chiddush logo

היום לעשותם וסמיך ליה והיה עקב לתשמעון וגו'

23/4/2021

דבר תורהסמיכות הפרשה. ''היום לעשותם וסמיך ליה והיה עקב לתשמעון וגו' ", אפשר לפרש על פי מה שידוע ששכר מצוות בהאי עלמא ליכא, וכן דרשו בגמרא (ע''ז דף ג') אמר ריב''ל, מאי דכתיב אשר אנכי מצוך היום לעשותם, היום לעשותם ולא למחר, היום לעשותם ולא  היום לקבל שכרם. 

ובגמרא (עירובין כ''ב) מסיים, היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם. 
וכתבו חז''ל שאין בזה משום לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר, כי התורה קבלנו אותה על ידי שליח הוא משה רבינו ע''ה, והרי זה כדין שליח שהשכיר פועלים למשלחו ששניהם פטורים, כי השליח יטעון לא עשיתם עבודה בשבילי, ובעל הבית פטור כי יטעון אני לא השכרתי אתכם, וזיל הכא קמדחי ליה וזיל הכה קמדחי ליה, וזהו רמז הסמיכות, היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם כדברי הגמרא ואין בזה משום לא תלין פעולת שכיר וזה עקב תשמעון, משום שהתורה והמצוות שמעתם על ידי שליח הוא משה רבינו ע''ה ולא ממני.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה