chiddush logo

יראת שמים

נכתב על ידי אבי מורגנשטרן, 28/12/2018

 קודם כל רואים שהמיילדות קיבלו את שכרן רק בגלל "ותראינה המיילדות את האלוקים ולא עשו כאשר דיבר להם פרעה" יראת שמיים! 

אפשר היה לטעות ולהגיד שעצם העניין שלא הרגו את הילדים זה היה עיקר המצווה אבל התורה מדגישה לנו כמה פעמים שעיקר ושורש המצוה שעליה קיבלו גם שכר זה על "ותראנה"- יראת השמים שלהם. כלומר שבלעדי היר"ש לא היה להם ערך למצוה ! 
"ויטב ה' למיילדות - וירב העם ויעצמו מאוד" מפסוק זה היינו אולי חושבים שההטבה שה' נתן למיילדות הינו שהעם התרבו? בא רש"י ומדגיש לנו שלא! 
ראו לשון רשי ויטב ה למיילדות אומר רשי ומה הטובה? - ויהי כאשר יראו המיילדות את ה ויעש להם בתים- בתי כהונה ובתי לויה ובתי מלכות- שכל שלושתם יצאו מאותן המיילדות יוכבד ומרים .
יראת ה  היא אוצרו.
אין לקבה בעולמו אלא אוצר של יראה בלבד. 
בלי יראת שמים- ערך המצוות כמצוות אין להם כמעט ערך!
יראת שמים בשלוש דרגות:
יראת העונש- מה שאדם מפחד מעונש מה ולכן עושה מצוות- זו הדרגה הכי נמוכה של יראת ה וצריך אותה ל"מתחילים" למשל לילדים ולעמי הארץ. אבל זו גם יראה.
דרגה מעליה שהיא גבוהה מאוד זה יראת הרוממות שאדם מתבונן ומתחיל להבין כמה הוא קטן ואפסי ומצד שני כמה ה גדול ואם כך איך אוכל לעבור על רצונו?!
הדרגה הגבוהה של יראת ה היא יראת החטא - זו דרגה שכאשר האדם כבר הגיע לשלמות ביראת הרוממות והגיע לרום המעלה אז יש לו יראה מפני איבוד מעלה זו.
הוא מנסה כל הזמן להשאר במעלת יראת ה ולא ליפול ממנה בחזרה לדרגה נמוכה יותר. וכידוע כאשר אדם לא מתקדם אז הוא בקלות יכול לחזור אחורה. אז בדרגה זו האדם מנסה להתקדם עוד ועוד כדי לא ליפול.
עוד על פרשת שמות מעניין למה פרעה מתייחס בכזו סלחנות למיילדות? הוא לא צוה להם אפילו אלא רק אמר להם: ויאמר מלך מצריים למילדות העבריות וכו' אם בן הוא והמיתן אותו  וכו'.
אין כאן ציווי.
וכשהם לא שמעו לו הוא לא צוה לערוף את ראשם או משהו כזה אלא בסלחנות אמר להם למה עשיתם כך ותחיינה את הילדים? 
זה מלך? הם מרדו במלכות והוא מדבר איתם יפה?.
וכן משה ואהרון הם באים אליו וממש מורדים בו ואומרים לו שה' אמר להם להגיד לו לשחרר את בני ישראל  ועוד אח"כ מתחילים לאיים עליו וגם מוציאים לפועל את האיומים- עשרת המכות והוא לא מצוה להעניש אותם ובעצם לא מופיע בשום מקום שהוא בכלל מצוה להם משהו. הוא גם מדבר איתם בסלחנות במקום להעניש את המורדים בו הוא אומר : למה משה ואהרון תפריעו את העם מעבודתם, לכו לסבלותיכם...
זה מלך?
למיטב ידיעתי לא מופיע בשום מקום שפרעה מצוה להם משהו בכלל או מעניש אותם.
אבל את עם ישראל כן רואים שהוא מצווה עליהם גם בפרשה זו רואים ויצו את נוגשי בני ישראל ואת שוטריו- שוטריו אומר רשי הם היהודים הממונים על עבודת בני ישראל. 
נראה לכאורה שכל מצרים היו עבדים לפרעה וכן בני ישראל מלבד הכהנים ושבט לוי שעליהם לא הייתה לו שליטה. ונראה שלכן גם משה ואהרון וגם יוכבד ומרים שהיו משבט לוי לא הייתה לפרעה שליטה עליהם ולכן לא יכל לצוות עליהם וחא להעניש אותם

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע