chiddush logo

פרשת השבוע - נח

נכתב על ידי אלון, 6/10/2021

 

"אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ, נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹורֹותָיו, אֶת הָאֱ-לֹהִים הִתְהַלֶּךְ נֹחַ. וַיּוֹלֶד נֹחַ שְׁלֹושָׁה בָנִים אֶת שֵׁם אֶת חָם וְאֶת יָפֶת"

(בראשית ו, ט-י)

 

"אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ" - מה הם תולדותיו של נח?

הרמב"ן הבין שתולדותיו של נח הם בניו - "וַיּוֹלֶד נֹחַ שְׁלֹושָׁה בָנִים אֶת שֵׁם אֶת חָם וְאֶת יָפֶת".

רש"י הציע שדווקא - "נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹורֹותָיו" - הוא תיאור תולדותיו של נח כי: "עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים".

המלבי"ם הבין באופן מורכב יותר את ענין התולדות, כך כתב:

" 'אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ'. האדם יוליד ג' מיני תולדות... א. הדבר שבו יתדמה האדם אל יתר בעלי חיים, שהוא גופו הבהמי, ותולדותיו הם בנים ובנות לקיום המין. ב. הדבר שבו הוא א-להי, והוא נפשו הרוחנית הא-להית, ותולדותיה הם המושכלות שישכיל ע"י השכל העיוני לדעת את ה' ולהכיר האמתיות. ג. הדבר שבו יתחברו שני החלקים הנפש והגויה שמצד זה הוא חי מדבר, ותולדותיו מצד זה יוליד ע"י השכל המעשי לעשות צדק בין אדם לחברו ולנצור אורחות משפט וצדק ויושר".

באדם יש שלושה כוחות: כח הגוף הבהמי, כח אלוקי וכח שבו הוא חי-מדבר. לכל אחד מהכוחות יש תולדות: בכח הגוף - הוא מוליד בנים ובנות, בכח האלוקי - הוא מוליד מושכלות עיוניות לדעת את ה' ולהכיר האמתיות, ובכח שהוא חי-מדבר - הוא מוליד עשיית צדק בין אדם לחבירו.

לנח היו תולדות בשלושת מיני כוחות אלו והם מפורטים בפסוקים ט-י:

א. כח הגוף: "וַיּוֹלֶד נֹחַ שְׁלֹושָׁה בָנִים" - "ומצד גופו הבהמי 'וַיּוֹלֶד נֹחַ', הוליד תולדות לקיום המין".

הבנים שהוליד נח הנזכרים בפסוק י הם תולדותיו של נח.

ב. כח חי-מדבר: "נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים" - "מצד שהוא חי מדבר, שמצד זה הוא מדיני בטבע, היה צדיק, שזה כולל ההנהגה הטובה בין אדם לאדם. וגם היה איש תמים... שגדר התמימות הוא שיעשה כל מעשיו שלא לשם פניה חיצונית מאהבת עצמו, למשל שיעשה צדק בעבור שמקווה להשיג ע"י כבוד או ריווח, שזה דומה כסוחר שעושה מסחר להרוויח בו, ואיש כזה אם יראה שלא ישיג הכבוד או הריווח המקווה יתמוטט מצדקתו. אבל התמים הוא מי שעושה הצדק שלא בעבור פניה חיצונית רק מאהבת הצדק בעצמו ולשם ה' בלבד... ".

צדיקותו ותמימותו של נח הם תולדותיו מבחינה חברתית.

ב. כח אלוקי: "אֶת הָאֱ-לֹהִים הִתְהַלֶּךְ נֹחַ" - "מצד נשמתו הרוחנית הוליד תולדות במה שאת הא-להים התהלך נח... דבק בא-להים להשכיל דרכיו ואורחותיו ועניני הא-להות בשכלו העיוני".

התהלכותו של נח את האלוקים, כלומר דבקותו בה' והשכלת דרכיו, אף היא תולדותיו של נח.

נמצא שתולדותיו של נח מפורטים בשני הפסוקים הראשונים של פרשתנו בשלושה היגדים שנאמרו עליו וביחס לכל אחד מהם מופיע השם "נֹחַ": "נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹרֹתָיו, אֶת הָאֱ-לֹהִים הִתְהַלֶּךְ נֹחַ, וַיּוֹלֶד נֹחַ שְׁלֹשָׁה בָנִים...".

 

הרב כרמיאל כהן, מהאתר: "ישיבת ברכת משה - מעלה אדומים", www.ybm.org.il

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה