chiddush logo

יש הבדל : "ללכת עם" או "ללכת את" (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי משה אהרון, 29/6/2023

 הבס"ד.

 יש הבדל : "ללכת עם" או "ללכת את" .
-------------------------------------------------.
 התייחסות הקב"ה לבלעם בתחילה נראית לכאורה מבולבלת ולא ברורה.
 תחילה אסר עליו לילך עם מלאכי בלק .אחר התיר והנה גם משהתיר .
 שלח לו מלאך שיהא לו שטן בדרך.
 מצב זה גרר לימודים מלימודים שונים [מדרשים].
בעוד שעם העמקה בפשט הכתובים לעניות דעתנו ,
הכל הופף נהיר וברור .
 הנה אם כן בפעם הראשונה אסר עליו הקב"ה  במנדט של :
 "לא תלך עמהם"
 כלומר לא תלך עמהם - עם רצונם לקלל .
לפיכך גם מיד הבהיר הקב"ה  לא תלך עמהם לא תאור את העם כי ברוך הוא.
 והנה בלילה הנוסף משבלק התעקש , התיר לו הקב"ה במנדט אחר ושונה .
במנדט של אך : "לך אתם"
 ללכת אתם שונה מללכת עמהם.  שוני מהותי  .
ללכת אתם להסביר להם להרגיעם ולנחמם - הא ותו לא.
 והנה הקב"ה ציפה משכך כי בלעם  יקום  בבוקר ויזדרז להסביר ולומר  להם לשליחי בלק .
 כי הולך הוא אך "אתם"כאמור ולא "עמהם".
 ומשלא עשה את המנימום הזה והוא בלעם הוליך אותם למעשה שולל , חרה בו אפו של הקב"ה .
 ושלח לו לו מלאך כשטן על דרך  לטלטל אותו  :
שהכל "אפס - חוץ מדבר ה' .
הנה כי כן לכאורה הדברים ברורים ונהירים.
 משה אהרון 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
משה אהרון (29/6/2023)
בס"ד.
גם כאן היה מקום להקשות עלי ,
שהרי לבסוף לאחר החוויה הקשה של הכאת האתון ,גילוי המלאך
ובזיון שחווה בלעם בנוכחות שרי בלק.
ניתנה לו לבלעם בכל זאת הרשות : "לך עם האנשים" .
וגם לכך יש תשובה.........
משה אהרון
ציורים לפרשת שבוע