chiddush logo

" עלה נעלה וירשנו אותה" לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ואברהם בן מרים ז"ל

נכתב על ידי izik28, 14/7/2021

 בסד 

ד"ת לשבת  דברים חזון  לע"נ  אברהם בן מרים  ואבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל 
"עלה נעלה וירשנו אתה"
---------------------------------------------------------------
דברים 
שבת ערב תשעה באב  בו נחרבו שתי בתי המקדש בגלל חטא שנאת חינם השרוי בתוכנו לצערנו גם בימים אלו ,הפרשה  מלאה בדברי תוכחת משה לבני ישראל על מעלליהם במדבר בין השאר על חטא המרגלים והוצאת הדיבה על הארץ, " ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת ה" אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו" ,אמר להם הקב"ה " אתם בכיתם בכיה של  חינם לפני, אני אקבע לכם
בכיה לדורות" ,נראה שאבדה חלילה  תקומת המקדש  אך לא כך הדבר .
בטחון בה" 
 הרב שמואל אליהו שואל" אחד הפסוקים המרכזיים בחטא המרגלים הוא ,"וְשָׁם רָאִינוּ אֶת הַנְּפִילִים בְּנֵי עֲנָק מִן הַנְּפִלִים וַנְּהִי בְעֵינֵינוּ כַּחֲגָבִים וְכֵן הָיִינוּ בְּעֵינֵיהֶם" ולמה הם נענשים על כך שנבהלו מהענקים" ? הוא מסביר," שואל הקב"ה מי הרשה לכם לומר "וכן היינו בעיניהם". יודעים הייתם מה עשיתי אתכם לעיניהם מי יאמר שלא הייתם בעיניהם כמלאכים? מה גרמתם לעצמכם? למה עשיתם את עצמכם קטנים? 
ההסתכלות הזו שבה אנחנו רואים את עצמינו כחגבים היא הפך התוכנית של עם ישראל להיות עם גדול. ולכן זה חטא כל כך יסודי."
אנו בנים לקב"ה ,מלך מלכי המלכים! כאשר אדם מאבד מבטחונו או כאשר אנשים אחרים גורמים לו לרגשי נחיתות והוא מרגיש שהוא קטן ושפל למרות שאינו כך, זה איבוד הבטחון ב ה " שכן אין לאף אדם בעולם הזכות להוריד מבטחונך האישי שהרי בצלם ה" עשה אותו " 
הפ"ס " ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו במוט בשנים ומן הרמנים ומן התאנים   " מלמד אותנו על החשיבה המוטעית של המרגלים על טיב הארץ כפירוש רשי," וישאהו במוט בשנים" - משמע שנאמר "וישאוהו במוט" איני יודע שהוא "בשנים" מה תלמוד לומר בשנים בשני מוטות הא כיצד שמונה נטלו אשכול ,אחד נטל תאנה ,ואחד רמון ,יהושוע וכלב לא נטלו כלום לפי שכל עצמם להוציא דבה נתכוונו כשם שפריה משונה כך עמה משונה.:"  המרגלים  קישרו את טיב פירות הארץ וגודלם השונה בכך שעמי הארץ אותם הם יאלצו לכבוש חזקים מהם ,אך אם נעמיק נראה שפירות הארץ אותם המרגלים ראו  הם בדיוק מה שעתיד להיות בימות המשיח," אמרו חז"ל על אותם הימים: "ונתנה הארץ יבולה" - לא כדרך שעושה עכשיו, אלא כדרך שעשתה בימי אדם הראשון, ביום שנזרעה בו ביום עשתה פירות. "ועץ השדה יתן פריו" - לא כדרך שעשתה עכשיו, אלא כדרך שעשתה בימי אדם הראשון, יהא אילן ניטע ובו ביום עושה פירות.
כמו כן אמרו: עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות. עתידה ארץ ישראל שתוציא פת אפויה וכתונת פסים. עתידה חיטה שתתמר כדקל ועולה בראש ההרים, והקב"ה מביא רוח מבית גנזיו, ומנשבה עליה, ומשרה את סלתה, ואדם יוצא לשדה ומביא פיסת ידו, וממנה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו. עתידה חיטה שתהיה כשתי כליות של שור הגדול." הקב"ה הראה למרגלים  בדיוק ככתוב לעיל  ,והם בחושבם שחגיבם הם זרעו חוסר בטחון בה" ובארץ הטובה .
" כי כח עז  לך
אנו מצווים לבטוח בה" ולדעת שכל מה שהוא עושה לטובה הוא,  כל דבר או אדם  שמוריד מבטחונו העצמי של פלוני בכך שהוא חזק יותר  והניצב מולו  חלש יותר  גורם ללא פחות עבירה על הדיבר" לא יהיה לך אלקים אחרים על פני"   המכילתא מסביר,"אלהים אחרים" - שהם מאחרין הטובה מלבא לעולם.",אותה טובה אותה האדם דוחה בכך שמורידים מערכו העצמי וזרעים בו פחד כמרגלים שאולי הייתה כוונתם טובה אבל המעשה רחוק מזה . 
הרב קוק זצל מדגיש כי לאדם אסור לפחד לחשוש. "האדם צריך להאמין בעצמו. יש לך יכולת וכוח, פוטנציאל אדירה ועוצמה: "כִּי כֹּחַ עַז לָךְ", עזות לקדושה. לטוב. עזות לשינוי. לתיקון. ישראל עזים שבאומות. עלה במסילות החיים, עלה שלב ועוד שלב בקומות הסולם. תתקדם בדרך, למרות שהיא ארוכה ומלאה בקוצים ואבנים. תמשיך ואל תוותר, אלא תזיע. תתאמץ." ותזכה בברכה" יגעת ומצאת תאמין"
יהודים יקרים , אלפי שנים ומיליוני תפילות אנו מתפללים לבנין המקדש ,אם נאיר אחד את דרכו של השני בלב טהור באמת! כאברהם אבינו  שאמר לו הקב"ה ,"עד שאתה מאיר לי ממסופוטמיה ומחברותיה, בוא והאר לפניי בארץ-ישראל"  ,כמנורת המקדש , ולא כאחד בפה ואחד בלב , כל תפילותינו יתמלאו  בברכת שוכן המעונה,  בהדלקת מנורת המקדש השלישי  שתאיר את לב כולנו בשמחה טהורה עד  אין קץ  .
דה"ת יפורסם ב"נ בעלון" קול מהיכל בהכנ"ס היכל יהודה ת"א עריכה שיר וחר .


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע