chiddush logo

חרב היונה ? לע"נ יעקב בן סטי ז"ל

נכתב על ידי izik28, 17/1/2021

 בסד 


ד"ת להפטרת פרשת בא  שבט התשפא  לרפואת אילן בן מרי 

חרב היונה? –
-------------------------------------------------
שאנו שומעים את השם הצפור, " יונה" מה אנו מדמינים ?בעל חיים תמים , טוב , נעים כזה.. אז מה עושה יונה עם חרב? הרי היא סימן לשלום? או קחו את היונה מתיבת נח,שהביאה עלה זית טרף בפיה וסימנה לנח שקלו המים ואפשר להתחיל  מבראשית.. 
הפ"ס מופיע כאמור ובהפטרת השבת,"  הרבה כושל גם נפל איש אל רעהו ויאמרו קומה ונשבה אל עמנו ואל ארץ מולדתנו מפני חרב היונה "
כמה פסוקים קודם מובא תאור של נבוכדנצאר   במלחמתו במצרים  ,"  הדבר אשר דבר ה" אל ירמיהו הנביא לבוא נבוכדראצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים" ,מפרש רשי " נבוכדראצר" - זו מכה שניי' שהחריב נבוכדנאצר את מצרים בשנת עשרים ושבע למלכו (יחזקאל כט) כמו ששנינו בסדר עולם"
הפ"ס הבאים מתארים את התכוננות מצרים למלחמה אך פרעה , "קראו שם פרעה מלך מצרים שאון העביר המועד " מפרש רשי"   קראו שם" - במלחמה הכריזו משל של חרפה
"פרעה מלך מצרים שאון" - שהיה מגביה קול שאונו תשואות להתהלל בחיילותיו
"העביר המועד" - שייעד היום מלחמה קבוע לצאת ולהלחם ולא יצא ועבר יום זמן המועד  "
פרעה הפסיד את זמנו להלחם בנ"נ וכך הפסיד..  אך מהיא חרב היונה המוזכרת קודם ומה משמעותה עבורנו ,היהודים? מפרש מצודת דוד ,"מפני חרב היונה" זה חרב נ"נ המאנה ואונסת לעשוק הגוף והממון
"גם נפל איש וגו'" - ר"ל העכו"ם הבאים לעזרת מצרים נטו והתחברו זה לזה ואמרו קומה מכאן ונשובה אל עמנו וגו'
"הרבה כושל" - הוא הרבה לו מכשולים"
חרב היונה מתארת מצב הפוך מטבע היונה כבעל חי תמים וטהור שהופך לכזה שגוזל וחומס  במסווה של בעל חי תמים, מה ששנוא על הקב"ה  ,פרופ" אביעד  הכהן ממכלת הרצוג מסביר, " מעיון במקרא מלמד שאין הרבה דברים שהקב"ה שונא. שנאתו שמורה למקרים קיצוניים ונדירים במיוחד. אחד מהם מופיע בפרקנו: "כִּי אֲנִי ה' אֹהֵב מִשְׁפָּט שֹׂנֵא גָזֵל בְּעוֹלָה" במה זכתה עוֹלת הגזל שמכל החטאים שבעולם הייתה דווקא היא לדבר כה שנוא בעיני ה'?
השוואה למקרים אחרים שבהם נזכרת שנאת האל (דוגמת ישעיהו א', יד: "חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי"), מלמדת שהקב"ה שונא את הצביעות יותר מכל. 
אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא - החטא, העבירה והפשע רובצים לפתחו של כל אדם. אך כאשר עושה אדם "מעשה זמרי" - חומס וגוזל, בוצע ועושק, ו"מבקש שכר כפנחס" – מראה עצמו בעיני הבריות כצדיק יסוד עולם, מרבה בצומות וסיגופים וממהר להביא קרבן לבית המקדש עטוף בצדקנות וחסידות מעושים, הרי הוא שנוא לפני הקב"ה.
יושם אל לב שהנביא מתריע דווקא כנגד עושה "גזל בְּעוֹלָה". החטא שנזכר כאן אינו חטא ש"בין אדם למקום", דוגמת עבודה זרה או חילול שבת. זהו חטא שבין אדם לחברו. גזל, עושק, חמס. ללמדנו: גם הרצון הנעלה להגיע עדי מקדש וקודשיו, אסור לו שייעשה על חשבון פגיעה באדם אחר. המטרה אינה מקדשת את האמצעים.
ביטוי לכך נתן רבי חיים מבריסק, אבי עולם הישיבות הלמדניות. כשנשאל מהו תפקידו של רב, השיב: "לתבוע עלבונם של גלמודים ועזובים, להגן על כבוד עניים, להציל עשוק מיד עושקו. אין פולחן דתי מועיל כלום אם דיני הצדק ועקרונותיו מתחללים ונדרסים ברגל גאווה. עושק מעכב תפילותיו של אדם מלהתקבל במרומים".
רעיון זה היה ליסוד מוסד ואבן פינה בתורת המשפט העברי, שחרת על לוח לבו כי "מצווה הבאה בעבירה – אינה כלום".
"צדק צדק תרדוף". גם את הצדק – יש לרדוף בצדק, ולא באמצעות מעשי עוולה ורמייה."
מעשה המרגלים נועד למנוע מישראל להיכנס ארצה ,גם אם בכוונה טובה ,המרגלים חשבו על עצמם ,ולא על שאר העם ועל הקב"ה מה שבייש את עצם תואר נשיאי העם  או גרוע מכך ,לפי הסברו של פרופ אביעד אותו אדם [בלי לפגוע באיש]  המתנהג כדליעל מבייש את עצם הכיפה שיש לו  בראשו  שנועדה להזכיר שיש אלוה לעולם  כדברי הרב בניהו ברונר מצפת," כיפה מסמלת יראת שמיים. זה סימן שאדם יודע שיש מישהו מעליו, שאלוקים נמצא מעליו תמיד מסתכל עליו ומשגיח עליו.
הקב"ה תמיד בוחן ובודק אותנו וגם עוזר לנו.
כשאדם חובש כיסוי ראש הוא זוכר את זה תמיד.
היום הכיפה הפכה להיות סמל לעבודת ה' לתורה ותפילה.
מדוע יהודי דתי חובש כיפה?- כי זה אומר שהוא דתי
מדוע אתה שם כיפה כשאתה הולך לבית הכנסת?
כי זה אומר שעכשיו אתה הולך להתפלל ולדבר עם הקב"ה
לעבוד את ה', כמו שמי שהולך לצבא לובש מדים אדם שעובד את ה' חובש כיפה.
לכן הכיפה חשובה כל כך, היא מסמלת את העובדה שאנחנו הולכים עכשיו להתחבר עם הקב"ה." 
אני מוסיף, כדי להתחבר עם הקב"ה צריך אמת ויושר  וגם את כלי הנבל שבו דוד המלך נגן  אם נהפוך את הנבל ,נקבל " נבל " מלשון  אדם לא ישר ..  מה שלא אהוד כ"כ על איש כמעט.. מזה הקב"ה ואמר לנו את הפ"ס הבא," וְאַתָּה אַל תִּירָא עַבְדִּי יַעֲקֹב וְאַל תֵּחַת יִשְׂרָאֵל כִּי הִנְנִי מוֹשִׁעֲךָ מֵרָחוֹק וְאֶת זַרְעֲךָ מֵאֶרֶץ שִׁבְיָם וְשָׁב יַעֲקוֹב וְשָׁקַט וְשַׁאֲנַן וְאֵין מַחֲרִיד." מפרש מצודת דוד,"ושב יעקב" - יהיה בשובה ונחת והשקט ושאנן ואין מי מחריד אותו
מרחוק" - מארץ מרחק שגליתם שמה
"ואתה אל תירא וגו'" - בא לנחם בני הגולה לבבל לבל יתייאשו מן הגאולה בראותם שמצרים גלו למקום קרוב וחזרו מהר והם גלו למרחוק ועדיין לא שבו ובעבור זה יחשבו פן ישתקעו שמה לכן אמר ואתה אל תירא וגו'", הגאולה תלויה בנו ובמעשינו , אם נרבה אהבת  חינם  ,נגאל אם לא , לא!  ,אז אל תהיו  אחד בפה ואחד בלב כמרגלים שבאים בשקט ומחפשים את הרע במסווה של תייירם..  אל תעקרו נטוע ,ואל תנסו לעקור מה שמנסים שנים לשתול .. זה לא נעים לאיש, וקל וחומר לקב"ה שברך את האדם כעץ השדה שיביא פירות גשמייים לעולם עם נוות ביתו ,כהליכה בדרכי אבותינו וכיעקב אבינו שהוא מידת האמת   מה שאהוב על הקב"ה !  או תקראו את  עשרת הדברות אותם נקרא בשבת  הבאה יתרו  ,וחשבו אם הליכה בדרך  החמס   והצביעות אינה חלול ה" מה שאינו מחלחל  לאדמה ומצמיח פירות אלא כשטפון ביום סער... !   אז מי שיודע לנסות להפריד בין בני אדם שידע גם להתנצל ....והקב"ה יעריך זאת ! אם לא, אזי , רוצים להרטב בקצפו וכעסו  של ה" ? אני לא!   טו בשבט שמח! 


  
 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה