chiddush logo

ציון במשפט תפדה.... איזה משפט ? (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי משה אהרון, 2/2/2024

בס"ד.


ציון המשפט תפדה ושביה בצדקה.
---------------------------------------------
 כתבתי תגובה למאמר  באתר זה והנה בערו בי הדברים להוסיף עוד כמה דברים. .
 הדחף ששמוליך אותי לכתוב את אלה הדברים הוא תחושה נוראה ששוב יש מי שמבקש להרחיב השסע בעם במה שקרוי התנחלויות והפעם בעזה. משל לא די בשפיכות דמים מבקשים לפתוח ערוץ נוסף של שפיכת דם - ולשווא.
 
ראשית התגובה כאמור :
משה אהרון (2/2/2024)
בס"ד.
הרמז של רבן יוחנן בן זכאי. :
לעניות דעתי החידוש הגדול של רבן יוחנן בן זכאי. הוא המסר הסמוי שביקש להעביר ודווקא לבני ישראל המצויים בפתחה של גלות נוראה. - גלות אלפיים
והמסר הוא לא להיות שבוי בקונספציה שאליה נשאבנו להשאר פאסיביים תוך כניעה לגלות מתוך צפייה ללא תוחלת ומבלי כל הגבלה של זמן צפייה עקרה של עד אין סוף - אלפיים שנה ,בכדי להטלטל בסוף בשואה נוראה .
רבן יוחנן יותר ממרמז תצפו למשיח אך לעולם אל תחדלו הממעשה .
במילים אחרות למסור את הנפש לא בעבור הערך הערטילאי של היות ה' אחד ושמו אחד. [מה שמכונה בצורה סיטונית : "קידוש שם שמיים].ערך שהוא מתייחס לנקודת הסוף והוא בכלל בסגולותיו של המשיח.
אלא למסור את הנפש - לעלות בכל מחיר לארץ ובהמונים.
לחונן עפרה ואבניה לנטוע בה לקיים "צפייה" מעשית של ל"צפות" ולהציף את הארץ בעצי נטיעה.
לעורר גם את השמיים לקיים :"תביאמו ותטעמו".
החלוצים המכוני

