chiddush logo

חטא המרגלים וגלות אלפיים

נכתב על ידי משה אהרון, 24/6/2024

   בס"ד.


חטא המרגלים וגלות אלפיים .
---------------------------------------------

מקרא :
-------------

"שלח לך" - תשלח, שתהא  פרשה זו,משל ורמז בתורתך .....

"אפס כי עז עם הארץ" = אנחנו אפס.  ומנגד הם העזים - כחומה : 
לפיכך  : קמו  ואמרו  : לא נעלה בחומה
 כך אמרו "מואסי הארץ "של גלות אלפיים.

"ניאצוני"  : =  נאצים  [ראה גם בשירת האזינו]
 "עד אנא ינאצוני: עד מתי  ? - עדי יתעוררו הנאצים
 
"כלב בן יפונה " שיש ה"מפנים" עצמם מהגלות  כבנים נאמנים ההולכים אחר צו ליבם.

"כי אם עבדי כלב"  : אלה הם לימים גם ה"חלוצים" שהלכו כאמור ככלב בן יפונה אחר צו ליבם. 
והדהדו בעולם את קול ה"זמיר" וה"תור"

  "יהושוע : כשיש ניצוץ של "כלב בן יפנה" , יוזמה אישית להתעורר ולהיגאל  כאמור" ,
 מתחילה תשועת ה' בבחינת :"יהושוע"...... ובבחינת : "אחישנה".......

הנה כי כן, יש חטא המרגלים והוא רק ה"משל"
 ויש חטא הרגליים, שממאנות לילך לארץ ישראל .= גלות אלפיים 

 שכך אונתה לנו להוותינו ובאה לעולם - גלות אלפיים.
  שקמו  אנשים במדבר פארן  אותו ה"מדבר"
 של פארי הדור והדרו שהוכו בסנוורים  , שדברו "פרכה" וגרמו למאיסת הארץשנים רבות  .
 אלה המציאו או נתפשו למדרשים מופרכים עיוותו את הרומן המופלא ב"שבועות" מופרכות 
 להנציח את האטימות של "ברח לך דודי"........ 
 בנוסח  : "שבועות". "ולא לעלות בחומה" .
השווים  כאמור  לטענת המרגלים :
 כי אפס עז עם הארץ 
 המזכיר את הטענה כי אסור היה לנו לעלות ב"חומה" .
 
אלה :  "אלפיים שנות" למעשה גרמו ל"נאצה" בבחינת "ניאצוני" .- את ה'
 עד עליית הנאצים  כאבחת חרב של :"סיום" גלות מרצון או בחירה .
 
הנה כי כן ,זו הסיבה מדוע הקב"ה הורה בכל זאת על משלוח המרגלים ,
שהרי גם הודגש כי נשלחו על פי ה'.
ללימוד זה כחלק מתורת משה -   "שלח לך"
 חטא המרגלים ,לא היה אלא, סמל וקדימון כאמור לחטא של "רגליים" .
 אותן רגליים הממאנות לילך לפאתי מזרח קדימה .
 ואשר המיטו עלינו -חטא גלות אלפיים ,
כאמור -  עדי הנאצים והשואה.
 
עד שגם שהתעוררו בעם  : "כלב בן יפונה " ו"יהושוע.
 
הנה כי כן,המרגלים מתחלקים לשניים : 
עשר מכאן -המסמלים את  "אי ארץ ישראל".
 המסמלים המשך ארץ המדבר. 
ושניים  : המסמלים את האמת הנעדרת - את גאולת האמת  : 
של : כלב בן יפונה ויהושוע.
 כאמור מחד אותם שהלכו אחר צו ליבם לשוב לארץ מכורה ויהא המחיר אשר יהא. ואותם שהיו ראויים ושזכו להגאל על ידי ה' בבחינת "יהשוע". 
אותם שזכו לחזור לארץ בחסדי ה'.
 לימים כשמשה "יתחנן" שנים רבות. התחנן הוא גם על מרה זאת ,של :  גלות אלפיים ................ ולא נכתבה שירת האזינו אלא לאור נבואת משה על "קרות הרעה באחרית הימים " - היא היא השואה
 משה אהרון 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע