chiddush logo

מערכי שיעור

כל החידושים של מערכי שיעור | כל התגובות של מערכי שיעור

  תכנון הזמן שלבים תוכן השיעור (כולל דרכי הלמידה, אמצעי המחשה ושאלות מנחות) שיקול דעת דידקטי (בבחירת שיטת ההוראה, אמצעי העזר, ביצועי ...

  שמואל א- פרק י"ב: נאום שמואל     חטא עונש זעקת עמ"י שליחי ה' להושיע תוצאה 1....

  מערך שיעור שמואל א- פרק יב.    נושא השיעור: נאום שמואל לעם ישראל   1. ניתוח עיוני ליחידה א. רעיונות, נושאים מרכזיים, ושאלות העולות מתוך ה...

 יהושע פרק יא    נושא השיעור: מלחמת מלכי הצפון   1. ניתוח עיוני ליחידה א. רעיונות, נושאים מרכזיים, ושאלות העולות מתוך היחידה  מלכי הצ...

 בראשית פרק ט , פסוקים ח-יז. נושא השיעור: ברית הקשת   1. ניתוח עיוני ליחידה א. רעיונות, נושאים מרכזיים, ושאלות העולות מתוך היחידה   ...

 מלכים א פרק טנושא השיעור: התגלות ה' לשלמה ומעשי שלמה 1. ניתוח עיוני ליחידה א. רעיונות, נושאים מרכזיים, ושאלות העולות מתוך היחידה א'- ט': התגלות ה' לשלמה. י'- ...

 בראשית פרק יא: דור הפלגה נושא השיעור: מגדל בבל   1. ניתוח עיוני ליחידה א. רעיונות, נושאים מרכזיים, ושאלות העולות מתוך היחידה בני האדם מתיישבים באר...

 בראשית פרק ד, פסוקים ז-טו נושא השיעור: תגובת ה' לקיין לפני הרצח והדו-שיח המתנהל בניהם.   1. ניתוח עיוני ליחידה א. רעיונות, נושאים מרכזיים, ושאלות העולות מתוך היחידה תג...

מערך שיעור מסלול על-יסודי   יחידת ההוראה: בראשית פרק ד, פסוקים ז-טו נושא השיעור: תגובת ה' לקין לפני הרצח והדו-שיח המתנהל בניהם.   1. ניתוח עיוני ליחידה א. רעי...

מערך שיעור מסלול על-יסודי   יחידת ההוראה: במדבר פרק י"ט   נושא השיעור: פרה אדומה   1. ניתוח עיוני ליחידה א. רעיונות, נושאים מרכזיים, ...

מידע אישי

12 חידושים
0 תגובות
60 נקודות
קבוצת מערכי שיעור, חומרי למידה ועוד
תאריך הרשמה: 1/4/2017