chiddush logo

ירידת הדורות, ה' מתחרט על יצירת האדם

11/2/2019

 

נושא השיעור: ירידת הדורות, ה' מתחרט על יצירת האדם

 

1. ניתוח עיוני ליחידה

א. רעיונות, נושאים מרכזיים, ושאלות העולות מתוך היחידה

ירידה ברמה המוסרית של בני האדם. ה' נותן הזדמנות לבני האדם לחזור בתשובה אך משלא היטיבו מעשיהם, מתחרט ה' על בריאת האדם ומחליט להביא את המבול שעתיד להשמיד את האנושות. ישנו צדיק אחד בכל הדור –נח.

 

ב. מושגי יסוד ביחידה מתחום הדעת והגדרותיהם המדויקות

 1. בני האלוהים 2. נפילים 3. פס' ג "לא ידון רןחי באדם לעולם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה". 4. פס' ד' "..וילדו להם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם". 5. וינחם. 6. אמחה.

 

 

2. המקורות להכנת השיעור

 

א. ספרים ומקורות ברמת המורה (חומר עיוני, חומר דידקטי)

בראשית עם רש"י + רש"י כפשוטו. מקראות גדולות.  www.pash.co.il

 

ב. ספרים ומקורות המצויים בידי התלמידים

חומש עם רש"י


 

3. קשיים צפויים בשיעור ודרך ההתמודדות

1. שאלות אמוניות- עלולות להתעורר בקרב הבנות מקריאת הפסוקים לדוגמא: א."ויתעצב אל ליבו.." האם ה' עצוב? הרי זו תכונה אנושית.
ב. גם לשלמה היו הרבה נשים.

ג. איך הקב"ה יכול להגיד שבני האדם מתגאים עליו "..בשגם הוא בשר" אם גם הוא מתגאה.

ד. מדוע בני האדם עושים חטאים ויורדים ברמה המוסרית שלהם?

שאלות תוכן- לבני האדם לא הייתה תורה. איך היו צריכים לדעת שאסור להם לקחת נשים נשואות?

 

 

 

5. בניית השיעור

א. מטרות

 

מטרות תוכן

הבנות ידעו את פשט הפסוקים. הבנות יעמדו על פירושם של המילים הקשות ביחידה. הבנות יעברו תהליך הבנת פסוקים מורכבים על ידי פירוקם ליחידות קטנות והתמודדות עם פרשני פשט.


מטרות מיומנות וביצועי למידה והבנה

הבנות יזהו ויציינו מקור ביחידת הפסוקים כיצד בא לידי ביטוי חרטתו של ה' בבריאת האדם. הבנות יעמדו על המשמעות של פס' ג'. הבנות תעיינה בפרשנים כדי להבין מילים קשות. הבנות ילמדו הקשר רחב (מטרת בריאת העולם לעשות מעשים טובים כפי שלמדו בבראשית א, לא "יום השישי..")

 

 

 

            מטרות חינוכיות/ערכיות

1.הבנות תבנה כי יש ירידה מוסרית במהלך הדורות. מקורה בחטא אדם הראשון ולאחר מכן
רצח הבל.
2. הבנות תסקנה כי נועדנו ללכת בדרך ה' ולא להתמכר לחומריות כגון: אינטרנט, סרטים, פלאפון, סרטים, ריקודים פרועים, לבוש לא הולם.
3. הבנות תסקנה מתוך המילים "ויתעצב אל ליבו.." כי ה' חומל ומרחם על בני האדם. ביטוי זה מראה חיבור אישי אלינו בני האדם ללמדנו כי ה' מאריך אף כל הזמן. לא רק כל ערב, כל יום חודש וכל שנה ביום כיפור. בכל רגע ה' מחכה ורוצה בנו שנשוב בתשובה.
4. הבנות יפנימו כי העולם עומד וקיים בזכות מעשים טובים ושלא כך אין סיבה לקיומו.
5. הבנות תצנה עם שאלה אישית במה אני מקדישה את רוב הזמן שלי? האם אני פועלת לשמו?

 

 

 

 ב. דרכי הוראה: דיון, הפעלה, תצפית, יצירה, למידה פרטנית, למידה בקבוצות וכו'

 

 

דיון6. מראה הלוח בשלבים השונים של השיעור

 

 

 

פרק ו' פסוקים א-ח
חטאי בני האדם צערו של ה' וההחלטה להביא את המבול

 

ביאורי מילים:

וינחם-

בני האלוהים-

הנפילים-

אמחה-

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7. רצף האירועים בשיעור

תכנון הזמן

שלבים

תוכן השיעור

(כולל דרכי הלמידה, אמצעי המחשה ושאלות מנחות)

שיקול דעת דידקטי

(בבחירת שיטת ההוראה, אמצעי העזר, ביצועי ההבנה ופירוט רמת החשיבה הנדרשת מהתלמיד)

5

פתיחה

 

אשמח לרעיונות

 

5

גוף

 

משימת קריאה- בזמן שאני קוראת את יחידת הפסוקים אבקש מכן לחפש את המילים שמעידות על מעשיהם הרעים של בני האדם.
(פס' ב' "ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו" )

הבנות יעקבו ביתר צומת לב אחר הקראת הפסוקים ויהיו ערניות למתרחש.

10

 

מי הם בני האלוהים? האם יש לה' בנים? ומדוע באו לבנות האדם?

"בני האלוהים"- רש"י:1שופטים, שרים.2. מלאכים.
בגלל שהיה להם תפקיד רם הרשו לעצמם להיות לא מוסריים.
מה הם עשו? "ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו" האם מותר להתחתן עם כל אישה?

ישנם גדרים מוסריים והלכתיים עם מי מותר להתחתן אך כיוון שהיו בעלי תפקידים רמים הרשו לעצמם להתנהג בחוסר מוסריות ולקחו להם נשים נשואות.

בנות תקריאו לי את פס' ג' "ויאמר ה' לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא בשר, והיו ימיו מאה ועשרים שנה"
הפס קצת מורכב לנו, בואו ננסה לנתח אותו. מה מזכירה לכן המילה ידון? דין.


הספורנו מסביר כי הקב"ה אומר בליבו לא ראוי שאמשיך לשקול האם להשחית את האדם כיוון שהוא בשר ודם וצריך לרחם עליו. לכן אתן לו עוד מאה ועשרים שנה לשוב בתשובה.ואם עד אז לא יחזור אמחה אותו.
הקב"ה אוהב את בני האדם, מרחם וחס על בריותיו. ונותן להם עוד זמן כדי לאפשר להם לתקן את מעשיהם הרעים ולשוב בתשובה.

קרה לכן פעם שהזמן שעבר עורר אתכן לחזור מהתנהגות שלילית שעשיתן?
אשמח לשמוע אם משהי רוצה לשתף.

מתי במהלך החיים יש לנו רגעים שבהם אנחנו עושים תשובה?
 מתי עוד אנחנו עושים חשבון נפש עם עצמנו האם היינו בסדר?

 

הבנות תעיינה בפרוש רש"י כדי להבין מילים קשות.

 

 

 

 

 

 

הבנות תלמדנה מה הייתה הבעייתיות במעשיהם של בני האדם. מקום לדבר על 7 מצווות בני נח. גם אם לא היה תורה יש מוסר בסיסי.

 

הבנות תנתחנה את הפס ליחידת פסוקים קטנה יותר על מנת להבין את המשמעות של הפס בכללו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הבנות יעברו תהליך פנימי היכן החזרה בתשובה פוגשת אותן.

5

 

בפסוקים הבאים מתוארים לנו המשך מעשיהם הרעים של בני האדם. האם שבו בתשובה וניצלו את הזמן שנתן להם ה'?
הקראת פס' ד' "הנפילים.." 1. הענקים 2. שהפילו את העולם.
"אנשי השם"- שממה. הפכו את העולם במעשיהם לשממה וחרבה .

 

 

הבנות תעיינה בפרוש רש"י כדי להבין מילים קשות.

 

 

 

7

 

 מה התוצאה? האם בני האדם משפרים את מעשיהם?
פס ה "וירא ה' כי רבה רעת האדם.." למרות רחמיו של ה' בני האדם אינם מנצלים את ההזדמנות לתקן את מעשיהם וממשיכים לקלקל את העולם.
פס ו' "וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ"
מאיזה מילים אתן לומדות כי ה' מצטער על בריאת האדם?
(פס' ה-' "וינחם ה' כי עשה את האדם")
הקב"ה מתנחם על בריאת האדם. לשון נחמה.
מה פירוש המילה וינחם? רש"י: נחמה- לכאורה אומר ה' טוב שלא בראתי את האדם אחראי על העליונים. כיוון שחוטא לפחות אחראי רק בעולם הזה- בתחתונים.

 

 

 

 

 

 

הבנות תסקנה מתוך הפס את מסקנתו של ה' בנוגע לבני האדם.
תוך עיון בפשט הפס ובפרשנות.

1

 

ומחליט: פס ז  "אמחה את האדם אשר בראתי.." אמחה - אשמיד.

 

 

3

 

יחידת הפסוקים מסתיימת בנקודת אור.

"ונח מצא חן בעיני ה'"

ישנו צדיק אחד בדור שלמרות כל הסביבה המנוגדת לו מחליט ללכת בדרך הישר.
דרכו ה' ימשיך את האנושות. 

 

 

 

 

 

6

סיכום גוף השיעור

ראינו כי ישנה ירידה מוסרית.
בני האדם מקלקלים ושחיתים את מעשיהם.

על אף זאת ה' מאריך אפו- נותן לבני האדם זמן לתקן את מעשיהם ולשוב בתשובה.
ה' אוהב את ברואיו ואינו רוצה להשמידם אך כיוון שאין בני האדם לוקחים את המתנה שה' נותן להם לשוב בתשובה וממשיכים לחטא נאלץ ה' להביא את המבול.
הפרק מסתיים בתקווה ישנו צדיק אחד בכל הדור- נח. שמימנו יבנה המשך האנושות.
מטרת בריאת העולם לעשות טוב. במידה ובני האדם אינם בוחרים בכך אין משמעות לקיום העולם

הבנות תקבלנה תמונה שלמה של יחידת הפסוקים ע"י סיכום הנושאים העיקריים של היחידה.

 

 

 

 

3

סיום

הייתי רוצה שכל אחת תשאל את עצמה במה את מקדישה את רוב הזמן שלך? האם את פועלת לשמו?

הבנות תצאנה מהשיעור עם נקודה למחשבה כיצד מתחבר השיעור לחיי היומיום שלהן.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע