chiddush logo

פרשת ואתחנן - מדוע לא הספיק למשה רבינו לבקש אעברה והיה צריך להוסיף ואראה?

נכתב על ידי ברוך עינב, 22/7/2021

בס"ד


כתיב: "אֶעְבְּרָה נָּא וְאֶרְאֶה אֶת הָאָרֶץ הַטּוֹבָה אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן הָהָר הַטּוֹב הַזֶּה וְהַלְּבָנוֹן" (דברים ג, כה), ואור החיים הקדוש שואל מדוע היה צריך לכתוב "אראה את הארץ הטובה", שהרי אפשר היה להבין זאת מאומרו "אעברה נא".

וחשבתי בעה"י להוסיף לתירוציו הנפלאים כמה נוספים:

א. מי כמו משה רבינו יודע שצריך לפרט בתפילה, ואם היה אומר רק "אעברה נא" ולא היה מוסיף "ואראה את הארץ הטובה" אז אחד מהאופנים בהם התפילה היתה יכולה להתפרש הוא שארונו של משה רבינו יעבור עם בני ישראל בכניסתם לארץ המובטחת והוא יזכה להיקבר בה, ומשה רבינו לא הסתפק בכך אלא רצה להיכנס אליה בחייו, וכדי לראות צריך לחיות.

ב. משה רבינו התאוה לקיים את המצוות התלויות בארץ ולזכות למעלה הגבוהה של קיום כל המצוות בארץ הקודש, ו"אֶעְבְּרָה נָּא וְאֶרְאֶה אֶת הָאָרֶץ הַטּוֹבָה" רומז לכך שהמעלה של לימוד התורה וקיום המצוות בארץ הקודש יגדיל את חיי הנצח של העוה"ב, שהרי היה עבד ד' וידע שכך יהיו לו חיבור ודבקות גדולים יותר לאינסוף ב"ה גם בעוה"ב, שידע שהעוה"ז הוא פרוזור שמוביל לטרקלין שהוא העוה"ב, והוא העיקר, מאחר וככל שהאדם דבק ואוהב יותר את ד' יתברך ויש לו יותר ערגה וכיסופים זה לא בא לידי ביטוי רק בכך שהוא מנסה לזכות לקרבת אלוקים בעוה"ז שהוא זמני אלא גם בעוה"ב שהוא נצחי.

ג. משה רבינו ידע שישנם עמים שמיישבים את הארץ המובטחת וביקש שלא יאבד את מאור עיניו במהלך המלחמות שנועדו לכבוש את הארץ מהם, כדי שיוכל לראות את ארץ הקודש היפה מכולן ולהנות ממראותיה.

ד. לאחר שי' מבין י"ב המרגלים חטאו כשהוציאו דיבת הארץ רעה התפלל ל-ד' שיעזרהו לראות רק את הצדדים הטובים שבארץ המובטחת ולא יפול בחטאם, שנאמר: "וְאֶרְאֶה אֶת הָאָרֶץ הַטּוֹבָה".

ה. על דרך אומרו "יָהֵב חָכְמְתָא לְחַכִּימִין וּמַנְדְּעָא לְיָדְעֵי בִינָה" (דניאל ב, כא; בבלי, ברכות נה.), משה רבינו הוכיח שהוא מודע למעלות והיתרונות של ארץ ישראל, ורצה לשכנע את ד' יתברך בכך שהוא ראוי וזכאי להיכנס אליה, כי אגוזים נותנים למי שיש שינים ואמירה זאת מוכיחה שיש לו שינים שיכולות להתמודד עם האגוזים, ואף פירט את המקומות השונים שבישראל, שנאמר: אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן הָהָר הַטּוֹב הַזֶּה וְהַלְּבָנוֹן" רמז לכך שאם היה מזכהו ד' להיכנס היה מוכן לגור בכל המקום בארץ המובטחת.

ו. תירוץ נפלא ששמעתי מאדם יקר, שאעברה מלשון עיבור נשמה, שנשמתו תתעבר באדם שנמצא בארץ ישראל כדי שיוכל לקיים את המצוות השייכות לישראל. ע"כ. ועוד שידוע שלא דומות מצוות שמקיימים בארץ הקודש למצוות שמקיימים בארצות הנכר, כדברי הגמרא בכתובות (קי:), לעולם ידור אדם בא"י אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים ואל ידור בחו"ל ואפילו בעיר שרובה ישראל, שכל הדר בא"י דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחו"ל דומה כמי שאין לו אלוה (ו...)כאילו עובד עבודת כוכבים, שנאמר: "אֲנִי ד' אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם לָתֵת לָכֶם אֶת אֶרֶץ כְּנַעַן לִהְיוֹת לָכֶם לֵאלֹהִים" (ויקרא כה, לח). וברור שלא כל אדם יכול לזכות לעיבור נשמתו של משה רבינו וחייב הוא להיות אדם גדול, ואכן לגבי רשב"י יש האומרים שהוא גלגול של משה רבינו ויש אומרים ניצוץ, ולאחר מכן התגלגל באריז"ל וברש"ש. וידוע שכאשר עושה האדם מצוה מן המובחר ומתעלה מבחינה רוחנית יכולה להתעבר בו נשמה גבוהה שיכולה לעזור לו להתעלות מבחינה רוחנית יותר ומכאן מובן מדוע כדאי בין היתר להתאמץ לקיים מצוות לשמה, בשמחה ובהידור.

ז. אעברה מלשון אבערה, שהיתה לו בעירה פנימית, רצון עז, וחשק עצום להיכנס לארץ הקודש מאחר ובנוסף לטעמים שהובאו לעיל ידע שלא דומה עבודת ד' בארץ הקודש לכל מקום אחר בעולם, ורצה לזכות להתעלות הרוחנית מהבחינה העליונה הזאת.

ח. אעברה מלשון עבר, כמו אברהם העברי שבזמן שכל בני האדם בעולם עבדו עבודה זרה חוץ מביהמ"ד של שם ועבר הוא עמד מהעבר השני, עבד את ד' ועשה את רצונו יתברך לאחר שחיפשו החל מגיל 3 ומצאו, וזה מתקשר לדברי חז"ל שמשה רבינו ביקש מבורא עולם שיכניסו לארץ הקודש אפילו כציפור, היינו שהוא מוכן להיות נבדל לא רק מכלל ישראל אלא אף מכל בני האדם ולרדת בשתי מדרגות למדרגת בע"ח. וזה מתקשר לאחד מתירוציו של אור החיים, שידע שאם יכנס לישראל מלאכת הקמת ביהמ"ק תוטל עליו, וידע ד' יתברך שעתידים בני ישראל לחטוא ובמקום להענישם בחומרה יפרוק את זעמו על עצים ואבנים, אלא שמשה רבינו הוא ממידת הנצח ולכן לא ניתן היה להחריב את ביהמ"ק אם היה נבנה על ידו, ולכן מנע ד' ממשה רבינו להיכנס לארץ ישראל, וכשמשה רבינו מבקש "אֶעְבְּרָה נָּא וְאֶרְאֶה אֶת הָאָרֶץ הַטּוֹבָה" הוא למעשה מביע את הסכמתו להיכנס לארץ ישראל ורק לראותה מבלי לבנותה ואז לא תהיה בעיה מהבחינה הזאת.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע