chiddush logo

עיונים לשוניים: פרשת נח: היא העיר הגדולה

נכתב על ידי איתיאל, 12/10/2021

מִן־הָאָ֥רֶץ הַהִ֖וא יָצָ֣א אַשּׁ֑וּר וַיִּ֙בֶן֙ אֶת־נִ֣ינְוֵ֔ה וְאֶת־רְחֹבֹ֥ת עִ֖יר וְאֶת־כָּֽלַח׃ וְֽאֶת־רֶ֔סֶן בֵּ֥ין נִֽינְוֵ֖ה וּבֵ֣ין כָּ֑לַח הִ֖וא הָעִ֥יר הַגְּדֹלָֽה׃


יש כאן תואר ("היא העיר הגדולה") שמופיע אחרי רשימה, ולכן לא ברור על איזה רכיב ברשימה הוא נסוב, והמפרשים הסתפקו אם רסן היא הגדולה, או שמא נינווה.

רבי אליהו מזרחי (הרא"ם) תמה מדוע אין מי שמתלבט אולי מדובר בכלח?

המהר"ל מפראג בגור אריה מתרץ, שאילו היה הפסוק מתאר את כלח, לא היה נזקק לאוגד מיוחד ("היא"), אלא נוקט בפשטות "בין נינווה ובין כלח - העיר הגדולה". תוספת ה"היא" מציינת שמדובר באחד הרכיבים הקודמים.

נעיר שהרא"ם הקשה על רש"י והמדרש. אך הראב"ע אכן הסתפק גם על כלח, כלשונו:
היא העיר הגדולה. הקרוב אלי שהוא דבק עם ויבן את נינוה. ולהיותו דבק עם רסן או עם כלח איננו רחוק: 

המדרש, ובעקבותיו רש"י מכריעים שנינווה היא הגדולה, על פי הפסוק ביונה (ג, ג):

"ונינווה היתה עיר גדולה לאלהים".

אך הרלב"ג אומר שאי אפשר להוכיח מהתיאור בימי יונה למצב בימים הקדמונים. כלשונו:

היא העיר הגדולה. שב אל רסן לפי מה שאחשוב, כי הוא יותר ראוי לפי מנהג הלשון. ואף על פי שכבר מצאנו בנינוה שהיא עיר גדולה בימי יונה, הנה זה לא יחייב שיהיה שב אל נינוה.

גם הרד"ק סבור שהעיר הגדולה היא רסן.

הבכור שור, הכתב והקבלה והנצי"ב מציעים פירוש מקורי, לפיו רסן נבנתה בין נינווה וכלח, ויצרה ביניהם חיבור - כך שכולם הפכו לעיר אחת גדולה שנקראת בשם נינווה, ורסן וכלח הפכו להיחשב כפרבריה.

הבכור שור מציע שהשם "רסן" מציין את צורת העיר, המתפשטת לשני צדדיה עד נינווה מצד אחד וכלח מהצד השני - כמו רסן ועול של בהמה.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה