chiddush logo

מלחמת מלכי הצפון יהושע פרק יא

נכתב על ידי מערכי שיעור, 11/2/2019

 

יהושע פרק יא   

נושא השיעור: מלחמת מלכי הצפון

 

1. ניתוח עיוני ליחידה

א. רעיונות, נושאים מרכזיים, ושאלות העולות מתוך היחידה

 מלכי הצפון יוצאים להילחם עם ישראל.

ניצחון ישראל

כיבוש ערי הצפון

סיכום מלחמות יהושע

 

ב. מושגי יסוד ביחידה מתחום הדעת והגדרותיהם המדויקות

 ויועדו- נועדו/ התאספו למקום אחד.

תעקר- להוריד את פרסת הסוס.

בזזו- לקחו.

ויפלו-התנפלו.

זולתי- מלבד

 

 

2. המקורות להכנת השיעור

 

א. ספרים ומקורות ברמת המורה (חומר עיוני, חומר דידקטי)

 

דעת מקרא, אתר דעת, ישיבת מעלות מקראות גדולות.


 

 

 

3. קשיים צפויים בשיעור ודרך ההתמודדות

ייתכן ששמות המלכים ופירוט המקומות יקשו על תלמידים.

מדוע משה רבנו מוזכר באמצע המלחמה
 מילים קשות בפרק


 

5. בניית השיעור

א. מטרות

 

מטרות תוכן
הבנות תלמדנה את פרק יא על פי הפשט. מלחמת מלכי הצפון בבני ישראל.

 הבנות תכרנה את המקומות שבהם נלחם יהושע במפה

הבנות תדענה שזו המלחמה הראשונה שנעשתה בדרך טבע ושיש מעבר מהנהגה ניסית להנהגה טבעית.

הבנות תסקנה כי יהושע פועל על ציווי ה' שקיבל ממשה ולא מתוך מניעים אישיים.


מטרות מיומנות וביצועי למידה והבנה

 התמצאות במפה

הקשר רחב- 1.סוסים, מצוות המל.2פס ה:. ויחנו יחדו. ויחן שם ישראל כנגד ההר(כאיש אחד בלב אחד).


                  מטרות חינוכיות/ערכיות

א. התלמידות יבינו שניצחון במלחמות זה לא כוחו ועוצם ידו של האדם, אלא מעת ה'.
ב. יהושע פועל על פי מצוות ה' ולא מתוך גחמה אישית. פס טו. כך גם כל המלחמות על הארץ.

ג. ישנה השגחה תמידית על עם ישראל ופתיחת המלחמה של מלכי הצפון אינה מקרית אלה מכוונת מאת ה'. המלחמה נועדה לטהר את אזור הצפון מהגויים שישבו בה ולהנחילה לבני ישראל

 

 

 

 

7. רצף האירועים בשיעור

תכנון הזמן

שלבים

תוכן השיעור

(כולל דרכי הלמידה, אמצעי המחשה ושאלות מנחות)

שיקול דעת דידקטי

(בבחירת שיטת ההוראה, אמצעי העזר, ביצועי ההבנה ופירוט רמת החשיבה הנדרשת מהתלמיד)

 

פתיחה

נשאל את התלמידות מה למדו בשיעור הקודם.

לאחר שהן יעלו את את הידע שלהן על מלחמת מלכי הדרום, נאמר להן שהשיעור נלמד על מלחמת כיבוש נוספת- המלחמה נגד  מלכי הצפון.

לאחר שהן יגידו את הידע הקודם הקיים אצלם, נסכם:

בפרק הקודם למדנו על מלחמת מלכי הדרום. במלחמה היה ניצחון של עם ישראל. המלחמה הייתה טבעית וניסית יחדיו. שולבו בה שתי נסים גדולים- "שמש בגבעון דום.." ואבנים שנפלו משמיים.

 

מטרת הפתיחה היא כדי לחבר את השיעור הקודם לשיעור הנוכחי. בנוסף לתת לתלמידות
רקע על החומר שילמד בשיעור.

 

 

 

גוף

 

קריאת פסוקים א-ו.

לאחר קריאת הפסוקים, נראה להן מפה ונראה להן את  מיקום המלכים בחלק הצפוני של הארץ. מי מרום חצור שמרון חרמון.

הבנות יענו על  הדף- ת.ז.

בחרנו לקרוא את הפסוקים משום שזו יחידה לא ארוכה. השימוש במפה נועד על מנת להראות שהמלכים אכן נמצאים בחלק הצפוני של הארץ. יחידת הפסוקים מלאה בשמות של מקומות. ללא ראיית מפה התלמידות עלולות להגיע למצב בו ירגישו בלבול. מטרת תעודת הזהות היא לתת לתלמידות רקע כללי על על המלחמה. השאלות הן שאלות שתשובותיהן נמצאות בפסוקים. היה חשוב לנו שהדף יהיה בנוי בהדרגתיות. תחילה שאלות יותר כלליות- כדוגמת תעודת הזהות, ובהמשך שאלות מסדר חשיבה גבוהה יותר. את תעודת הזהות התלמידות יעשו לבד. אנו רוצות שהן תוך עיון בפסוקים ידלו את המידע הכללי על המלחמה.

 

 

קריאת פסוקים ז-ט"ו  שאלות מלוות לפסוקים- לאחר שקראנו את הפסוקים- איזה סוג מלחמה נלחמו עמ"י נגד מלכי הצפון? טבעית או ניסית?

מלחמה שהיא כמו המלחמה שהייתה נגד מלכי הדרום?

מה החששות במלחמה כזאת?

איך השם מופיע במלחמה שהיא טבעית? איזה מלחמה טבעית אנחנו מכירות מהתקופה הזאת?

איך הקב"ה מופיע במלחמה האלה?
סרטון  פתיחה נסים שהיו במלחמות ישראל בימנו דוגמה צוק איתן.

שאלה מנחה: כיצד ה' מופיע במלחמות כיום שהן טבעיות?

 

איך יהושע מחליט לפתוח את את המלחמה? איזו טכניקה? למה בחר בטכניקה הזו?מה היתרון בגורם ההפתעה כשיש  חיות לאויב?
מהי משמעות המילה "ויפלו בהם"
(ת: התנפלו עליהם)
הסבר וסיכום המלחמה על פי הפשט מה התרחש על פי הפסוקים לאור השאלות שנבעו מהפסוקים.

בחרנו לקרוא את הפסוקים משום שאנו רואות חשיבות בכך שהתלמידות יראו כיצד המהלך מופיע בפסוקים. בנוסף אנו רואות חשיבות בקריאת פסוקים בשיעור תנ"ך. היחידה לא ארוכה וחילקנו את קריאת הפרק לחלקים על מנת שלא יהיה עמוס. מטרת השאלות המנחות- לשים דגש בפרק על הנושאים שנראים בעננו כמרכזיים. לעורר את התלמידות לחשיבה בנושאים אלו. חלק מהשאלות יופיעו בדף העבודה ולאחר קריאת הפסוקים התלמידות יענו עליהם. המטרה- על ידי מענה על השאלות נראה כיצד הבינו התלמידות את הפסוקים. המענה על השאלות יהוה עבורנו משוב להבנתם את הפסוקים.

 

 

ןיחנו   יחדיו- כל העמים התקבצו  יחדיו+הקשר רחב (יתרו יט א-ב"ויחן שם ישראל נגד ההר") עמ"י מגיע להר סיני כאשר הוא מאוחד. ויחן לשון יחיד. ההפך אנו מוצאים בפס שלנו. מלכי הצפון מתקבצים יחד אך למטרה של מלחמה.      
לעקר את הסוסים- פירוש המילה "לעקר".

האם נתקלת בציווי כזה במלחמות הקודמות? מה המשמעות שלו? איזה מילה אתאתן שומעות במילה לעקר? (ת: עיקר- ה' מצווה את יהושע להוציא את העיקר של הסוס. הלא הם הפרסות. בלעדיו לא יוכל ללכת ובטח שלא להלחם.)

פירוש המלבים- לאחר שקראת את פירוש המלבים,

מדוע דווקא במלחמה של מלכי הצפון נצטרכו לציווי זה?

מה ה' בא ללמד את עמ"י בציווי?  (פה נכנס עניין המלחמה ה       הטבעית, שנזכור את רבש"ע בתוך הטבע גם כשהנס לא גלוי לגמרי,

ואז לאדם יותר קל להגיד כוחי ועוצם ידי).

בחלק זה בחרנו להתייחס לציווי לעקר את הסוסים ולשרוף את המרכבות. ציווי זה לכאורה תמוהה? מדוע לשרוף מרכבות ולעקר סוסים.אנו רוצות לעורר אצל התלמידות את הקושי ולגרום להם לחשיבה בנושא. ציווי זה יחדיר אצלן מסר שרלוונטי גם לימינו. גם אנו כיום לא רואים נסים גדולים וגלויים מול עיננו. אך למרות זאת עלינו להאמין כי יד ה' היא המכוונת את המהלכים. הקשר רחב- לכוון את התלמידות להבנה שהתנ"ך כולו מחובר וקשור אחד לשני. הציווי של- לא ירבה לו סוסים מתקשר לנאמר כאן.

 

 

 

פס' ט"ז -כ: קריאה של יחידת הפסוקים לקבלת תמונה מלאה על סיכום מלחמת יהושע עם הצפון.
לאחר ניצחונם של ישראל את מלכי הצפון  ממשיך יהושע לכבוש את ערי הצפון והורג את המלכים.
פס' כ': הסיבה הנסתרת לכך שפתחו מלכי הצפון במלחמה עם ישראל.
(ה' מסובב כך שיפתחו מלכי הצפון במלחמה על מנת שתהיה עילה לישראל לכבוש את הארץ המובטחת.)
לענות בדף על השאלות הקשורות לצורת הכיבוש שביצע יהושע.
 נאיזה מנהיג נוסף מוזכר בפסוקים? לאחר מכן נשאל
 מדוע לדעתכן משה מוזכר כאן? הרי הוא לא המנהיג הנוכחי של עם ישראל. ואז נכוון אותם לכך שיש המשכיות בין המנהיגים. יש כאן סוג של סגירת מעגל. כעת יהושע משלים את ציווי ה' שמשה העביר ליהושע.

מטרת חלק זה הבנות יבינו כיצד נגמרה המלחמה. בנוסף, ריצנו לחדד בחלק זה את נושא ההמשכיות. יהושע ממשיך את משה ופועל על פי ציווי ה'.

 

 

פס כג: בסיום כיבוש הצפון מחלק יהושע את הארץ לנחלה לישראל.והארץ שוקטת ממלחמות.

קריאת פסוק זה מהוה מעין סיכום של הפרק

 

 

3

סיום

נבקש מהתלמידות לציין מהם הדברים העיקרים שראינו בפרק הזה ולאחר מכן נעבור על עיקרי הדברים בקצרה.
סיכום קצר של עיקרי הדברים:
ראינו בפרק יא- כי מלכי הצפון פותחים במלחמה עם יהושע
לאור זאת ה' מנחה את יהשע כיצד עליו לפעול במלחמה.
ראינו כי בנ"י מנצחים במלחמה על אף היותה טבעית ולכאורה ללא התערבות גלויה של יד ה'.
כיבוש ערי הצפון וסיכום המלחמות של יהושע. יהושע מחלק את הארץ לנחלות. על פי ציווי ה'.
היה נעים ללמוד איתכן בנות יקרות
עלו והצליחו בכל מעשה ידיכן!

חלק זה מהווה סיכום של השיעור. אנו רואות ערך בכך שבסיום השיעור נאמרים עיקרי הדברים בקצרה על מנת לעסות סדר בדברים שנלמדו.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה