chiddush logo

מערך שיעור בראשית פרק ד - קין רוצח את הבל

נכתב על ידי מערכי שיעור, 21/5/2017

מערך שיעור

מסלול על-יסודי

 

יחידת ההוראה: בראשית פרק ד, פסוקים ז-טו

נושא השיעור: תגובת ה' לקין לפני הרצח והדו-שיח המתנהל בניהם.

 

1. ניתוח עיוני ליחידה

א. רעיונות, נושאים מרכזיים, ושאלות העולות מתוך היחידה

תגובת ה' לכעסו של קין אחר שה' לא קיבל את מנחתו. בירור השיח ביניהם. בחירתו של קין לרצוח את אחיו, הבל, על אף הזדמנות התשובה שה' נותן לו. דו-שיח עם ה' לאחר הרצח ותשובתו של קין. על מה רבו?

רש"י – "כתרגומו", הפנייה לאונקלוס.

ויאמר קין – רצח. האם דיברו? על מה? ומדוע?

פיסוק הפסוק "גדול עוני מנשוא". מהי המשמעות?

ב. מושגי יסוד ביחידה מתחום הדעת והגדרותיהם המדויקות:

חרה לך.

הלא אם תיטיב – שאת.

שאלה רטורית – אי הבל אחיך.

נע ונד תהיה בארץ

גדול עוני מנשוא

 

2. המקורות להכנת השיעור

א. ספרים ומקורות ברמת המורה (חומר עיוני, חומר דידקטי)

 

תנ"ך. מקראות גדולות. אתר פ"ש (pash.co.il). רש"י כפשוטו. וכן נעזרתי במרצה -- למתודת הפתיחה.

 

ב. ספרים ומקורות המצויים בידי התלמידות

חומש עם רש"י.

 

 

3. קשיים צפויים בשיעור ודרך ההתמודדות

. פס' ז "הלא אם תיטיב שאת.."- צריך להיות מוסבר במדויק כיוון שהוא יכול להיות לתלמידות קצת מסובך מבחינה לשונית. לשים לב שהבנות מבינות לפני העתקה למחברת.

2. התמודדות עם הבנת הפרשנים.

 

 

4. מידע מוקדם על תלמידי הכיתה (ידיעותיהם ביחידת ההוראה, קשיים העשויים להתעורר

     במהלך השיעור והצעות לדרכי התמודדות עם הקשיים)

 

1. הבנות למדו בשיעור הקודם פרק ד א-ז. חילקו את הפס' ז במחברת עם רווח בין השורות כדי לכתוב הסבר

2. הבנות שואלות שאלות עמוקות על פשט הפס'.

 

5. בניית השיעור

א. מטרות

מטרות ידע :

תוכן- התלמידות יבינו וילמדו את פשט הסיפור של קין והבל.

הבנות יבינו את הדו שיח שמתנהל בין קין לה' לפני הרצח ולאחריו.

 

מטרות מיומנות וביצועי למידה והבנה

התלמידות ילמדו כיצד להבין את פירושו של רש"י.

הבנות יבינו את פרושו על פס' ז הבנות יכירו מהו "כתרגומו. פרוש אונקלוס..

הבנות ילמדו כיצד יש לפסק את הפס' "גדול עווני מנשוא" על פי פירוש רש"י.

התלמידה תלמד מהי שאלה רטורית. "איה הבל אחיך.

התלמידה תלמד מהו הקשר רחב. היכן עוד מוזכר בתנך שה' פונה אל בן אדם בשאלה רטורית.

 

מטרות חינוכיות/ערכיות:

1.       התלמידות יבינו כי בכל זמן ניתן לחזור בתשובה ולתקן את המעשים.

2.       התלמידה תראה מפשט הפס' כי כשאין דיבור / שיחה עם הזולת מתעוררת קנאה ושנאה שמובילה לרצח- חוסר תקשורת.

 

 

ב. דרכי הוראה: דיון, הפעלה, תצפית, יצירה, למידה פרטנית, למידה בקבוצות וכו':

 

הפעלה/ משחק , ניתוח פרשנים, קריאת יחיד' פס עליהם נלמד , דיון. מילים קשות.

 

ג. אמצעי עזר בלמידה: מקראות גדולות, כתיבה על הלוח, פלקטים על הלוח לאירגון החומר שלמדו

 

 

6. מראה הלוח בשלבים השונים של השיעור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7. רצף האירועים בשיעור

תכנון הזמן

שלבים

תוכן השיעור

(כולל דרכי הלמידה, אמצעי המחשה ושאלות מנחות)

שיקול דעת דידקטי

(בבחירת שיטת ההוראה, אמצעי העזר, ביצועי ההבנה ופירוט רמת החשיבה הנדרשת מהתלמיד)

13 דק

פתיחה

חזרה חויתית על החומר הנלמד. באמצעות משחק בו כל קב' בנות רושמת מה היא יודעת על קין והבל. תולים על הלוח ומקריאים כמה דברים נבחרים.

פתיחה שתעניין את התלמידות וירעננו את החומר מהשיעור הקודם שנלמד.

3 דק

 

פתיחת חומשים ומחברות. שאלה- מה פרוש המשפט הלא אם תיטיב- שאת

התלמידות יפעילו את יכולת החשיבה. מה בדיוק קשה להן במשפט. האם יש מילה שאינן מבינות? ובמה אפשר להיעזר כשלא מבינים פסוק

8דק

גוף

קריאת רש"י. הסבר על תרגום אונקלוס. הסבר התרגום והבנת המשפט

התלמידות ילמדו מה פרוש המושג כתרגומו.

4 דק

 

לפתח חטאת רובץ. מה פירוש רובץ? לפתח של מה? קריאת רש"י והבנתו.

ביצועי הבנה

4 דק

 

ואליך תשוקתו. תשוקתו של מי. רש"י

ביצועי הבנה

3 דק

 

והוא ימשול בך. מי ימשול?

ביצועי הבנה

3 דק

 

"ויאמר קין אל הבל אחיו.." מה אמר? מדוע לא מפורש על מה דיברו?

ערך הדיבור והגישור בשעת מריבה וכעס.

לימוד חינוכי

2 דק

 

מדרש חז"ל : 3 דברים כבוד תאוה וממון.

 

3 דק

 

"..איה הבל אחיך.." שאלה רטורית. מהי? היכן עוד משתמש הקב"ה בשאלה רטורית? (אדם הראשון- איכה)

הקשר רחב

2 דק

 

סיכום וחזרה על הנושאים שנלמדו בשיעור. זמן לשאלות.

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה