chiddush logo

josh1989

כל החידושים של josh1989 | כל התגובות של josh1989

 'מי כמוני באלים- אשם' לאחרונה קיבלתי הודעה שיש הנחות גדולות ברשת משקפיים גדולה, אך זה לא כולל את משקפי השמש 'רייבאן'. ההודעה הזו חזרה כמה וכמה פעמים, ואני שלא מבין במותגי משקפיים, הבנתי בכ...

 לפרשת וישב השנאה המו(ר)גשת באהבהבפרשת השבוע אנו עומדים מובכים מול שנאת האחים הראשונית של עם ישראל. פגשנו כבר בעבר מקרים של שנאה בין אחים, קין והבל, עשו ליעקב, אך בעם ישראל היוצאים מיעקב...

 גם איש עשייה צריך להיעשות "בשעה עשר ברחבת העירייה מתכנסים כולם, ראש העיר וחברי הקואליציה על מנת לעשות התרת נדרים", כך התפרסם אתמול אחרי הבחירות, כהברקה שנונה. במשך הזמן האחרון ...

 בין כיכר לכיכר- ימי בחירות  בתחילת השבוע התכנסו רבים להשתתף באזכרתו של ראש הממשלה הנרצח- יצחק רבין ז"ל. האווירה הייתה מתוחה לקראת יום זה כמדי שנה, ורבים עסקו בשאלה 'מי רצח את יצחק...

 הכי טוב- 'הרשימה המשותפת' בפרשת נוח נפלגה הארץ, נפלגה מידת אורך חייהם של האנשים, ונפלגה דעתם של בני האנוש. נפלגה הארץ, כמתואר בסוף הפרשה שבניו נכדיו וניניו של נוח ירשו את העולם, וכל אחד...

 עוד לא החלו גשמי החורף, והנה אנו מתקרבים לקריאת הסיפור על המבול בימי נוח.כל תשב"ר יודע ש'יש מרבותינו שדורשים  את נוח לשבח ויש שדורשים אותו לגנאי'. רש"י בתחילה מביא שהדורשים לשבח ...

 כשברא ה' את האדם הוא ציווה עליו לאכול מכל עץ הגן חוץ מעץ אחד, עץ הדעת. לאחר מכן כשהיו האיש והאישה יחדיו- ציווה עליהם ה' לפרות ולרבות ולרדות בדגת הים , וכן נתן להם מתכון בריאות צמחוני של אכילת...

מידע אישי

7 חידושים
0 תגובות
35 נקודות
שם: יהושע
תאריך הרשמה: 10/8/2018