובות של אורן מס

 לקט מביאור הרוקח לתורה – פרשת תצוה כז,כ: ואתה תצוה את בני ישראל: מדוע היה צורך בציווי, ולא בלשון 'וידבר ה' אל משה'? הרוקח: "לפי שהיה למשה להיות כהן, ואהרן לוי,וכשסירב (משה) לילך ב...

    לקט מביאור אי"ם – "תורה ככתבה" לפרשת תצוה   כח, א: את אהרן אחיך: ש: מדוע התורה מציינת כי אהרן הוא אחיו של משה, וחוזרת על כך שוב ושוב (פסוקים א', ב'...

 לקט מביאור הרוקח לתורה – פרשת תרומה כה,מ: אשר אתה מוראה בהר: מדוע חסרה האות סמ"ך בכל פרשת המנורה? הרוקח: "בפרשת המנורה נעלם ס', כמו שנעלם ס' במעשה בראשית, לומר 'סתום פיך מלדרוש במ...

  לקט מביאור אי"ם – "תורה ככתבה" לפרשת תרומה   כה, ב: ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו: ש: מדוע דווקא 'ויקחו' ולא 'ויתנו'? ת: הציווי על לקיחת התרומה מיועד ל...

 לקט מביאור הרוקח לתורה – פרשת יתרו יח,ב: צפורה אשת משה אחר שילוחיה: האם הייתה צפורה אשתו או גרושתו של משה? הרוקח: "לפי שאין נושאין אלמנתו וגרושתו של מלך, וכשם שהייתה צדקת בהי...

 לקט מביאור אי"ם – "תורה ככתבה" לפרשת בשלח  יח, א: וישמע יתרו... כי הוציא ה' את ישראל ממצרים: תובנה: השמועה ששמע יתרו הופצה על ידי המצרים, וכללה רק את עובדת היציאה של עם ...

 לקט מביאור הרוקח לתורה – פרשת בשלח יג,יט: והעליתם את עצמותי מזה אתכם: מה לומדים מ"מזה אתכם"? רוקח: "לרבות עצמותיי ועצמותיכם תביאו אתכם בעליית כולכם. 'מזה אתכם' בגימטריה ...

  לקט מביאור אי"ם – "תורה ככתבה" לפרשת בשלח   טו, א: אז ישיר משה: ש: מדוע דווקא 'ישיר' ולא 'שר'? ת: שירת משה והעם בעקבותיו אינה שירה חד-פעמית, אלא נקבעה כבר אז ...

 לקט מביאור אי"ם – "תורה ככתבה" לפרשת בא יא, ב: וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה: תובנה: יש לשמור על כללי צניעות גם בעניינים כספיים. כאשר משה קיבל את השליחות להוצי...

 לקט  מביאור הרוקח לתורה – פרשת בא  י,כג: ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים: מדוע מכת חושך ארכה דווקא שלושה ימים? הרוקח: "ג' ימים שימש האור והחושך מתחילת העולם קודם...

 לקט מביאור הרוקח לתורה – פרשת וארא ו,טז: ושני חיי לוי שבע ושלושים ומאת שנה: הרוקח: "למה נמנו שנות לוי קהת ועמרם? להודיעשלא שכנו במצרים 400 שנה, על כן יש לך למנות משנולד יצחק". הרו...

    לקט מביאור אי"ם – "תורה ככתבה" לפרשת וארא   ו,כ: וּשְׁנֵי חַיֵּי עַמְרָם, שֶׁבַע וּשְׁלֹשִׁים וּמְאַת שָׁנָה: ש: מדוע מציינת התורה דווקא את הגילאים...

 לקט מביאור הרוקח לתורה – פרשת שמות  א,יב: ויקוצו מפני בני ישראל: מדוע קצו המצרים בחייהם מפני בני ישראל? רוקח: "קצו בחייהם כי נעשה להם כל אחד מישראל כקוצים, מפני שמר...

 לקט מביאור אי"ם – "תורה ככתבה" לפרשת שמות  א, ט: רב ועצום ממנו: תובנה: עם ישראל התרבה והתחזק, ועבר מבחינה מספרית את המצרים. אם נביא בחשבון שעם ישראל רק הלך והתרבה במשך ...

 לקט מביאור הרוקח לתורה – פרשת ויחי מז,לא: השבעה לי: מדוע יעקב הצטרך להשביע את יוסף, לאחר שכבר הבטיח יוסף 'אנוכי אעשה כדבריך'? הרוקח: "שאם ימחה פרעה בידך מלילך, לפי שאתה שליט ולא י...

מידע אישי

440 חידושים
6 תגובות
2227 נקודות
שם: אורן מס
מנהל הוצאת ראובן מס, תושב דולב. מפרש את התורה בדרך פשט בלבד, רק התורה ומוחי הקודח, בלי להסתמך על חז"ל, רש"י ומפרשים אחרים.
מין: גבר
תאריך לידה עברי: י"ג אייר תשי"ב
תאריך לידה לועזי: 05/08/1952
כתובת: דולב,דולב
טלפון: 0504592010
תיכון: תיכון עירוני ג', חיפה
על תיכוני: מרכז הרב, 6 שנים אחה"צ
לימודים גבוהים: האוניברסיטה העברית
שירות צבאי/לאומי: צבא, גולני
מקום עבודה: הוצאת ראובן מס
תאריך הרשמה: 2/26/2013