ם "חילוניים" הרימו את ה"כפפה" וממשו את ההעזה והאתגר.
שילמו מחירים למסור את הנפש ולהמיר את "כפרת הגלות" בכפרת הייסורין של קניין ארץ ישראל .
לקיים : "וכיפר אדמתו עמו".....
הדברים:
----------------
מנגד לקצה הפאסיבי  הפסול עליו הערנו בתגובה של כניסה למוד של קיפאון בגולה ולצפיה  של אין סוף למשיח. הנה משהחלה הגאולה באמצעות מנגנון האתחלתא ביקש השטן שוב את חלקו  לשטוף מוחם ודעתם של חלק משלומי אמוני ישראל אשר יקעקעו ויטרפדו את המשך הגאולה וכיצד כאמור  באחיזה בקצה הנגדי.
 שם בגלות אלפיים לקינו בפאסיביות של המתנה....
 ופה  באתחלתא :  בקיצוניות משיחית.  אותה המבקשת להסיג גבולו של משיח שבגאולת הקץ ארץ ישראל  השלמה וההתנחלות בה. 
 הינה אך עניין למשיח לחולל בו.
 והנה קמו תרבות אנשים למצער תמימה לחשוב שבידם להחליף כוחו של משיח ולחולל פלאות של גאולה .שכלל אינה רלוונטית לשלב זה של האתחלתא.
 הנה כי כן חלק נכבד מאתנו  נשטפנו בהזיה משיחית מוקדמת  וביומרה של רשות וסמכות שאינם.........
 משל כמו המעפילים של משה המבקשים לעלות ולהעפיל להר - ויהי מה.
 אל תטעו יש באלה אנשים תמימים ונפלאים אלא שלהוותינו  נקלענו להנהגה רוחנית רדודה וקצרת רואי והבנה . אלה מעתיקים אפיוני גאולה מגאולות קודמות למשל : "גאולת מצריים. ואין בהם שביב של הבנה, כי גאולה זו בהיותה גאולת הקץ ואשר בסופה ביאת המשיח  היא מימלא גאולה קוסמופוליטית גם של שאר אומות העולם . ולפיכך מידת האנוכיות מוחלפת במידת ההתחשבות בכלל האדם
 לפיכך מאפייניה של גאולה זו, שונים בתכלית מגאולות קודמות .
אני לא הייתי רוצה להיות במקומם של אלה כשבבית דין של השמיים יצטרכו לתן תשובה על נחלי הדם שספגה הארץ בגלל משיחיות מוקדמת לרשת כאן ועכשיו ויהי מה את ארץ ישראל השלמה. והכל בניגוד לשכל הישר ולאוריינטאציה הנבואית . וכאמור  ללא כל סמכות ורשות .
 אני לא רוצה להיות במקומם  של הנ"ל,כשיראו להם איך הם התרחקו מכלל ישראל והביאו לשסע נורא בעם.בנזיד ההזייה של ירושת הארץ. משל הקריבו את העיקר את  העם בעבור
 האמצעי.........
 לשטן דרכים משלו לנסות ולקעקע אחדות העם ולעכב ולטרפד את הגאולה . הוא הצליח גם להעיר באותם ובתומכיהם רוח עיוועים של מה שקרוי :"רפורמה משפטית" .
 ההשגחה לא בכדי החליטה כי תחילתה של זו הגאולה - כגאולת הקץ תהא בדיספלינה "חילונית" - תרצו של : "שלטון הבג"צ והמשפט הליבראלי המערבי.
  והכל בכוונת מכוון,לצקת את הפלטפורמה הרחבה ביותר האופיינית לגאולת הקץ .
 לגבש את כלל האדם בבניין הגאולה.
 בשלב הזה, להוותינו, אין המשפט העברי מספיק מפותח כדי להתמודד עם האתגר.
  מה עוד שנפלו בו סיגים רבים ומעיבים . על כן כאמור החליטה ההשגחה כי תחילת הגאולה  תהא דווקא על ידי הצד הקרוי :"חילוני" ......
 הנה כי כן זה ,רצונו יתברך . יטול את שרביט  האתחלתא.
שהבג"צ  ינהל את המשפט העכשווי עד לאותו השלב שבו משפט שמשיח שיתבסס על תורת ישראל ישוב להוליך ולהשלים הגאולה.
 הנה כי כן אנו מצויים בליקוי מאורות נוראי . פקדה אותנו שואה דווקא ביום שבת ודווקא בשמחת תורה ואין ולא אחד מאותם שמשכיל להרהר ולהבין מה ועל מה.
משהו הרי רוצה לאותת לנו איזה שמחה יש בתורה שאתם מחזיקים ואם שבת כי אז צריך לשבות  בכמה דברים המעיסים על אחדות העם 
 אלו המשיחיסטים חברו לפוחזים שבקשו לקעקע את משפט האתחלתא ולהביא עלינו משפט מושחת הקרוי  : "רפורמה" [שאין בו לא "רפ" ולא "רמה".]
 והנה משמיים רואו  אותנו דוהרים לתהום.
  מסכנים את תהליך הגאולה ומקעקעים את יסוד האתחלתא וחוקיה.
 ואז הביאו עלינו את האסון של  ה7 לאוקטובר  להזכיר לנו את השואה ששכחנו  ואת לקחה........
השואה של שבת ושמחת תורה היא יותר מרמז,על כי אין כל עילה לשמחה של תורה שחוללה כאמור. וכי דווקא אלה שחיללו אותה נקראים  לשבות ממעשה משובתם.ולחדול  ובעיקר ממה שקרוי הרפורמה המשפטית  אשר היא היא  כאמור העילה המידית  לכל אשר קרה ואונה  לנו.
 אחת מתפיסות היסוד של כל אותם הקרויים :"שלומי אמוני ישראל" היא העובדה שהם באיוולתם מייחסים לגאולה זו אפיונים של גאולות קודמות.
 שוב .
גאולת הקץ שבניצניה אנו שרויים שונה בתכלית השינוי מכל גאולה אחרת קודמת .
 גאולה זו איננה ברדיוס האנוכי בלבד של עם ישראל . היא גלובלית .
והיא אמורה לסחוף ולכלול בסוף את כל האדם ואת כל האומות להיותה קוסמופוליטית  .
 ולכן גאולה זו חייבת להתנהל באורח שונה על פי החריש של התלם הראשון  של גאולתינו  בדפוס שנוצק באתחלתא.
 לא אל תטעו גאולת מצרים בהיותה גאולת עם ישראל בלבד מאפייניה היו אנוכיים והתייחסו אך לעם ישראל  גאולה זו כאמור שונה בכל .
 גאולה זו נסמכת על שני אדנים כמאמר הנביא : 
"ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" וכן בצדקה תכונני . [בצדק]
 משפט צדק כאמור, איננו המשפט העברי העכשויי המצוי בידינו . 
ראשית הוא קפא על שמריו ושנית במשך שנות אלפיים נפלו בו סיגים רבים .לפיכך כאמור העדיפה ההשגחה את המשפט הרווח בעולם המשפט האזרחי הליבראלי של מה שקרוי : המערב" [כעין הכותל המערבי - לפי שעה] .
משפט שמכוחו החלה להתנהל האתחלתא ותמשיך עד למסירת המושכות למשיח.
 האדן השני : "הצדקה". שאין גאולה בלוא חברת מופת ערבותי של חסד וצדקה.
 שזה גם התנאי להיותינו גוי קדוש וממלכת כהנים לכלל האומות בבחינת - אור לגויים.
 והנה לאחר שהשטן השיג את זממו להכות בנו בשואה ב 7 לאוקטובר     ניתנ הרשות למלאכי הטוב להגיב ולרםפות המשהו....  ואלה עוררו בנו רוח של חמלה חסד ורחמים להיותינו שוב אחים מאוחדים יחסית.......
 אם כן מה השורה התחתונה . מה צריך לעשות .
 להתנער מיד משני הקצוות גם של התנחלות משיחית      אשר אין זה עיתה ואשר מביאה בכנפיה אך שפיכות דמים נוראה.
 שנית להוסיף לאחוז באחדות  לפמפם אותה בכל נשימה ולגנוז כליל כל עניין שיש בו פוטנציאל לפלגנות ושסע. וראש לכל,לגנוז כליל את הגחמה הנוראה של הרפורמה המשפטית........
 זו שהביאה עלינו את השואת "שמחת תורה".
 לעניות דעתי [בבחינת : "ונביא לבב חוכמה"].
 אין ולא תהא מחילה לכל אותם שנשאו את דגל הרפורמה ומחצו את אחדות העם והביאו עלינו את שואת "שמחת תורה"
 זו ההזדמנות להתנער מחשיבה "קופסתית" ולנסות את האיפכא להווכח כמה טוב יהיה לנו לאמץ את ציווי הנביא  שגאולתינו שבזה תתאפיין במשפט וצדקה לכל האדם באשר הוא אדם גם לאוייבנו..
 ולסיום אני הרי יודע , שכשם שהקב"ה הקשה את לב פרעה במצרים כך ביקש השטן מהקב"ה להקשות ליבכם לא לשמוע לאלה הדברים .נסו בכל זאת ליתן משקל לאלה הדברים  והזהרו מכל משמר מלאיים על האחדות של כלל ישראל ויהיו מי שיהיו.
 מהאחדות היחסית שהושגה  במחיר האסון הנורא.
 נ.ב. 
 הדברים נכתבו בשטף ללא כל עריכה ובדיקה ובעיקר בראשי פרקים. אשמח לאתגר לנסות להשיב על שאלות או קושיות.
משה אהרון

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
משה אהרון (3/2/2024)
בס"ד.
שמא חלון של פשר.
-------------------------------
ישעיהו פרק ו
א בִּשְׁנַת-מוֹת הַמֶּלֶךְ עֻזִּיָּהוּ, וָאֶרְאֶה אֶת-אֲדֹנָי יֹשֵׁב עַל-כִּסֵּא רָם וְנִשָּׂא; וְשׁוּלָיו, מְלֵאִים אֶת-הַהֵיכָל. ב שְׂרָפִים עֹמְדִים מִמַּעַל לוֹ, שֵׁשׁ כְּנָפַיִם שֵׁשׁ כְּנָפַיִם לְאֶחָד: בִּשְׁתַּיִם יְכַסֶּה פָנָיו, וּבִשְׁתַּיִם יְכַסֶּה רַגְלָיו--וּבִשְׁתַּיִם יְעוֹפֵף. ג וְקָרָא זֶה אֶל-זֶה וְאָמַר, קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ יְהוָה צְבָאוֹת; מְלֹא כָל-הָאָרֶץ, כְּבוֹדוֹ. ד וַיָּנֻעוּ אַמּוֹת הַסִּפִּים, מִקּוֹל הַקּוֹרֵא; וְהַבַּיִת, יִמָּלֵא עָשָׁן. ה וָאֹמַר אוֹי-לִי כִי-נִדְמֵיתִי, כִּי אִישׁ טְמֵא-שְׂפָתַיִם אָנֹכִי, וּבְתוֹךְ עַם-טְמֵא שְׂפָתַיִם, אָנֹכִי יוֹשֵׁב: כִּי, אֶת-הַמֶּלֶךְ יְהוָה צְבָאוֹת--רָאוּ עֵינָי. ו וַיָּעָף אֵלַי, אֶחָד מִן-הַשְּׂרָפִים, וּבְיָדוֹ, רִצְפָּה; בְּמֶלְקַחַיִם--לָקַח, מֵעַל הַמִּזְבֵּחַ. ז וַיַּגַּע עַל-פִּי--וַיֹּאמֶר, הִנֵּ
(להמשך התגובה לחץ כאן )

ציורים לפרשת שבוע