chiddush logo

תפלה כללית על שלום העולם

נכתב על ידי טל סייג, 10/8/2020

 

בס"ד                                       בינ"ו עמ"י עש"ו                                 ב"ה

 

תפלה על שלום העולם:

 

המהווה המאציל הבורא היוצר והפועל גורם עושה ומפיק גלוי וידוע לפני כיסא כבודך שאין שום ממשות לכול אלו אצלך ושום דבר לכאורה וכיביכול לא תופס אצלך שום ממשות ומשום חורבן עולם לא יתפעל אצלך שום שינוי שאתה מלך שאנן ובטוח ואף אחד ממהוויך מואוצליך ברואיך יצוריך ועשוייך לא יכול להזיקך או לפעול בך איזה חוסר נחת בפעולתיו בקיומו או בהחדל קיומו ובחדלון קיומם של כול עולמותיך אך נא עזור מתנת חסד חינם מאיתך אנו מבקשים בדחילו וריחמו וריחמו ודחילו שלא יחרב עולמך ראה בעניי עמך חוסה על עולמך  כי הלוא העולם הזה כדור הארץ הזה הוא בסופו של דבר הקרקע והמצע והבסיס לקיומו של עמך ישראל אהוביך ובודאי לא נטשת את רחמיך ואהבתך לישראל עמך על כן בזכות עמך ישראל וכול צדיקיו המיוחדים שהיו שישנם ושעתידים להיוולד בעתיד ובראשם אבותינו הקדושים, השבטים והשבעים נפש יוסף משה ואהרון פנחס דוד המלך משיח צדקנו ואליהו הנביא רחם על עולמך ולא יחריבוהו מהווים מואוצלים ברואים יצורים ועשויים מרושעים ורעים החפצים בחורבנו של עולמך ואף על פי שקל בעיניך בכלל שעשית עולם ולך לכשלעצמך אין שום שינוי בזה מתנת חסד חינם מאיתך נא ונא חמול חוס ורחם על עולמך הקטן הזה ולא יחריבוהו המרושעים האלו, עשה בהם פלילה ויסירו ידיהם הטמאות מלהחריב את עולמך הקטן הזה שברת ויוכלו ישראל לחיות בו בבטחה ועמם כול הזכאים לכך מהשאינם ישראל.

 

כי ראה והבט וצפה, - מה חטאו אלה הצומח והחי הלא מדבר יצורים עלי אדמות שלא יודעים מימנם ומשמאלם שעשרות אלפי פצצות אטום ונשק ביולוגי כימי מאיים על קיומם והם על לא עוון בכפם נשלחים להשמדה המונית בגלל כמה יצורים וברואים ועשויים מרושעים שזוממים יומם וליל חורבנו של עולמך אמור די לצרה הזו והרף למשחית לחבל הזה ופרוק מעלינו סכנת מעגל האימה האטומי ונודה לשמך בהלל ובתודה ושבח.
כי גם חווה שכיבתה נרו של עולם כיבתה את הנר הקטן על דעת שידלוק לנצח לעד לתמיד לעולם לאין סוף זמן עתידי ביהיה הנר הגדול של העולם שהאחרים והשולטים המרושעים שהזהיר מהם הנחש שגם אצלו אפילו לא עלה על לב ליבך ביצרך הרע הנחש הקדמוני השטן הסמא"ל העליון איזה מחשבה להחריב את עולמך על כן השם חוס חמול ורחם כפר סלח ומחול ופדה ופרוק והושיע עולמך הדואב תחת עול הברזל של החפצים בהחרבתו והצל לקוחים למוות על לא עוול בכפם כי עמך מקור כול הסליחה.להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה