chiddush logo

כלי מחזיק ברכה

נכתב על ידי izik28, 22/6/2022

 בסד 


ד"ת לפרשת קרח
"כלי מחזיק ברכה "
-----------------------------------------------------------
קרח וכל עדתו 
מחלוקת היא דבר גרוע , הדבר נלמד מקרח שטען ", רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה"  ומדוע תתנשאו על קהל ה" , לכאורה הם צודקים .. כל עדת ישראל היו במתן תורה, ואנו נקראים" ממלכת כהנים וגוי קדוש"  ,האבן עזרא מפרש," זה הדבר היה במדבר סיני, כאשר נתחלפו הבכורים ונבדלו הלוים. כי חשבו ישראל שמשה אדונינו עשה מדעתו לתת גדולה לאָחִיו, גם לבני קהת שהם קרובים אליו, ולכל בני לוי שהם ממשפחתו. והלוים קשרו עליו, בעבור היותם נתונים לאהרן ולבניו. וקשר דתן ואבירם, בעבור שהסיר הבכורה מראובן אביהם ונתנה ליוסף; אולי חשדוהו בעבור יהושע משרתו. גם קרח בכור היה, כי כן כתוב ודגל ראובן חונה בנגב, וקרח בנגב המשכן, כי הוא מבני קהת. ואלה נשיאי העדה היו בכורים, והם היו מקריבים את העולות; על כן לקחו מחתות. " .
מחלוקת
משה במצות ה" מצווה את קרח ועדתו  יחד עם אנשי משה ואהרון, "זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו ותנו בהן אש ושימו עליהן קטרת לפני ה" מחר והיה האיש אשר יבחר ה" הוא הקדוש רב לכם בני לוי" ,רבנו  בחיי מפרש,"זאת עשו קחו לכם מחתות. אמר משה אתם אומרים שאני החלפתי הלוים תחת הבכורות כדי לתת גדולה לאהרן אחי ולבניו, ועשיתי שיהיו הלוים משועבדין לאהרן, ועשיתי כל זה מלבי ולא מאת ה' היתה זאת, אם כן זאת עשו, הקריבו אתם הקטרת שיש בו עונש מיתה בידי שמים לזרים, שעל זה אמרה תורה והזר הקרב יומת, ואם אתם נצולין מן העונש אז אודה לדבריכם שאין הקב"ה מקפיד בין שבט לשבט ואינו מבדיל בין איש לאיש. וזהו שדרשו, סם המות נתן להם בתוכו, הכוונה עצה שיענשו בה עונש מיתה " .
קרח ועדתו סימלו את ההפך מהקדושה ,שלא שורה במקום שיש קנאה תאווה וכבוד, קרח למרות קנאתו הסתכן  והסכים לנסיון הקטורת   מה שפגע בו ובעדתו , משה ואהרון זכו בתפקידם בגלל שעשו את הכל לשם שמיים, על המחלוקת נאמר בפרקי אבות " כל מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה להתקיים. ושאינה לשם שמים, אין סופה להתקיים. איזו היא  מחלוקת לשם שמיים זו מחלוקת הלל  ושמאי ,ושאינה לשם 
שמים, זו מחלוקת קרח וכל עדתו" רבי עובדיה מברטנורא מפרש," מתוך הויכוח יתברר האמת, וכמו שנתבאר במחלוקת הלל ושמאי שהלכה כבית הלל. ומחלוקת שאינה לשם שמים, תכלית הנרצה בה היא בקשת השררה ואהבת הניצוח, וזה הסוף אינו מתקיים .
גדול השלום 
 הקב"ה מצווה להניח מטה כל שבט באהל מועד ,והמטה שיפרח הוא הנבחר מאת הקב"ה , " וְהִנֵּה פָּרַח מַטֵּה אַהֲרֹן לְבֵית לֵוִי, וַיֹּצֵא פֶרַח וַיָּצֵץ צִיץ וַיִּגְמֹל שְׁקֵדִים"  ,רבנו בחיי מפרש," שהוא פרי מכובד וממהר לצאת משנה לשנה יותר משאר פירות, ומפני זה נקראו שקדים מלשון שקידה, כמ"ש כי שוקד אני על דברי לעשותו. והפרי הזה מר מתחלתו. וכן לשון זה של שקדים נזכר על מדת הדין לעולם, ויגמול שקדים, מקל שקד אני רואה, כלומר ענף עם השקדים שבו שהם מרים, רמז על פורענות ועל מרירות מדת הדין המתוחה בחורבן בית המקדש על ידי נבוכדנצר" , המילה" מקדש " מופיעה בסוף הפרשה " וַיֹּאמֶר ה"  אֶל אַהֲרֹן: "אַתָּה וּבָנֶיךָ וּבֵית אָבִיךָ אִתָּךְ, תִּשְׂאוּ אֶת עֲו‍ֹן הַמִּקְדָּשׁ, וְאַתָּה וּבָנֶיךָ אִתָּךְ תִּשְׂאוּ אֶת עֲו‍ֹן כְּהֻנַּתְכֶם" .
המקדש היה  רחוק מאוד באותה תקופה , אך הכונה בדברי ה", שכל אחד יעשה  את עבודתו  היעודית במקדש , ואיש לא יסיג גבול רעהו , אכן כל עדת ישראל קדושים , כל אחד חשוב בפני הקב"ה שהרי כולנו נבראנו בצלם ה" לכל אחד תפקיד בעולם , אך אם כל אחד משתרר על רעהו והדבר גורם למחלוקת , הסוף  לא מרנין במיוחד , פרי השקד מרמז  על  ימי בין המצרים,  שני בתי המקדש נחרבו בגלל  עבודה זרה  שנאת חינם , גאווה ומחלוקת ,מה שהיה חטאו של קרח , על דבר זה רבי אלעזר הקפר אומר, "הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם " וזה מה שקרה לקרח וכל עדתו שהיו מאתיים וחמישים כמניין נר , אך לא נר כנרות שבת המאירים בקדושה כשני לוחות הברית וחתן וכלה  ,אלא כאש הקנאה והכבוד השורפת  ,  השנה יז בתמוז  ו ט  באב דחויים אודות לשבת המלכה  המאחדת ,ימי בין המצרים לא רחוקים , ויש לנו  עוד הזדמנות  להפוך אותם לימי מועד ושמחה רק אם נפנים  שנרם של אנשי קרח ועדתו  כבה בגלל גאווה וכבוד , ונרו של אהרון התעצם  ופרח  אודות לרצון  ה", אז אם אתם רואים פרחים או נרות דולקים , שמרו עליהם .. שבת שלום  וחודש טוב   

יפורסם בל"נ העלון " קול מהיכל, בהכנ"ס היכל יהודה ת"א עריכה שיר וחר] 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע