chiddush logo

ללמד תורה לכתוב תורה - פרשתנו פותחת במצות מנוי שופטים ושוטרים

28/1/2022

 פרשתנו פותחת במצות מנוי שופטים ושוטרים, כדי להנחיל תורה ומצוות ולדון בין אדם לחברו בדרך התורה. "שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך... ושפטו את העם משפט צדק". לרשות השופטים עומדים הישוטרים׳ שעליהם מטלת המשימה לבצע את חקי השופט והכרעותיו. השופטים - אלו הסנהדרין, שדואגים לרוחניות של כלל ישראל, העמדת הדת על תלה: מערכת כשרות, מקואות ובתי דין. בכדי להנחיל את קיום מצוות ה', הקפזדה על כשרות, טהרה תורה - חובה לייסד ולבסס תלמודי תורה! וכך, כאשר בני ובנות ישראל זוכים לחנוך יהודי כשר, יגדלו וישמרו תורה ומצוות. בספר 'תנא ךבי אליהו' (בר מופיעים מדרשים וחדושים שלמד אליהו הנביא את האמורא הקדוש רב ענן, שהיה מתגלה אליו ללמוד ביחברותא,) נאמר כך: "היה להם לסנהדרין גדולה לילך, ולקשר חבלים של ברזל במתניהם, ולהגביה בגדיהם למעלה מארכבותיהם, 

אחד לבית א-ל, יום אחד לחברון, יום אחד לירושלים וכן בכל מקומות ישראל. וילמדו את ישראל!" דהינו שעל השופטים מטלת החובה לסובב בעירות ישראל ולתקן את הטעון תקון, ולא לחכות שהךברים הבעןתים הניעו אליהם ללשכת הגזית בירושלים.


זכינו ובדורנו מתמסרים רבני ישראל ללמד תורה לכתוב תורה  שנותנים עיניהם לכלל ישראל, ולצדם האברכים והפעילים שיוךדים לשטח, להסיע ולסיע ללדי "לכיש, בית א-ל, חברון וירושלים" ועוד ישובים רבים, להתחנך בבתי ספר תורניים  כך מקדישים את ארצנו הקדושה ברבוי אור התורה וקרוב נשמות בני ישראל לאבינו שבשמים. בכך נזכה לקרוב הגאלה!

לא כל יהודי מסגל לעסק במצוה רבה זו. לא כל אחד יודע "איך מקרבים אנשים לתורה". אך לזאת יש עצה!  תומכים בעשיה הגדולה, נותנים יד וכתף לגלגל ההצלה הרוחני של ילדי ישראלי, וצוברים זכיות לקראת ימי הרחמים והסליחות.


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע