chiddush logo

לקט מביאור הרוקח - פרשת ויחי

נכתב על ידי אורן מס, 21/12/2018

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 

לקט מביאור הרוקח לתורה – פרשת ויחי

 

מז,לא: השבעה לי: מדוע יעקב הצטרך להשביע את יוסף, לאחר שכבר הבטיח יוסף 'אנוכי אעשה כדבריך'? הרוקח: "שאם ימחה פרעה בידך מלילך, לפי שאתה שליט ולא יניחך לילך ממנו, אמור לו 'אבי השביעני' ולא ימחה בידך". וסיבה נוספת מביא הרוקח, שכמו שיש איסור כניסה לאדם עם אביו לבית המרחץ (הלכות גדולות, הלכות כיבוד אב ואם), כדי שלא יגלו ערווה זה עם זה, יוסף לא רצה לשים ידו תחת ירך אביו, אם כן יוסף "לא עשה (כמצוות אביו 'שים נא ידך תחת ירכי), אמר לו, אם כן השבעה לי, וישבע לו". יעקב לא קבל את מבוקשו בדרך אחת, פעל בדרך אחרת, כדי להבטיח את קבורתו במערת המכפלה.

 

מח,יד: שיכל את ידיו: מהו 'שיכל'? הרוקח: "כאילו השכיל ידיו לעשות מה שהיה רוצה לעשות". שיכל – הכניס שכל ורצון. מעניין.

 

מח,טו: ויברך את יוסף: מהי ברכת אב לבנו? הרוקח: "כשרואהבבניו שמחה – זה הוא ברכת אב". אב שמח בברכת בנו, שהיא שמחה לו.

 

מט,ב: הקבצו ושמעו בני יעקב, ושמעו אל ישראל אביכם: מדוע פעם 'יעקב' ופעם 'ישראל'? הרוקח: "יעקב – אותם ברכות שקבלתי כשנקראתי יעקב, היאך יש לינחל לכם בלי ערעור שקבלתי כשנקראתי 'ישראל'". יש ברכות פרטיות ויש כלליות – לאומיות.

 

מט,טו: וירא מנוחה כי טוב: מהי המנוחה הטובה? הרוקח: "(יששכר) מרוויח בסחורה של זבולון, זהו מנוחה לו, כי טוב בעיניו". אדם נינוח כשיודע שפרנסתו מסודרת.

 

נ,כד-כה: ואלוהים פקוד יפקוד ... פקוד יפקוד אלוהים: מדוע פעמיים פקוד יפקוד ומדוע אלוהים לפני ואחרי? הרוקח: "מסר להם (בשם ה') פ' ף'. אני מלכתי פ' (80) שנה (שהרי יוסף בן 30 החל למלוך ועד מותו בגיל 110), כך מי שיגאל אתכם יהיה בן פ' (80), ומשה בן פ' שניה בעומדו לפני פרעה". רמז בתוך רמז.

 

שבת שלום, שבת של אמון, השכלה, שמחת הבנים, דאגה לפרט ולכלל, מנוחה נכונה ורמזי גאולה, אורן, בן וכו', ורפואה שלמה לתנחום.

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע