chiddush logo

לכפרת עוונות - עצום , סגולה קלה !

נכתב על ידי DL2000, 3/11/2021

 לימוד התורה - לכפרת עוונות


מה שכתב בהנהגות הרבי ר'
שמואל שמעלקא זצוק"ל מניקלשבורג (אות נב) וזל"ק: "בכל
פעם  יאמר באמצע  הלימוד 'המאור שבה  יחזירנו  למוטב'.
ובכל  פעם  שהייצר  מסיתו  לסיים  בענין,  ולקצר  בלימוד,
מחמת עייפות, או חסרון הבנתו, או מחמת שיחת הילדים.
יגער ביצר הרע ויתגבר עליו מאוד, וישבור טבעו, וילמוד יותר
מהרגלו, ובכוח, עד שייגע. - ובזה משבר הקליפות והחיצונים,
ומכפרין לו אפילו על כריתות ומיתות בית דין, ומיתה בידי
שמים. כי הלימוד בתנ"ך ומשנה וגמרא ופוסקים, שהוא בכח
ובקול, ובנעימת הקול, בלי שום מחשבה זרה, ובנענוע הגוף.
מטהר ומצחצח  הנשמה,  ומחדד השכל,  ומשבר הקליפות
והחיצונים מכל וכל"

אם בכפרת עוונות ע"י לימוד תורה עסקינו, עוד יש להוסיף והייתה לבא"ר דברי ה"אגלי טל" בהקדמתו שכשם ששמירת שבת שקולה כנגד קיום כל התורה כולה, כך לימוד הלכותיה שקול כנגד לימוד כל התורה כולה, ומוסיף עפ"י דברי הזוה"ק שלימוד הלכות שבת הוא כפרה לפגם הברית כי שבת נתנה במרה לכפר על מכירת יוסף הצדיק ועיש"ב.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה