chiddush logo

ד"ת להפטרת ויקרא " ד"ת חדש נולד ילד רוחני" לע" נ סבתי מאסתר טבוך בת דיאמנטי ז"ל

נכתב על ידי izik28, 23/3/2023

 בסד 

ד"ת להפטרת פרשת ויקרא לע"נ סבתי אסתר טבוך בת דיאמנטה ז"ל 
ד"ת חדש נולד 
----------------------------------------------------------------------------
עת עיינתי בהפטרת השבת כדי לבחור נושא  לכתיבה ,הפ"ס ,"כי אצק מים על צמא ונזלים על יבשה אצק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך" תפס  את עייני  , זה שנים לא מעטות אני כותב בחסדי ה" דברי תורה 
כל ד"ת הוא כמו לידת ילד  , דורש הכנה לנושא  מתאים , כתיבה , הגהה , שוב תיקון ובדיקה עד שבשעה טובה נולד ד"ת לזכות את ישראל במים של תורה טהורים  , את הפ"ס הנ"ל מפרש המלבים, " כי אצק", ר"ל הנה השפע האלהית לא תחול רק על המזומנים לה ורק על המקום הצריך אל השפע ההוא, כמו שלא יוריד ה' את הגשמים רק בעבור שדי תרומות הצריכים למטר השמים, ומ"מ אחרי שיוריד ה' את השפע בעבור המוכנים והצריכים לה, תרד במקרה גם על הבלתי מוכן לה, כמו שברדת הגשמים בעבור שדי תבואה ירדו במקרה גם על פני חוצות, וז"ש במשל כמו "שאצק מים על צמא", על ובעבור אדמה צמאה למטר, אשר ימצא בה צמחים הצמאים לשתות מים, ועל ידי זה "נוזלים על יבשה" יזלו המים על כל מקום יבשה, גם על אדמה הבלתי צמאה למטר, ובלתי מוכנת וצריכה לשפע ההוא.
"כן אצק רוחי על זרעך", (הזרע הם הבנים הגדולים והצאצאים הם הילדים הקטנים) כן בשפע האלהית שאשפיע עליך מהנבואה ורוח קדשי, "אצק אותה על זרעך" הגדולים המוכנים לנבואה, ועל ידי זה תרד ברכתי גם על צאצאיך הקטנים, שמרוב שפע האלהית שירד על הגדולים ברוח ה' יתברכו גם הקטנים, (ור"ל בזכות גדולי הדור אשר יאציל ה' מרוחו עליהם יתברכו כלל עם הגולה):".
את דברי התורה הללו קוראים אנשים ונשים רבים , מכל גווני היהידות  , לא משנה עדה .. כולם שווים בעיני ה" בעת לומדם את תורתו ,כיוןן שבשעה שאדם קורא בתורה הרי הקב"ה מדבר עימו ,וזהו נחת רוח אדירה לה" שכן מעלת לימוד התורה היא גדולה ונוראה , מלאה באור ושמחה כילד שנולד , בני ישראל יצאו לחרות מעבדות מצרים כדי שנהגה בתורת ה" ונקיים את תורתו בחופשיות כיון שאין פשוט אין אופציה אחרת ! כל לימוד תורה מברך את לומדיו  על מעלת לימוד התורה ,  הרב יונתן הלוי  מסביר כתוב במדרש," כל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו ", ישנם כמה פסוקים בתורה המורים על חיוב תלמוד תורה:
* "וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת בְּנֵיכֶם לְדַבֵּר בָּם בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ". "וַיִּקְרָא מֹשֶׁה אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם שְׁמַע יִשְׂרָאֵל אֶת הַחֻקִּים וְאֶת הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר אָנֹכִי דֹּבֵר בְּאָזְנֵיכֶם הַיּוֹם וּלְמַדְתֶּם אֹתָם וּשְׁמַרְתֶּם לַעֲשֹׂתָם". (דברים ה', א')
"לֹא יָמוּשׁ סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה מִפִּיךָ וְהָגִיתָ בּוֹ יוֹמָם וָלַיְלָה לְמַעַן תִּשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת כְּכָל הַכָּתוּב בּוֹ כִּי אָז תַּצְלִיחַ אֶת דְּרָכֶךָ וְאָז תַּשְׂכִּיל". (יהושע א', ח')
לשון המצווה (ספר המצוות לרמב"ם): "שציוונו ללמוד חכמת התורה וללמדהּ, וזהו שנקרא תלמוד תורה. והוא שאמרו 'ושיננתם לבניך', לשון ספרי: 'אלו תלמידיך', וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמידים קרויים בנים, שנאמר: 'ויצאו בני הנביאים', ושם נאמר: 'ושננתם' – 'שיהיו מחודדים בתוך פיך, כשאדם שואלך דבר לא תהא מגמגם לו, אלא אמור לו מיד'. וכבר נכפל הציווי הזה פעמים: 'ולמדתם', 'ועשיתם', 'למען ילמדון', וכבר התפזר הזירוז על מצוה זו ולשקוד בה תמיד במקומות הרבה מן התלמוד"
,"  מצוות תלמוד תורה מחייבת כל יהודי שיכול לעשות זאת ללמוד את כל התורה כולה – משנה, גמרא ותלמוד. אם אדם אינו יכול ללמוד הכל, הוא מחוייב ללמוד ככל יכולתו, ואין הקב"ה בא בטרוניה עם בריותיו". ,חז"ל דרשו זאת בפסיקתא זוטרתא - פרשת במדבר דף פג עמוד א, וכעין זה מופיע בגמרא מסכת סנהדרין דף יט עמוד ב:
"ואלה שמות בני אהרן. פתח במשה ובאהרן ומפרש שמות בני אהרן מיכן אמר רבי שמואל בר נחמני כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו הוא ילדו".
ונראה שהכוונה היא שכשיהודי מלמד תורה יהודי אחר, הוא משפיע עליו שפע רוחני, ומעניק לו התגדלות רוחנית. דבר זה מהווה העצמה ובנייה של התלמיד שנחשבת בעלת ערך כאילו הוליד אותו לעולם. שהרי מטרת בואנו לעולם היא לקיים את דבר ה´, ודרך לימוד התורה אנו עושים את רצון ה´, ולכן זה נחשב כאילו שהולידו.
אולי ניתן להוסיף, שהמלמד יהודי תורה, מולידו לחיי העולם הבא, שבכך גורם לו שיזכה לשכר בעולם הבא, וזו ממש כמו לידה., אוסיף  , כמו בלידה דרושים שניים כדי ללהביא ילד לעולם , וברור שהקב"ה הוא שותף פעיל ביוצר שכן הוא מעניק את כל  חיי האדם  ,גם כאן יש שני שותפים , מתוך הכרת טובה גדולה שכן מצוות זיכוי הרבים הולכת עימנו גם אחרי 120 שנה , את הנבט הראשון של דבר התורה הראשון שלי זרעה חרות היקרה , נכון יש עוד שותפים  שעוזרים לי  אבל זכות הראשונים  היא שלה בלבד ! וכל דבר תורה כזה הוא כילד רוחני של שנינו , כאימרה, "  רבי חלפתא בן דוסא איש כפר חנניה אומר, עשרה שיושבין ועוסקין בתורה, שכינה שרויה ביניהם, שנאמר (תהלים פב), אלהים נצב בעדת אל.
ומנין אפילו חמשה, שנאמר (עמוס ט), ואגודתו על ארץ יסדה.
ומנין אפילו שלשה, שנאמר (תהלים פב), בקרב אלהים ישפוט.
ומנין אפילו שנים, שנאמר (מלאכי ג), אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע וגו'.
ומנין אפילו אחד, שנאמר (שמות כ), בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"
המלבים מפרש" .
"אז", ר"ל אבל יראי ה' האמתיים שאין עובדים ע"מ לקבל פרס הם נדברו ג"כ דברים האלה איש אל רעהו, והוכיחו מזה שהעוה"ז אינו עולם הגמול והעונש רק עולם הנסיון, ועי"ז בעצמו שהצדיקים מעונים בעוה"ז היה עבודתם במדרגה גדולה שלא לעבוד מיראת העונש ותקות גמול רק מיראת ה' הרוממות כי אין מקוים שכר בעוה"ז על עבודתם וזה נרצה בעיני ה' היודע תעלומות, וזה עצמו "הקשיב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו", שהגם שלא שלם להם על מע"ט שלהם בעוה"ז כתב מעשיהם על ספר המיוחד לפניו לזכרון "ליראי ה' ולחושבי שמו", כי מזה בעצמו שעמדו באמונתם הגם שמצאו אותם רעות רבות וצרות נודע שהם יראי ה', לא יראים יראת עצמם שהוא יראת העונש רק יראת ה' יראת הרוממות, ושאינם חושבים בעבודתם בעבור גמול ושכר רק לקדש שמו המיוחד, והם עובדים שלא ע"מ לקבל פרס והם נכתבו אז בספר הזה לזכרון", אז למדו תורה ואל תרפו  ! ותזכו בברכת ה" כדאי!! שבת שלום חודש טוב וחג פסח –חרות כשר ושמח 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע