chiddush logo

ואהבת לרעך כמוך ,לע"נ חללי צהל ונפגעי פעולות האיבה

נכתב על ידי izik28, 26/4/2022

 בסד 


ד"ת לעלון פרשת קדושים תשפב

"ואהבת לרעך כמוך
----------------------------------------------------------
עד שנות עצמאות
נמצאים אנו בשבת מברכים ראש חודש אייר , וערב יום הזיכרון ויום  העצמאות השבעים וארבע של מדינת ישראל, בפרשה אנו וקראים על מצוות  פאה שכחה ועוללות  ,פאה או פאת השדה היא כמות של תבואה בסוף השדה אשר בעל השדה צריך להשאיר לעניים ולא לקצור. אין חובה מהתורה לגבי כמות התבואה שיש להשאיר בסוף השדה, אולם חז"ל תקנו להשאיר אחד משישים.לקט מתייחס לכמות קטנה של שיבולים הנופלת מיד הקוצר בעת הקצירה. לפי ההלכה, שיבולת אחת או שתיים שנופלות על בעל השדה להשאיר לעניים, שכחה היא תוצרת חקלאית שנשכחה במקום גידולה אשר התורה מצווה להשאירה לעניים. העוללות הם ענבים אשר גדלו ללא אשכול, ואף אותם חובה להשאיר לעניים,מדינת ישראל קמה כדי שיהיה מקום לכל יהודי לבנות את ביתו   ולקיים חיים לפי תורת ה" יחד עם קהילתו 
הדדיות 
רבי עקיבא מסביר את כותרת דה"ת ," מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך", אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה, כלומר שהרבה מצוות תלויין בכך, שהאוהב חבירו כנפשו לא יגנוב ממונו ולא ינאף את אשתו ולא יונהו בממון ולא בדברים ולא יסיג גבולו ולא יזיק לו בשום צד. וכן כמה מצוות אחרות תלויות בזה"
מצווה הזו מוכרת לנו מקריאת שמע בה נאמר," ואהבת את ה" אלוהך בכל לבבך בכל נפשך  ובכל מאודך"  ולמעשה כל היחסים בין בני האדם קשורים בה כפי שמבאר ספר החינוך," המצוה שנחשב ונתבונן בפקודיו ופעלותיו עד שנשיגהו כפי יכלתנו ונתענג בהשגחתו בתכלית הענג. וזאת היא האהבה המיחדת. ולשון ספרי: לפי שנאמר "ואהבת" איני יודע כיצד אוהב אדם את המקום. תלמוד לומר "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך", שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. כלומר, שעם התבוננות בתורה תתישב האהבה בלב בהכרח. ואמרו חז"ל שזאת האהבה תחיב האדם לעורר בני אדם באהבתו לעבדו, כמו שמצינו באברהם." מה שמקשר אותנו  לרבקה אמנו וסיפור אליעזר  עבד אברהם  בה נאמר הפ"ס , ותכל להשקתו ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם כלו לשתת" האור החיים מסביר," תכל להשקותו. היה צריך לומר ויכל לשתות, נתכוון לומר שהיתה היא מקרבת לו המים לשתות עד סוף השתיה ולא היה צריך הוא לטרוח בהטיית מים אליו:," פעולה מקשרת אותנו אותנו עם מצוות "קדושים תהיו" 
איש את רעהו יעזורו 
  מדרש ספרא מפרש," דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדושים תהיו"-- מלמד שהפרשה נאמרה בהקהל. ומפני מה נאמרה בהקהל? מפני שרוב גופי תורה תלוים בה. "קדושים תהיו"פרושים תהיו 
כי קדוש אני ה' אלקיכם", לומר אם מקדישים אתם עצמכם מעלה אני עליכם כאילו קדשתם אותי. ואם אין אתם מקדישים עצמכם מעלה אני עליכם כאילו לא קדשתם אותי."
איך מקדשים שם שמים?  הפרשה עשירה במצות עשה ולא תעשה ביניהם פאה לקט שכחה עוללות ,מצוות אלו באו כדי שנחזק איש את רעהו בעודם שרויים בחשכה ,ונאיר להם את דרכם לדרך טובה וישרה ," ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם", אך מדוע  הקב"ה חוזר ומדגיש את עצם העובדה הידועה שהוא אלוקינו?, רשי מפרש," אני ה' אלהיכם" - דיין להפרע ואיני גובה מכם אלא נפשות שנאמר ,"אל תגזל דל וגו' כי ה' יריב ריבם ", הרלבג מפרש" כי ה' יריב ריבם". כי יש שם חזק ממך לקחת נקמתי ממך והוא הש"י כי הוא יריב ריבם ויגזול נפש הגוזל אותם מדה כנגד מדה כי הגוזל את הדל גוזל ממנו חייו:"
עלינו ללמוד ממעשיה  של רבקה כשעזרה לאדם זר לחלוטין , המים הם סימן תורה עליה אנו מצווים לבנות את המדינה שרבים מבניה מסרו את נפשם עליה,אך ללא עזרה וערבות הדדית  , הדבר בלתי אפשרי  ,כדי לבנות מדינה לתפארת עלינו  להיות איש עם רעהו ללא אונכיות וחוסר אכפתיות , אחרי הכל, אנחנו עם אחד שכולל אומנם  שתים עשרה שבטים,  אך  כולם היו על לב אהרון הכהן, כשם שחתן אוהב את כלתו ללא תנאי  והם כמציאות אחת , כך עלינו לנהוג עם הזולת  מה שיביא  לקיום דברי הרב קוק זצ"ל שקבע שכשם  שהמקדש נחרב בגלל שנאת חינם הוא יבנה בזכות אהבת חינם. יום עצמאות שמח 
דה"ת יפורסם בל"נ בעלון " קול מהיכל בהכנ"ס היכל יהודה ת"א עריכה שיר וחר 


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה