chiddush logo

עומר

כל החידושים של עומר | כל התגובות של עומר

פרשת נשא היא הפרשה הכי ארוכה בתורה, אמנם המסתכל על אורכה רואה שזה לא נכון אך כך מכנים אותה, בה יש הרבה דינים, הלכות סוטה, נזיר, ברכת כוהנים…ברש"י, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך, שכל הרו...

 פרשת בחוקותי(בספר ויקרא) פותחת בפסוק:״אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם״(כ״ו,ג׳)ונותנת כמות של הבטחות ואחת מהן:״ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור ...

 אני מניח שהרבה שמעו כבר על השריפה שפרצה בבית ההוא בבאר שבע, כעת יש משפחה שלצערנו לא יכולה לחגוג את חג הפסח כרגיל, איבדו בת ממשפחתם ובנם בן ה4 פצוע במצב קשה (ה׳ ירפא אותו ויעביר מחלתו לשונאינו).כ...

אז כידוע, קיים בעולם הזה יצר הרע (הסתרא אחרא)*שהוא עובד על הבריות וגורם להם לעשות את הדברים המשוגעים ביותר שיש כמו לפסל פסל עץ, להגיד לו שהוא יצר אותו ולהקריב לו את הבן שלך (אנחנו לא בהשפעת יצר העבודה...

 אז מאחר והחלק הראשון היה ארוך כבר, החלטתי להוסיף עוד חלק (למי שלא קרא את החלק הראשון, מומלץ לקרוא אותו כי יש שם כמה דברים חשובים שכאן לא אחזור עליהם)קישור-http://www.hidush.co.il/hidush.asp...

 אז מהו איסור גילוי עריות?אז היהדות מצווה על כל אדם מישראל להשמר מעריותאבל, מה הם עריות?אז עריות הוא איסור יהרג ואל יעבור (פיקוח נפש לא דוחה איסור זה) אז, מה אסור:אז אסור לישון לא עם בהמה, ו...

מידע אישי

7 חידושים
1 תגובות
37 נקודות
מין: גבר
תאריך הרשמה: 2/27/2018