chiddush logo

תפילות בחנוכה ותפילה אישית

נכתב על ידי אריאל מרדכי פנדל, 11/12/2017

 תפילה לחנוכה

הקדמה קטנה
אני אישית אוהב לחבר תפילות, בפרט לקראת חגים.
זה נותן לי הזדמנות לחשוב מה חשוב לי ומה הייתי רוצה לבקש מהקב"ה בימים הקדושים והמיוחדים.
בחנוכה בכלל, ולאור הנרות בפרט, האריכו בספרים על גודל המעלה של התפילה והתחינה לה'.
במיוחד תפילה על לימוד התורה, שזו סגולת הנרות כדברי הגמרא (שבת כג ע"ב) הרגיל בנר הויין לו בנים תלמידי חכמים (וכתב רש"י "בנים ת"ח דכתיב כי נר מצוה ותורה אור. על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה בא אור התורה).
 אם מישהו ימצא תועלת בתפילה זו שכתבתי השנה, והיה זה שכרי.


אבינו שבשמים,
כמה עלינו להודות לך,
על הניסים והנפלאות שעשית עם אבותינו 
ביהודה ובירושלים,
במלחמותיהם הרבות 
ובטיהור המקדש לבסוף,
על הנס הנורא והנפלא של מציאת פך שמן טהור,
ועוד שבחסדיך דלק לשמונה לילות שלמים (ארוכים, של חורף).
מודים אנחנו לפניך, 
על אומץ הלב שנתת לחשמונאים, על התעודדות הרוח בקרב שומרי המצוות בעם ישראל (ה'פרושים'),
וכן על התחזקות התורה בעם ישראל, שהביא לפריחה רוחנית וליצירת המשנה לבסוף.
ומעל הכל מודים אנחנו על נצחון התורה על תרבות יוון (וחכמת הפלוסופיה היוונית). 

גם בימינו אלה יש מאבק תרבותי, 
מאבק שהוא כבר לא סמוי אלא בראש חוצות,
מאבק בין תרבות של נהנתנות ואגו מול תרבות של קדושה וטהרה.
אנא תן לכל בניך האהובים, לכל בן ובת ישראל, את הכוחות שנתת לחשמונאים,
כח ואומץ לשוב אל התורה והאמונה, 
לשוב אל הגבורה ואומץ הרוח, 
ואל גודל כוחה של הנשמה שבנו.

"נר ה' נשמת אדם" - אנא הדלק את הנר שלך שיש בכל יהודי
באור של קדושה וטהרה,
אנא תן בנו רצונות טובים וקדושים,
רגשי קודש בעשיית מצוותיך 
וכח לעמוד מול ים ההפרעות.
תן בנו תשוקה גדולה ועצומה לעסוק בתורתך
ולשוב אל המאור שבה.

מודים אנחנו לפניך על שנתת לנו את חג החנוכה הקדוש הזה
ואת מצוות הדלקת הנרות אשר "קודש הם".

יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, ה' צורי וגואלי".   
 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה