chiddush logo

אין אהבת ה' בלוא אהבת האדם (2 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי משה אהרון, 19/4/2024

בס"ד.


אין אהבת ה' בלוא אהבת האדם.
-----------------------------------------------
קראתי מקבץ של אמרות חסידיות בנושא : "אהבת ה'.
ועלה לי בסוף הצורך להוסיף את הדברים הבאים:

 אהבת ה' לעצמה אין לה כל משמעות  .
שמשמעות ה"צלם"  כי בהיות ואין הקב"ה מוחש בידינו אנו אמורים לאהוב את צלמו- האדם 
לקיים שווית ה' לנגדי תמיד"
 ואזיי מעלים עלינו כאילו אהבנו אותו את הקב"ה. ודוק אין בעולם אהבת ה' אחרת 
 הנה כי כן ,כל אלה המתפלאים או מתקשים כיצד לאהוב את ה' .,תחושתם מבוססת . ואמת ומכון הדבר.
"ואהבת את ה' אלוהיך" דגש על "אלוהיך" שמצוותו כ"אלוהים "בראש וראשונה : שמירה וחרדה על נזר בריאתו האדם. בקיצור :  "ואהבת לרעך כמוך".
 לפיכך האות "ו" החיבור לפני שתי האהבות . שלעולם הא בהא תליא.
 זאת ועוד  לאהוב בכל לב ונפש היא על מנת לצלוח את הקשה ביותר לאהוב בכל "מאודך" לאהוב בכל האדם שבך את כל שאר בני האדם שבעולם .
שאותיות "מאד" מאז הבריאה נסמכו ונכרכו באותיות "אדם" .
שניהם הופיעו כאחד בתורה.

"והנותן"....
 "והאומר".....
 
משה אהרון 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (2)
משה אהרון (20/4/2024)
בס"ד.
פרשת : "והיה אם שמוע תשמעו" - תוכיח.
--------------------------------------------------------.
בפרשייה השנייה של פרשת שמע : "והיה אם שמוע...." לא מופיעה המילה : "מאודכם" ,
כנילוות ל" ללבכם ונפשכם". ומדוע ?
מהטעם הפשוט : "המאדכם" מגמתו כאמור להשיג את הכלל - את הרבים כתנאי וחלק מאהבת ה'.
והנה בפרשייה זאת ההתייחסות מימלא כבר לרבים כקולקטיב אחד, שוודאי קושרת אותם באהבה ובאחדות
[לאחר קיום המצווה בפרשה הראשונה של : "ואהבת...."].
ולכן לצורך אהבת ה' כאמור אין צורך להדגיש את המאד - את "מאודכם" ברבים.

משה אהרון
משה אהרון (19/4/2024)
בס"ד
"מאודך" : חייב להיות :"האדם שבך".
-------------------------------------------------------
עם כל הצניעות והחרדה.
הפירוש של "מאודך" איננו יכול להיות חומרי.
אחרי אהבת הלב והנפש אין כל רבותא באהבה באמצעות
החומר הנחות - כסף ורכוש............
לא ייתכן כי כשמדובר במדרגות של עליה שתחילה לב ואחר נפש.
תהא לפתע "נחיתה" שכזו . [של אבהבה באמצעות "חומר".
כמה אנשים אנחנו מכירים שמחפים על חוסר אהבתם בלב ובנפש
באמצעות הכסף ותוצריו.....................
ציורים לפרשת שבוע