chiddush logo

שאלה: זמן הזכרת גשמים

נכתב על ידי tseitlinmy, 21/10/2020

 1. ראש השנה פרק א, משנה ב: בארבע פרקים העולם נידון ... ובחג (סוכות) נידונים על המים.
2. ומה הוא מקור המים בארץ ישראל? דברים יא:י-יא: כי הארץ שאתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא, אשר יצאת משם, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. הארץ אשר עברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעות למטר השמים תשתה מים. – כלומר, גשמים הם מקור מים בארץ ישראל.
3. פוסקים לא כרבי אליעזר הסובר שצריך להזכיר גשמים ביום ראשון של חג, אלא נפסק שהזכרת גשמים רק בחג האחרון (בשמיני עצרת) במוסף, כי גשמים בסוכות הם סימן קללה.
4. כל חול המועד סוכות עושים שמחת בית השואבה – נוסכים מים על המזבח כדי לבקש על ריבוי מים.

שאלה: למה פסקו לעשות שמחת בית השואבה בחול המועד סוכות?
הרי זה הזכרת מים. ומים בארץ ישראל – גשמים שהם סימן קללה בסוכות. ושמחת בית השואבה אפשר לעשות במוצאי שמיני עצרת.
כי לפה הגיון דין הזכרת גשמים ודין שמחת בית השואבה – הוא אותו דין.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (0)
לשאלה זו עדיין אין תשובות
ציורים לפרשת שבוע