chiddush logo

הקידוש הארוך לליל הסדר כמנהג ג'רבה, מרוקו ועוד

1/4/2020

 לחצו כאן לנוסח הקידוש הארוךהרב אדיר כהן | פסח (מתוך האתר של כיסא רחמים)
"... אשר בחר בנו מכל עם, ורוממנו מכל לשון... תרומה הבדילנו מכל גוי, ארץ חמדה הנחיל אותנו... עדת קדושים אותנו קרא, כרם חמדה נטע שעשועים... זיו פניהם כזוהר השמש, ומראה דמותם כמלאכי השרת..."

מילים מרגשות אלו נשמעים מידי שנה בבתי יוצאי ג'רבא, תימן ותפלילאת (מחוז מרוקו), בליל הסדר בעריכת הקידוש, על ידי כל המשפחה בצוותא, בשירה ונעימה, ומוסיפה הוד והדר על ליל החירות, וכל הרואה אותם באותה שעה נראים לו כמלאכי השרת העומדים לשבח את בוראם.

רבים שואלים מהיכן נוסח מופלא זה הגיע, והיכן נהגו לאומרו?
ואכן רבינו הכהן הגדול מר זקננו הגאון רבי שאול הכהן זצ"ל ראש רבני ג'רבא מלפני כמאתיים שנה, בהגדת ערבי פסחים,  כתב, אודות נוסח הקידוש הארוך שאומרים בעיר ג'רבא בלילי פסח, ששמע שבעיר תפלילאת בקצה המערב [במרוקו] אומרים אותו, ושהעיד הגאון רבי אברהם אדאדי, שבעיר טראבלס היו אומרים אותו בדורות שעברו, וגם העיד שראה אותו כתוב בבבל רבתא, וכתוב שם שבפרס אומרים אותו, וקבלה בידם שהוא מתקנת הגאונים.  גם נינו רבינו הגאון עמוד ההוראה רבי כלפון משה הכהן זצ"ל בספרו ברית כהונה (או"ח מערכת פ' אות ט"ו) כתב לשער בזה הלשון: "ובאמת כל מתבונן בדברי ומבטאי הקידוש הנזכר מרגיש כי הוא מתוקן מהרבנים הקדמונים חוצבי להבות אש חיבת האל לישראל ורוב הנסים אשר עושה עמנו תמיד".
ואכן בדורות האחרונים נתגלה, כי קידוש זה יסודתו בהררי קודש, והובא בסידורו של רב סעדיה גאון (עמוד קמ"א). וכן מצינו שהביא נוסח קידוש זה, רבינו יצחק ב"ר שלמה אלאחדב, נינו של הרא"ש, במאמר שפורסם מכתב ידי קדשו בקובץ בית אהרן וישראל (גליון פ"ח, ניסן-אייר תש"ס, עמוד ט"ז), וזה לשונו: "אבל בקצת מקומות במערב וקצת מקומות באיסקלייא מוסיפין הרבה, ומאריכין בנוסח הקדוש. ואנחנו נפרש פה הארוך, והקצר יהיה כלול בתוכו." ע"כ. והאריך לפרש שם את הנוסח הארוך. ע"ש. וכן הובא נוסח קידוש זה בסוף סידור רבינו שלמה ברבי נתן (עמוןד רמ"ח).

לרוב יקרת ערכו של נוסח חשוב זה, מסופר על גאון עוזנו רבינו ישועה בסיס זצ"ל, ראש רבני תוניסיה מלפני כמאתיים שנה, שהיה מגדולי ישראל באותה תקופה, שאף שלא נהגו בעירו תונס בנוסח זה, מ"מ כשבא לפניו מר זקננו הגאון רבי משה הכהן  זצ"ל (בנו של מוהרש"ך הנ"ל) ביקש שיקדש לפניו בנוסח זה, וכמו שכתב מוהרמ"ך בספרו ברית כהונה (חאו"ח מערכת פ' אות ט"ו) וזה לשונו: וכבר העיד בגודלו הרב החסיד צדיק ונשגב, המקובל האלהי, מו"ר מה"ר משה עידאן זצוק"ל, ששמע ממגידי אמת, כי פעם אחת נתאכסן מר זקננו הרה"ג כמוה"ר ר' משה הכהן ז"ל, בנו של הרב המחבר, מתושבי פה אי ג'רבה יע"א, בבית נר ישראל עמוד הימני פטיש החזק, הגאון המפורסם מורנו הרב ר' ישועה בסיס ז"ל, בעוב"י תונס יע"א בליל פסח, ונכספה נפשו של הגאון ז"ל לקדש בנוסח הארוך הנזכר, וחילה פני מר זקני מהר"ם הכהן ז"ל, למען יקדש כפי הנוסח הנזכר, ונעתר מר זקני לבקשתו, ויקדש לפניו כנוסח פה אי ג'רבה יע"א וכנזכר, ודי בזה. עד כאן.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע