chiddush logo

ויצא כללי

נכתב על ידי טל סייג, 20/11/2023

 


"ויצא יעקוב", כ"ח, י':


מה ראה יעקוב לצאת?, ראה מעשה עשו אחיו שמתחתן עם מחלת בשמת ושהקליפות בתחתית מחצב הקליפות מזדווגות הפוך לכן יצא, כי אינו יכול לסבול זיווג כזה שבן מערב מזדווג עם בת ערב, כי באמת דעתו של יעקוב שהקליפות של תחתית מחצב העשייה צריכות להזדווג ישר בן ערב עם בת מערב ואז יוצא יקר מזולל מהלשון הרע על שני האומות האלו שאומרים על בני ערב שהם קופים ועל המערב שהם חזירים ובאמת תפילין מותר בליפוף קופים ומותר במשיחה בשומן חזירים, ותפילין הוא חפצא דאמונה לכן קוף + חזיר עם 7 האותיות 418 = זית עם הכולל שמהזיווג הזה יוצא משיח בן דוד הנמשח בשמן זית וקרן ובלי האותיות 411 אתי מעיניין תורה מאתי תצא.


והקילקול הזה מגיע עד בעור אבי בלע מלך ראשון תוהו בעור בן לבן אחיו של בלעם בן בעור הקוסם והוא ברום תוהו והוא משאת נפשם של הניאו נאצים שכול עיניינם צבע שער עיניים ועור ועל פי כך מחלקים ומדרגגים את כול המין האנושי למחלקות ודרגות שהגבוהות בעיניהם הם בעלי צבע שער עיניים ועור בהיר העדר פיגמנט ולא דומיננטי בזיווגים אלה רסציבי והם בעיניהם הגזע העליון והכהים יותר בשער עיניים ועור הם בעינהם גזעי אדם נחותים יותר.


כי קוף וחזירה והאותיות והתיבות והכולל 434 דלת מלכות שהוא זיווג הוריו של משיח שספרדי מצד האבא ואשכנזי מצד האימא וניהייה זיווג אבא ואימא במוחין כיושר ונהייה מוחין כשר למלכות בית דויד.


ועם הפי הגבוהה לקוף 1032 אלוקים*12 שמזווג ז"ה יחודים שבאלוקות שהוא עקב * 4 שהם מחצב נישמות העקביים של דור עוקבתא דמשיחא, - ועם האותיות 1038 רצון * 3 רצון תליתאי שמוליד בנים ובנות עם חוסן רוחי ורצון חזק שהם עולים נשמות גבוהות מאוד בכתר וברצון שבכתר שפרושים מרצח אופי ואישיות ואניות ועצמיות, - השחתת נשמות וכפיפת נשמות, - שבירת רצון ביטול בחירה חופש חרות החלטה והפיכה לנכפף ומה דסני לך לא תעבד לחברך לא להפוך אחרים לנכפפים לך ונישלטים על ידך, - כי על דאטפת אטפוך וסוף מטיפייך יטופון.


וקופה חזיר 416 ועם התיבות והכולל 419 כפול 2 העיניינים 838 = לתחת שהם המחצב ההפוך של הנשמות של אגן הירכיים שיורדות גם הם כשהזיווג הוא של בן מערב עם בת ערב ואז יוצאות נישמות אגן הירכיים.


וככה מתייחדים בכתר הרצון והאמונה שבכתר לכדי חוסן רוחי של יהודי/יהודייה מאמינים שקשה לשבור להם את הרצון והאופי והאישיות ולעשותם ניכפים שהווין לזיווג כזה בנים/בנות מאוד לא נכפים אלה בעלי חרות רצון חופש בחירה החלטה אמונה חזקים מאוד.


כי באצילות הוא ביושר אבא ואימא שבני ערב הם באבא ובני מערב הם יותר באימא וכשמזווגים בן ערב עם בת מערב אז באצילות מתבצע זיווג אבא ואימא כיאות ולא פתורה אשר על גבי הנהר.


בית אלוקים שאמר יעקוב כאשר קם ממחזות הסולם הוא מכוון כנגד בית שלישי שלא נועד בכלל לכפר על חטא העגל ועל חטא עץ הדעת של אדם הראשון כי כול אלו יתוקנו עד אז כבר תיקון מוחלט לכן בית גימטרייה 412 4 פעמים גימטרייה עגל כנגד ארבעה סוגי עבודות שעבדו הקדמונים כדי לכפר על חטא העגל חטא הדעת טוב ורע, משכן בית א' בית ב' ומקדש שלישי, - ראשי תיבות טו"ר ועגל עניין עיגול עניין הקו הישר והעיגול בעולמות הצורה שמשמשים לעבודה זרה, וארבעת סוגי העבודות הם העבודות שעבדו אדם הראשון והבל נח ושם אברהם יצחק ויעקוב לפני שנבנה המשכן זה סוג עבודה אחד אחר כך עבודת המשכן שבנה משה שנמשכה 480 שנה אחר כך בית ראשון שנמשך 410 שנים ולבסוף בית שני שנמשך 420 שנה הרי 4 סוגי עבודות על כפרה על העגל טו"ר, ובית שלישי מכוון כנגד גימטרייה בית עם האותיות העולה 415 שהוא גימטרייה אלוקים הולך ומתווסף תלת מימדי כך א: א, אל: א, אל, אלה: א, אל אלה, אלהי: א, אל, אלה, אלהי, אלהים: והוא עולה 415 וזה עניין בית אלוקים שיבנה בבית שלישי לעתיד לבוא במהרה בימנו.


אך יעקוב לפני שיצא לחרן למד 14 שנה בבית עבר ואחר כך כך רק מיד אחר כך הישתית במתחם בהר הבית את אבן השתייה על דעת שזמן רב עוד בשחר ימים כזה היא תישאר בידי בני עבר הכלליים הם הערבים הפנימיים שפה באזור שלנו הפלסטינאים בידי הוואקף באל אקצה ואל עומר עד העת היעודה על דעת יעקוב אבינו ע"ה אב שלישי כנגד גאולה שלישית כול השטח הזה לא של ישראל כלל וכלל אך הכותל והרובע היהודי ומערב ירושליים הם באמת שלנו והמתחם וירושליים המזרחית כלל וכלל לא."בית אלוקים", כ"ח, י"ז:


בית זה מקיף הרחוק ומקיף הרחוק הוא כתר וכתר אותיות כרת כי הוא כרת על כול החי המדבר ועל החי הלא מדבר גם על שאכלו מהאכילה הידועה מעץ הדעת רע על כן המזג אוייר גשם ברד שלג רוח חמסין כונס את החיים למחסה ממוגן שמכתיר עליהם לא רק הבני אדם גם החיות הלא מדברות שנשמרות מפגעי העולם על כן בית 4*103 גימטרייה עגל כי הוא החזרה על חטא הדעת, ויעקוב הוא עמוד הדעת שמבאר תכלית הירידה לתוך הכרת הזה ומשה התפלל 515 תפילות כנגד 5*103 שרק אחרי תיקונים מיוחדים מאוד במיקדש שלישי של ימי המשיח השניים יצאו ישראל המיוחדים מכלל הכרת הזה ש5 גילגולים עובר תיקון חטא הדעת בימקורו עבודות הזבחים שלפני האבות הקדושים, עבודות הזבחים של האבות הקדושים משכן בית א' בית ב' ובית ג' יוצא מכלל כך כבר סופית."עשר אעשרנו לך", כ"ח, י"ז:


יעקוב אבינו ע"ה יעקוב שלימא קיבל על עצמו את השם יתברך ככוהן כוהני כוהנים גדול גדולי גדולים וחצי וקצת על הכול שלו יועושר כול דבר אשר ינתן לו עדתום כדי לצאת מכדי כרתות סך עידיתות חרמות והקדשים הרובצים עלינו ממלכת כוהנים מכך שאנו מכהנים את כול האתר היולי דצח"ם שבעולם ומעלים ממנו על ידי התורה חרמות כרתות והקדשים ואת אשר מעבר לכוחותינו לפדות אנו מעלים לפדייה אצלו."ואולם לוז", כ"ח, י"ט:


עצם הלוז הנסכוי היא רק משל מליצה והפשטה וחידה ובחינה ועיניין שהעצם הוא באצילות שלמעלה מבי"ע ועץ הדעת טוב ורע והגזרה עליו היא בבי"ע ואף שהבריאה הקדושה מבריחה עד הסוף למטה ועד הסוף למעלה מאמצעותא מ"ה אביע"ה של מקור והתוהו והאצילות מתקבל היזון חוזר מבריאה שמעלה להם משם ס"ג מדור בו מקננת ההלכה ד' אמותיו של הקדוש ברוך הוא בישראל ותבונה לשם ס"ג שלמעלה מאצילות בהמה רבה, - אף על פי כן יש מדור בעצם שבאצילות שלא מנוגע בשום דבר מעץ הדעת טוב ורע וכן לא חייב מיתה דמות תמותון של סיפור גן עדן.


אך יש באצילות עצם שמקבל היזון חוזר גם מעץ הדעת טוב ורע והוא העצמות האלו יכלו ויבלו ויתפוררו עד תום בקבר כי גזורה עליהם גם הכליה מכוח גזרת עץ הדעת טוב ורע ואין להם שום חלק בתחיית מתים, - ורק מדורי האצילות שלא נוגעו בעץ הדעת טוב ורע יוותרו והם עצם לוז נסכוי ששמור בקרבת המקום בנקודת ציון ההאצלות והתודעה והתעצומות ששייכות בכול יהודי לשם תחיית המתים והעולם הבא והגן עדן שעימם, - כי אין באמת ממש דבר כזה עצם הלוז הנסכוי בתואל רמאה כי הוא רק משל מליצה והפשטה חידה בחינה ועיניין שניהייה ממנו אחר כך דבר התחיית מתים מאצילות המורידה לביע"ה היתהוות של יש מאין של הגופים הבשר ודם עפר רימה ותולעה נאד מלא צואה ודם של הישראל וצדיקי וצדיקות וחסידי וחסידות אומות העולם העתידיים העתידים להחיות.


לכן אינם מיוחסים ולא מתייחשים בתחייתם כי אינם עוד משורש הזרעת ואדמומיות האב והאם אלה מטל תורה, טל תחיית מתים, - המחייה את עצם הלוז הנסכוי בת בתואל רמאה, - על ידי סעודה רביעית והשיפלות של האדם והענווה שנחייה."ונתן לי לחם לאכול", - מכאן שהצדיקים אינם מבקשין אלא כדי פרנסתן וסיפוקן, ויעקב לא היה לו אפילו בגד ללבוש בשעה שיצא מבאר שבע, אלא רצה עשו אחיו להרגו, ואליפז היה תלמידהם של יעקוב ויצחק, ואומר איך אעשה שלא אהרגנו, וגם לקיים מצוות אבי עשו, גזלו כל ממונו ואפילו כל בגדיו, והניחו ערום, ועני נחשב כמת, שארבעה נחשבים כמתים ואחד מהם עני": עד כאן מדרש אגדה.


אחר כך לא הייתה ליעקוב בררה כדי לקנות את שני נשותיו לאה ורחל ושפחותיהם זלפה ובלהה ולעשות למקנת כספו צאן ובקר וגמלים וחמורים ועבדים ונתאחר לבית אביו יצחק ונמנע מלקיים בו מצוות כיבוד אב ואם לרבקה 23 שנה מגיל 77 עד 100 ונעשה עליו קטרוג שגרם לו שיוסף הצדיק בנו נחסך ממנו גם 23 שנה מגיל 17 של יוסף עד גיל 40, ושורש הקטרוג לכן הוא של עשו אחיו שכן ידוע שכך היא דרכו של השטן שרו של עשו עולה ומקטרג יורד ומשטין על המצווה החביבה על עשו כיבוד אב ואם וכספים שאיבד יעקוב לאליפז בדורות אלו משתמש בהם עשו לחסוך מיעקוב ראיית בנו יוסף ששקוע בהבלי הכספים של עשו המודרני והתרבות החדישה ולא מעורר להתקשרות לאבינו שבשמיים והמכפלה כמו שהזהירו האחים הקדושים את יוסף בפטירתו שיזכור בכול העליות שלו אחרי פטירתו בעולמות העליונים להשאר קשור למכפלה לאבות הקדושים אברהם יצחק וישראל כדי שהוספת השכלים למעלה של יוסף תהיה ביושר בחינת עניין ישר עם כ''ל ישראל ולא לצדדות.


כי אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי ישראל עולה 1701=46+808+46+208+52+541 וכפול 6 התיבות 10,206 ולחלק לז"ך 378 אשכנז כי בני יוסף מתלבשים בעידויים החיצוניים של צבע עור עיניים ושער של בני אשכנז ולכן ככה יכול להזדהות עם המכפלה כעצמו.


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע