chiddush logo

הטהרה מחטא

נכתב על ידי טל סייג, 30/4/2020

 

אחרי מות קדושים:

 

"...לטהר אתכם מכול חטאותיכם...", ט"ז, ל':

 

החטא מטמא טומאת מת כי כשאדם חוטא הוא נקרא רשע ורשעים קרויים בחייהם מתים ולכן מטמאים טומאת מת וזקוקים להיטהר טהרה מטומאת מת שפוסלת את היהודי היהודייה מלהיות יכולים לשמש בכהונה של ממלכת כוהנים כי כול היהודים והיהודיות באשר הם הם כוהני השם שמכהנים את כול חללו של העולם מסוף העולם עד סופו את החלל החיצון הריק העצום את הכוכבים ואת הדומם הצומח והחי הלא מדבר והחי המדבר השאינו ישראל ולוקחים מהם תרומות ומעשרות וזבחים ועל ידי כך פודים אותם מחרמות הקדשים כרתות סך ועידיות   לישראל.

 

אך לכוהן אסור לשמש בכהונה כשהוא טמא לפיכך הוא צריך להיטהר לפני שבא לשמש בכהונתו מכול טומאותיו ואז יכול לכהן לכן סודר סדר כפרה מחילה וסליחה וטהרה לחוטא ולפושע ולעובר עברה ואשמה עוון ואוון שיטהר ויוכל לחזור ולשמש בכהונת ממלכת כוהנים.

 

 

"ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא"

 

תשכב נדרש ברבי עקיבה לשני עניינים אזהרה גם לשוכב וגם לנשכב על ידי שינויי ניקודים של המילה הזו הרי פעמיים גימטרייה 722 סך הכול 1444 גימטרייה מילוי דמילוי שם השכינה טל כך: טית יוד תיו למד מאם דלת, כי המעשה הזה שנעשה כפי שכותבים הרש"י והכלי יקר על ידי עמלק בימי יציאת מצריים תכליתו לדחוק רגלי השכינה, ותשכב גימטרייה 722 גימטרייה פצצות אטום שמלכות הפצצות אום הזו שמולכת פה בעולם מאז סוף מלחמת העולם השנייה דוחקת האמונה במלכות השם כלומר רגלי השכינה.

 

כי תועבה הוא דבר והיפוכו בגימטריות להתרבות האמת כך תועבה גימטרייה 483 ושם אמת המתרבה כך א אמ אמת גם 483 כי השקר הזה של משכב זכור הוא מלכות הפצצות אטום הזו היא השקר בהתגלמותו.

 

והגימטרייה הזאת 483 היא כללות ראשי תיבות תוהו אצילות בריאה יצירה עשייה העולה ת"א בי"ע גימטרייה 483 גם עולה מילוי שם שכינה הקרויה טל כך:טת למד העולה 483 ועל ידי היפוך עניין תועבה ל א אמ אמת ושם שכינה מתפרדים כול 5 בחינות העולמות ת"א בי"ע מקליפת תועבה.

 

כי כאשר מתרבים האוכלוסים בעולם כמו שכתוב בשלמה המלך אין קץ לכול העם ופירש שם רש"י – "פרים ורבים היו יותר מידי" ומתחילים להיוולד בעולם בריות לא מעלייתה הולכים היצרים לסטיות מיניות כולל העניין הזה של משכב זכור ואז השם מעמיד על כול העולם מעגל אימה נוראי של פצצות אטום כי גימטרייה פצצת אטום 716 שילוב מילוי הוי"ה אדנות תרע"א מ"ה וגם עולה משיח משיח, וכן עם המם הגבוהה עולה 1276 לחלק ל2 התיבות 638 גימטרייה אברהם יצחק יעקב, וגימטרייה פצצות אטום עם המם הגבוהה ו9 האותיות והכולל 1292 לחלק ל2 התיבות 646 גימטרייה אלוקים עם מם גבוהה כך שעל דעת השם וכל בית דינו האבות ושני המשיחים על התרבות תקלות שכאלו חייבים זה הדין ורק על ידי הפסקת התקלות האלו על ידי הבריות תוסר מעלינו זאת החרב השם יזכנו.

 

"...וגורל אחד לעזאזל". ויקרא פרק ט"ז, פסוק ח':

 

4 מדורים נשארו פחות או יותר בעזאזל שעדיין פעילים כדלהלן: הר קרח כנגד החלל החיצון הריק הקר מאוד 3 מעלות קלווין הר אש כנגד תופת בערת הכוכבים בור צואה כנגד הדומם העפרי ובור קרי כנגד עניינים בצומח חי לא מדבר וחי מדבר תבוני ועד כדי ישראל שכול מי שחוטא ופושע כנגדם מקבל כנגדם את אלו המדורים בעזאזל גיהנום שאול דומה צלמון גיא צלמוות ובאר שחת.

 

 

קדושים:

 

ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה אך כדי שתהיה אפשרות לאהוב כיאות את רעך אתה צריך לאהוב קודם כול את עצמך מאוד מאוד מאוד ורק לאחר מכן ליתר מאהבתך את עצמך לזולתך כי התורה לא פתחה לה כת של אלטרואיסטים מזוכיסטים פילנתרופיים אלה ואהבת לרעך – כמוך כלומר שיש לך קודם כול אהבת עצמך וכן הוא באהבת הקדוש ברוך הוא ואהבת התורה כי הקדוש ברוך הוא וישראל כלומר ה"כמוך" והתורה חד הם לכן הקדוש ברוך הוא לא מצווה אותנו לאהוב אותו יותר ממה שאנחנו אוהבים את עצמנו וגם לא את התורה וגם לא את זולתנו אלה לאהוב את עצמנו מאוד מאוד מאוד ומזה לייתר לאהבת הקדוש ברוך הוא זולתנו והתורה.

 

כי כשהאהבה העצמית מתמעטת מכדי כך ממילא מתמעטת האהבה גם לכל המכלול הזה ולכן לא פוסלת התורה בשום צורה את האהבה העצמית ואושר הפנימי של הקיום העצמי והוא שמספק את הכוח אחרי זה לאהוב את כול הדברים הקדושים האחרים כי יהודי הוא דבר קדוש מאוד וצריך לאהוב מאוד את היותו יהודי ומכוחות אלו לאהוב אחר כך כל שאר הדברים שבקדושה.

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה