chiddush logo

" וישמו כל חוסי בך" למזמור ה בתהילים ולמשנה ז במסכת עבודה זרה ,לע"נ יצחק בן סניורו ,סנירו בת אסתראה , אריה בן שבתאי ז"ל

נכתב על ידי izik28, 10/5/2022

 בסד 

ד"ת לתהילים מזמור ה" ולמשנה ז במסכת עבודה זרה  לע"נ יצחק בן סניורו  ,סניורו בת אסתראה , אריה בן שבתאי ואבי מורי אברהם משה בן גרציא  ז"ל 
      " וְיִשְׂמְחוּ כָל-חוֹסֵי בָךְ"
----------------------------------------------------------------------------------------
פירוש כותרת דבר התורה לפי המלבים," וישמחו כל חוסי בך", כמ"ש אנכי אשמח בה' יתמו חטאים מן הארץ, "לעולם ירננו" לא כמו עתה שלא תהיה רנתם רק אחר הצרה וההצלה ממנו, רק שירננו תמיד בלי הפסק צרה בינתים, רק "ותסך עלימו" בתמידות, ולא יהיה שמחתם טבעיית, רק "ויעלצו בך", על ידי שיכירו שהם מושגחים בהשגחה מופלאת מאתך, על ידי שיכירו", במסכת עבודה זרה מישנה ז  מופיע הכתוב המדהים המתאים גם לימינו אנו עכשיו," אין מוכרין להם דובין ואריות וכל דבר שיש בו נזק לרבים.
אין בונין עמהם בסילקי, גרדום, ואיצטדיא, ובימהיט.
אבל בונים עמהם בימוסיאות ובית מרחצאות.
הגיעו לכיפה שמעמידין בה עבודה זרה, אסור לבנות"
הרמבם מפרש" . כל דבר שיש בו נזק לרבים - כגון כלי מלחמה כולן, וכלי יסורין כגון שלשלאות וכבלי ברזל וצינוקים.
וכמו כן אין מתקנין להם כלי מלחמה, ואין מלטשין להם החרבות והרמחים וכיוצא בהם, שלא לעזור המשחיתין בארץ להשחית.
בסילקי, וגרדון, ואצטדיא, ובימה - כולן תוארי כיסאות ואצטבאות שעושין לכבוד עבודה זרה ובשבילה.
ובימוסות - בירניות, וארמונות.
וכיפה - בנין עשוי כמין קשת:"
הדבר מקביל לימינו אנו לכל מה שקשור  לאומה הערבית בארץ  , הרי ידוע שיש להם נשק  כזה ואחר , לא כדי שיהיה להגנה עצמית? וכי יש להם אויבים? כן.. אנו עם ישראל .. מזמור זה מדבר על בקשת המתפלל שהקב"ה ישמע את תפילתו , ויושיעו מיד אויביו , המזמור מסיים בפסוק לא ברור " כי אתה תברך צדיק ה"  כצנה רצון תעטרנו  " ,המלבים מפרש,   "כי אתה תברך צדיק ה'" לבדך שברכתו השגחיית לא טבעיית, ואז "כצנה רצון תעטרנו" כי רק ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה, לא כן ברכה הטבעיית יתעצב בעליה לשמור נכסיו ולהגן עליהם, אבל עם ברכת ה' תלוה השמירה ממנו גם כן כמ"ש יברכך ה' וישמרך, וממילא לא יוסיף עצב עמה רק שובע רצון על ידי שתעטרהו כצנה לשמרו מכל פגע:"  הצינה היא הקור בימות החורף שאנו מתגוננים מפניה  עלידי חימום הבית , אך יש עוד דרך לחמם את נפשנו    והיא לימוד תורת ה" ששומרת עלינו מכל רע והיא כפ"ס", תורת ה, תמימה  משיבת נפש" , בניגוד כתוב במזמור "    כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון "    
המלבים מפרש" "כי", מבאר מ"ש למען שוררי, כי שוררי אלה "אין בפיהו נכונה", הפה מציין תמיד הדבור החיצוני, והלשון מציין הדבור הפנימי המדובר בעצה והשכל, ושורריו אלה בפיהם החיצוני ידברו אתו טובות, אבל בלשונם לשון רמיה וחלק יכוננו להשחיתו, ומצד זה אמר כי הטוב הנראה בפיהם ודבורם החיצוני אין בפיהו נכונה, כי "לשונם יחליקון" בחלקת לשון והוצאת דבה, ומצייר כאילו קרבם הוא השאול והאבדון, כמ"ש "קרבם הוות וגרונם הוא הקבר הפתוח", שבו ירד המת טרם רדתו שאולה, ולשונם הוא מקום חשך וחלקלקות שבו יחליק ההולך עליו ויפול אל הבור והקבר, עד שהבא על לשונם יחלק ויפול אל גרונם שהוא הבור והקבר, ומשם אל קרבם ששם ההות והשבר שאול ואבדון, והיא מליצה עמוקה על רוע מחשבותיהם ונכליהם" , הדבר בא ללמדנו את מידת יושר האדם , ולבל נשכח את ימי ספירת העומר  וכל מה שקשור בהם  , כמו שאין למכור לגויים דובים שמא הם ישתמשו בם נגדנו ,כך אין לעשות דבר שיגרום לנו נזק , מה שבא ללמדנו להיות ישר איש עם רעהו גם שאנו שונים ,וזה בסדר ! אך עלינו לראות את הטוב בכל אחד ולא את החסרון ,שהר בכל אחד אפשר למצוא חסרון .... גם במשה רבנו ואהרון הכהן בחטא העגל .. אם נראה את האור בכל אחד ונדליק אותו ולא נכבה אותו ,נוכל לראות באור ה"  ,בכך שנלך בדרך התורה ולא חוקות הגויים כאחד בפה ואחד בלב  , אל רק בלב טוב !! 
דבר תורה זה נכתב  לע"נ סבי  יצחק מלוך ,סבתא רבא סניורו  ,ואריה וויש בן שבתאי ז"ל  ,לכולם היה מכנה משותף אחד למרות השוני  ביניהם , ראיית הטוב בכל אחד ,סבי יצחק מלוך  לא הפסיק לארח בביתו ולסייע לרבים את סבתא רבא לא הכרתי  אך ממה ששמעתי ,היה לה לב רחב וטוב אולי עם תמימות אך הלוואי על כולנו .. אריה ווליש  אדם יקר שממה שזכור לי תמיד קרב את הזולת  ועזר למי שיכל בלי לדחות איש  ,אבי אברהם משה ז"ל  החסר מאוד ! היה  כל מה שכתוב במזמור  תהילים א ..עלינו ללכת בדרכם ושיהיו מליצי יושר עבור כל אחד ואחת לימים טובים ושמחים כיאה ללג בעומר המחבר בין תארכי פטירת כל הנזכרים 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע