chiddush logo

הקלדה במחשב לצורך רפואי

נכתב על ידי הרב יוסי איתן, 1/2/2011

 הקלדה במחשב לצורך רפואי

 

מלאכות יצירת המשכן ועבודתו הינן הבסיס לל"ט אבות מלאכה בשבת. אחת מהן: הכותב. מכללי מלאכה זו, שיהיה זה כתב המתקיים. בזמננו נראה שמלאכת הכתיבה שינתה פניה, ולרוב היא נעשית בלחיצה על המקלדת. האם יש לכך משמעות הלכתית בשבת? -הקלדת אותיות במחשב היא הזרקת גבשושיות אלקטרוניות היוצרת דמות אותיות וירטואלית על המסך. כל עוד לא בוצעה הדפסה, יש התלבטות בין פוסקי זמננו הנחשב הדבר ככתב המתקיים, שהרי אין זה כתב אמיתי, והוא גם עתיד להימחק מן המסך תוך זמן קצר. לסברא זו, לא יהיה כאן איסור כותב דאורייתא, אלא דרבנן. כך סבר הגרש"ז אוירבך זצ"ל. מאידך יש הסוברים, שיש בכך איסור דאורייתא, משום שכאמור זו דרך כתיבה מקובלת בזמננו, והמחיקה הינה מן המסך בלבד. אדרבה, המטרה היא לשמור את כל שנכתב בזיכרון הפנימי של המחשב. יתרה מזאת, יש הרואים בהקלדה הכוללת שמירה בקבצים, משום מלאכת בונה או "מכה בפטיש" [הגרשז"א עצמו]. כמו-כן,

יש הפעלת מעגלים חשמליים בכל פעולה במחשב, אלא שלרוב הפוסקים האיסור מדרבנן כי אין כאן הבערה.

לדיון זה יש כמה נפקותות: מחיקת שם ה' מעל מסך המחשב, הקלדה בחוה"מ, ולענייננו -הקלדה לצורך רפואי בשבת, ובכללם בדיקות הדמיה כמו אולטרה-סאונד, המתבצעות באמצעות מחשב. ניהול תקין של תיק רפואי לחולה הוא חלק הכרחי בטיפול בו. לכן, אם ההקלדה אסורה מדאורייתא, אין להתיר אלא אם הפעולה קשורה בהצלת הנפש. אולם אם האיסור אינו אלא מדרבנן, יש להתיר במקום חולי, ובפרט אם נעשה בשינוי. למעשה, רצוי שהפעולות הללו יתבצעו ע"י גוי, ואם אין ברירה ויש הכרח בהקלדה –לעשות בשינוי [ביד שמאל, לדוגמא] את המינימום, וללא שליחה להדפסה.    

 

מקורות:

יסודי הלכה ב'

נשמ"א לסי ש"מ

שולחן שלמה, שבת, סי' ש"מ

שו"ת מעשה חושב ג' סי' י"ג

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה