chiddush logo

שינוי "אלוקים ברא בראשית"

נכתב על ידי איתיאל, 21/12/2018

חז"ל אומרים שכשתרגמו שבעים הזקנים את התורה ליוונית בשביל תלמי המלך, הם עשו כמה שינויים.


השינוי הראשון הנזכר הוא שכתבו לו "אלוקים ברא בראשית".

רש"י מפרש שהם חששו שתלמי יחשוב שיש אל אחר שברא את אלוקינו, ח"ו.
התוספות שואלים: הרי ברור שהם תרגמו גם את המילה בראשית, ואם כן למה שיחשוב שבראשית הוא שם אל?
תירצו התוספות: שמא היה אצלם מקובל כנימוס שצריך לפתוח בשם הא-ל, ולכן היו מבינים כך.
נראה לענ"ד ל"שדרג" את תירוצם, על פי הידוע לנו שבעברית התנ"כית בד"כ הנשוא קודם לנושא, זאת לעומת שפות אירופאיות (שהשפיעו בהמשך על העברית) בהן בד" כ הנושא קודם לנשוא.

כשהשבעים תרגמו ליוונית (שפה אירופאית) הם ידעו שאי אפשר לתרגם מילולית בלבד, כי אז משפטים יצאו מהקשרם ומובנם (חישבו מה משמעות המשפט באנגלית: In the beginning created Go-d? יש רק פירוש אחד, כדברי רש"י: בראשית ברא את אלוקים).
לכן השבעים שינו את הסדר לפי התחביר הלועזי.

יתכן והגמרא הביאה כדוגמה את הפסוק הראשון בתורה, כשהכוונה שבכל התורה הם התאימו את התחביר כנ"ל.

2 הערות על העניין:

א. בתרגום השבעים שבידינו אין את התיקון הנ"ל, וגם לא רוב שאר התיקונים שהביאה הגמרא. מאידך, יש שינויים בולטים אחרים שלא הוזכרו בגמרא (די לציין תוספת פרקים ושינוי הסדר בירמיהו ובתהילים לדוגמה).
מאחר ובידינו רק עותקים שהועתקו בידי סופרים נוצרים בספריות נוצריות, וגם ביניהם אין אחידות ויש מקומות שניכרים תיקונים מאוחרים - יתכן שמדובר בזיוף, או בתרגומים מקבילים אחרים, ולא אותו המוזכר בגמרא.

ב. מה המשמעות של מה מקדימים?
תינוק מתחיל לומר שמות לפני פעלים (קודם בקבוק ובשלב התפתחותי מאוחר יותר לשתות). השם הוא החפץ הקבוע הקל יותר לתפיסה מאשר הפועל - השינוי והחידוש.
השפות האירופאיות מקדימות את הנושא - השם, כי הגיוני קודם לתפוס את הדבר עצמו ורק אח"כ לדבר על השינוי והפעולה שהתהוו בו.
בעברית לעומת זאת, אין כל משמעות לחפץ ללא שהוא פועל.
נקודה למחשבה, וכל אחד יפרש כדרכו...

*****************************************************

עוד כיוון שמעתי מהרב ניר ויינברג:

ההיכרות שלנו עם ה' אינה מהתורה, היא מעומק נשמתנו. לכן התורה מתחילה כשאנו כבר מכירים את ה' לפני כן: בהתחלה ברא ה' את השמים וכו'. ואילו אצל אומות העולם צריך להכיר להם את ה', לכן התרגום: אלוקים ברא בראשית.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע