chiddush logo

בראשית פרק יא : דור הפלגה

נכתב על ידי מערכי שיעור, 11/2/2019

 

בראשית פרק יא: דור הפלגה

נושא השיעור: מגדל בבל

 

1. ניתוח עיוני ליחידה

א. רעיונות, נושאים מרכזיים, ושאלות העולות מתוך היחידה

בני האדם מתיישבים בארץ שנער ומחליטים פה אחד לבנות עיר ומגדל גבוה .
רבש"ע יורד לראות את מעשיהם. ומחליט כי מעשה זה אינו נכון.
ה' בולל את שפתם ומפזר אותם ברחבי העולם
"ונשרפה לשרפה"
מדוע חששו לפוץ על פני כל הארץ?
מדוע נאמר כי ה' יורד לראות? הרי ה' נמצא בכל מקום.
מה הבעיה הגדולה בכך שהם מאוחדים ובונים מגדל?
מדוע העונש שלהם קל יותר מדור המבול? (שחטאו בגזל וכאן חטאו בכפירה במקום)
"ונבלה שם שפתם" – רש"י: נבלבל את שפתם.
"הבה נרדה"
– רש"י:בבית דינו נמלך, מענוותנותו היתירה:
הבהמידה כנגד מידההם אמרו הבה נבנה, והוא כנגדם מדד ואמר הבה נרדה
ב. מושגי יסוד ביחידה מתחום הדעת והגדרותיהם המדויקות

"הבה"- רש"י: "הזמינו עצמכם
כל הבה לשון הזמנה הוא, שמכינים עצמן ומתחברים למלאכה, או לעצה"
"ונשרפה לשרפה"- רש"י:
כך עושין הלבנים שקורין ...רעפים שורפים אותן בכבשן
"וירד ה' לראות"- רש"י:
לא הוצרך לכך, אלא בא ללמד לדיינים שלא ירשיעו הנדון עד שיראו ויבינובמדרש רבי תנחומא (אות יח):
"ומשם הפיצם"- רש"י: בדף עבודה

 

 

5. בניית השיעור

א. מטרות

 

מטרות תוכן

התלמידות תבנה את פשט הפס.
התלמידות תכרנה מילים חדשות ופרושיהן.

 

מטרות מיומנות וביצועי למידה והבנה
התלמידות תבצענה סימון ופיסוק בפרושו של רש"י
התלמידות תחלקנה את הפרוש של רש"י לדור המבול ודור הפלגה
הבנות תסקנה כיצד יש להבין את הפסוקים עלהם מדבר רש"י


 

 

            מטרות חינוכיות/ערכיות
התלמידות תלמדנה כי ישנה אחדות טובה- כאשר מתאספים ומתאגדים יחד למען מטרה טובה ומנגד ישנה אחדות שלילית – כאשר מתאספים למען מטרה שלילית, כפי שניתן לראות מאנשי דור הפלגה.

 

 

 

 ב. דרכי הוראה: דיון, הפעלה, תצפית, יצירה, למידה פרטנית, למידה בקבוצות וכו'
דיון. עבודה בזוגות+ בדיקת הדף לחברה.

 


 

 בראשית פרק י"א פסוקים א'- ט':

קראי את פירושו של רש"י לפסוק ט'
סמני בצבע כחול סימני פיסוק וסימן שאלה במקומות המתאימים:
סמני בצבע צהוב את המילים המתייחסות לדור המבול:
סמני בצבע ירוק את המילים המתייחסות לדור הפלגה (בוני מגדל בבל):

ומשם הפיצם -
לימד שאין להם חלק לעולם הבא
וכי אי זו קשה של דור המבול או של דור הפלגה

אלו לא פשטו יד בעיקר ואלו פשטו יד בעיקר כביכול להלחם בו ואלו נשטפו ואלו לא נאבדו מן העולם
אלא שדור המבול היו גזלנים והייתה מריבה ביניהם לכך נאבדו ואלו היו נוהגים אהבה וריעות ביניהם שנאמר שפה אחת ודברים אחדים למדת ששנוי המחלוקת וגדול השלום:

 


דור הפלגה, מגדל בבל

 על פי דברי רש"י, מה היה חטאם ועונשם של דור המבול?
_____________________________________________________________ .

מה היה חטאם וענשם של דור הפלגה?
_____________________________________________________________ .

החטא של מי היה גדול יותר? ומדוע למרות זאת עונשם קל יותר?
______________________________________________________________ .

מה למדנו ממסקנתו של רש"י (נא כתבי במילים שלך)?
____________________________________________________________ .

מידה כנגד מידה

חפשי בפסוקים שתי מילים עם שורש זהה שקשורות לחטא ולעונש או חפשי משפט דומה:

"פן נפוץ על פני כל הארץ"  לעומת: "ויפץ ה' אותם משם על פני כל הארץ"

פסוקים א-ד 'רבות מחשבות בלב איש'

פסוקים ה-ט 'ועצת ה'- היא תקום'

 

בלל ה' שפת כל הארץ

וישבו שם

 

הבה נלבנה לבנים

 

ויאמרו הבה נבנה לנו עיר

 

 

וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל

ויאמרו איש אל רעהו

 

 

ויפץ ה' אותם משם על פני כל הארץ

 


7. רצף האירועים בשיעור

תכנון הזמן

שלבים

תוכן השיעור

(כולל דרכי הלמידה, אמצעי המחשה ושאלות מנחות)

שיקול דעת דידקטי

(בבחירת שיטת ההוראה, אמצעי העזר, ביצועי ההבנה ופירוט רמת החשיבה הנדרשת מהתלמיד)

 

פתיחה

ארבע בנות שכשהן יושבות יחד הן מפטפטות ומפריעות למהלך השיעור/ גוררות אחת את השניה למעשים לא טובים אחרים).

מה לדעתכן צריך לעשות איתם? להעניש/ להפריד וכו'.

אבל מה הבעיה? הם ביחד ופועלים בשיתוף פעולה נפלא! לכאורה יש ביניהם חברות מקסימה..

נכון שחשובה האחדות, אבל כשהיא מובילה את הזוג/חבורה/חברה שלמה למעשים רעים (היטלר, למשל) – היא פסולה וצריך לפזר אותה.

 

למדנו בפרקים הקודמים על דור המבול , נח והתיבה, וצאצאיו של נח.

 

 

גוף

 

השיעור נעסוק בהמשך פרשת נח- נלמד על דור הפלגה.
מה זה פלגה?
פילוג, הפרדה, הבדלה. נפתח את החומש ונקרא את יחידת הפסוקים שמספרת לנו על מגדל בבל!

 

 

 

הקראת הפסוקים

 

 

 

אילו שאלות עולות לכן מהפסוקים? (נרשום אותן על הלוח). עכשיו נתחיל לענות על חלק מהשאלות:

איפה זה שנער- שנער היא בבל (פס' ט': על כן קרא שמה בבל כי שם בלל ה' את שפת כל הארץ").

מה היה החטא? שפה אחת ודברים אחדים- רש"י: מאוחדים בדעה אחת נגד הקב"ה. אחדות שמובילה למעשים רעים.נגד הבורא.

הסבר מילים קשות על פי רש"י.
הבה- מלשון קריאה וזירוז. הזמנה.
ונשרפה לשרפה- דרך הכנת הלבנים בחימום באש
לא ישמעו- זה מבקש לבנה וזה מביא טיט וכ..

 

 

 

 

אתן בטח זוכרות את דור המבול. גם הוא דור שחטא אך העונש שלו היה הרבה יותר חמור. בואו נראה בעזרת רש"י שנמצא בדף מה ההבדל בניהם.

 

 

 

חלוקת דף.
אני קוראת את רש"י והבנות מסמנות פיסוק.
לאחר מכן נותנת זמן לענות על השאלות. במידה ואפשר לענות על הלוח.

 

 

 

המשך- מהי המידה כנגד מידה בין החטא לעונש?
הקב"ה פועל באותה מידה שפעלו דור הפלגה.

 

 

 

 

 

 

סיכום גוף השיעור

סיכום: חטא דור הפלגה היה שהתאחדו למרוד בה' וחשבו שהם יכולים להסתדר בעצמם. לכן הקב"ה בלבל את שפתם והפיצם בכל העולם.

 

 

 

 

 

 

 

סיום

ראינו כי יש ערך גדול לאחדות אפשר דרכה להגיע להשגים גדולים ועצומים אך כשהיא מנותבת למקומות הרסניים צריך להתערב פן תהרוס את העולם. אין לה מקום להתקיים.

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע