chiddush logo

"סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נשאת לעם הזה ממצרים ועד הנה"

נכתב על ידי שימי, 27/10/2020

 

כתוב בתורה "סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נשאת לעם הזה ממצרים ועד הנה"

בתפילות יום הכיפורים אנו מזכירים את מליצת הזכות שלימד משה בעד ישראל מאז יציאתם ממצרים.

פסוק זה נאמר כאשר נגזרה כליה על עם ישראל לאחר חטא המרגלים ומשה עמד בתפילה לפני הי ופעל לרצות את הבורא שיסלח לעם ישראל.

הקב״ה נתרצה לתפילותיו של משה: "ויאמר הי סלחתי כדבריך". צריך להבין: אם נדרשת כאן סנגוריה בעד החוטאים, טוב ויפה שמבקשים מהקב״ה "סלח נא... כגודל חסדך", אולם מה מקום יש להזכיר את כל הסליחות שכבר נסלחו לישראל מאז יציאתם ממצרים ועד עתה. אולי אפילו תתעורר בכך קטגוריה שהקב״ה סלח להם כל כך הרבה והם עדיין ממשיכים לחטוא.

בספר יאלף המגן' הביא משל נפלא זה לבאר את התפילה שהתפלל משה רבנו ובה הזכיר את כל ה"חובות" שנמחלו להם לישראל:

קודם כל, ביקש משה, "סלח נא לעם הזה כגודל חסדך" - לא מדובר כאן במותרות. מה שהם מבקשים זה המינימום הנדרש - בריאות, פרנסה, בתים איתנים וילדים טובים. בלי זה אין קיום ויישוב הדעת ליהודי.

מלבד זאת, ריבונו של עולם, אם אחרי כל החסדים והניסים שעשית עמנו ממצרים ועד הנה, כעת תפסיק לתת לנו ב׳הקפה׳ - לא תסכים גם בשנה זו להתפייס עמנו ולסלוח לנו - הרי כל מה שכבר נתת לנו עד עתה ילך לאיבוד ושוב לא תראה, כביכול, פרוטה.

אם כן, חנון המרבה לסלוח, כדאי לך לסלוח לבניך אהוביך, ככה תהיה להם הזדמנות נוספת לתקן וילהחזיר לך את החוב'.

(במחשבה תחילה)

קורסים לחיים טובים - בחינם - קורס במייל ביהדות וחיזוק יומי, כנסו ותהנו

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה