chiddush logo

פנינה יומית... יז תמוז

נכתב על ידי שניאור, 11/7/2017

 

יום שלישי י"ז תמוז - פרשת פנחס

 

בין הפרים לכבשים משחרב בית המקדש

בנוגע לקרבנות חג הסוכות כתוב בפרשתנו "ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילים ולכבשים" (כט, יח). ופירש רש"י "פרי החג שבעים הם כנגד שבעים אומות . . ובימי המקדש היו מגינין עליהם מן היסורין. ולכבשים – כנגד ישראל שנקראו שה פזורה, והם קבועים, ומנינם תשעים ושמונה, לכלות מהם תשעים ושמונה קללות שבמשנה תורה".

ולכאורה צריך ביאור, שבפרים שבאו להגין על האומות, מדייק רש"י שרק "בימיהמקדש היו מגינין עליהם", אך בכבשים, שבאו "כנגד ישראל" אינו כותב שהגנה זו הייתה רק "בימי המקדש"?

ויש לומר בביאור הדבר:

"תפלות כנגד קרבנות תקנום" (ראה ברכות כו, א-ב). ונמצא, שמה שפעלו בזמן שבית המקדש הי' קיים על ידי הקרבנות, פועלים גם היום על ידי תפילה. אלא שחלוקה פעולת הקרבנות מפעולת התפילה, שקרבנות הגשמיים שהוקרבו בבית המקדש הגשמי פעלה פעולתה גם מחוץ לבית המקדש, ובגשמיות העולם. משא"כ פעולת התפילה היא רק באדם המתפלל בלבד (ראה לקו"ת פרשתנו עו, סע"ב).

ומעתה, פרי החג שבאו להגין על אומות העולם, הרי פעולה זו שייכת רק ע"י הקרבנות הגשמיים שהיו "בימי המקדש", שקרבנות אלו היו יכולים לפעול גם מחוץ למקדש ובעולם הזה הגשמי, אך משחרב המקדש בטלה הגנה זו.

משא"כ בכבשים שהם "כנגד ישראל", הרי קרבנות אלו "הם קבועים" ופעולתם קיימת לעולם, מאחר שגם על ידי תפילה שהיא "כנגד קרבנות" אפשר לפעול "לכלות מהם צ"ח קללות", וגם משחרב בית המקדש נשארת ההגנה מקללות אלו ע"י התפילה.

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 205)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה