chiddush logo

אליהו טרבלסי

כל החידושים של אליהו טרבלסי | כל התגובות של אליהו טרבלסי

 "רבי חנינא בן חכינאי אומר: "הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי ומפנה ליבו לבטלה הרי זה מתחייב בנפשו (רבות ג', ד')"הביטוי, 'מתחייב בנפשו' מופיע כמה פעמים בפרק זה ועלינו להתבונן בו. לנפש...

 אשמח בך גואל נפשי את גאולת עולם / אליהו טרבלסי הרב כלפון משה הכהן חי בשנים 1847-1950 בג'רבא, הוא כיהן כאב בית הדין ומראשי קהילת האי ג'רבא בתוניס.  מעבר לכתיבתו ההלכתית הענפה (מהם: שו...

 הרב אליהו זיני בטכניון אמר פעם שמעולם לא היו כל כך הרבה לומדי תורה בעם ישראל, ומעולם לא היה מצב שכל כך הרבה לומדי תורה לא מבינים מה שהם לומדים. מתוך כל המאגר הגדול של לומדי התורה חייבת לה...

 ר' כלפון על יום העצמאות

 נביא של שעות הדמדומים יחזקאל הנביא הוא אחד הנביאים המופלאים ביותר שידע עם ישראל ללא ספק. הייחודיות שלו מתחילה כבר כשמים לב לנקודה שחורזת את כל נבואתו והיא התקופה ההיסטורית שבה הוא נבחר ...

מידע אישי

5 חידושים
2 תגובות
29 נקודות
שם: אליהו טרבלסי
תאריך הרשמה: 12/24/2017