chiddush logo

לימוד תניא באמצעות ווצאפ ניתן גם ללמוד מאתר בית חב"ד יש לרשום שיעורים בספר התניא , נא הקדישו 10 דקות לימוד תורה לזכות חיילי צה"ל לשמירתם

נכתב על ידי אביהו ח, 15/5/2024

 

*"היום בתניא"* 
יום ד' כ"ג ניסן
תניא ליקוטי אמרים
המשך פרק מ"ב (אמצע עמוד 120)
שנה מעוברת


*יראה קבועה בכל היום:*

לעיל דובר על היגיעה המביאה לגילוי היראה הצפונה בבינת הלב אצל כל יהודי. וכעת ניתנת הדרכה, שהיראה הזו תהיה קבועה בכל היום.
...

*להעזר בשני התבוננויות:*

*א.* בראש ובראשונה (בראשית היום), על האדם להתבונן "שעה  גדולה" "איך שהקב"ה מלא בעולמות העליונים והתחתונים". וכן בעובדה שהקב"ה "צופה ומביט" ומשגיח  בהשגחה פרטית  על כל מעשיו.

*ב.* לאחר ההתבוננות הנ"ל שהיתה שעה גדולה. הרי כשיחזור במשך היום להתבונן בזה אפילו בהתבוננות קלה. יתן לו הדבר את הכח, להיות סור מרע ועשה טוב בכל עת ובכל שעה.
...

*"וזהו שאמר הכתוב":*

לאור המבואר עד כה בפרק שלפנינו (מ"ב), *מסכם כעת רבנו:*

*א.* את באורו לדברי משה בפסוק "מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלקיך" -- שיראה זו, היא היראה תתאה שעליה דברנו לעיל, היראה המביאה "לקיום מצוותיו יתברך בסור מרע ועשה טוב" במשך כל היום כולו.

*ב.* את באורו לדברי חז"ל שאמרו על פסוק זה, שאכן, לגבי משה "יראה זו מיילתא זוטרתי היא" (שלגבי משה באומרו, מה בסך הכל ה' מבקש ממך רק ליראה אותו, אכן השגת היראה היא דבר קל) - *ומשמעות הדבר היא,* מבהיר אדמו"ר הזקן: שלגבי בחינת הדעת הנמצאת בכל נפש אלקית מישראל (שנמשכת בו מבחינת משה), אכן השגת היראה שלפנינו היא "מילתא זוטרתי" (דבר קל), וכל אחד באמת יכול בנקל להגיע אליה.


*חבר  נכבד:*

קראת ונהנית, העבר הלאה את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך. הביאור היומי מובא כאן במקורו מכתביו של *הרב יקותיאל גרין  ע"ה* מחבר באור התניא *משכיל לאיתן*  ועשרות ספרי *חסידות לעם* הנמצאים בכל בית כנסת, בכל בית חב"ד ובכל בית חסידי. 


🕯️ *לע"נ הרה"ח הרה"ג הרב יקותיאל גרין ע"ה נפטר ב' אדר א תשפ"ב ומרת רחל גרין ע"ה  נפטרה ז’ שבט תש”פ*


 🟩 להצטרפות בעברית:

https://chat.whatsapp.com/JdaQFbO6NK4IjoCk0tURUI

🟩  להצטרפות במייל [email protected]


 🔖 להקדשת שיעור *"היום בתניא"* לעילוי נשמת / לזכות יקיריכם צרו קשר בטלפון +972546398851 (ישראל) או 0017187786006 (חו"ל)


*"היום בתניא"*
 יום ה' כ"ד ניסן
תניא ליקוטי אמרים
המשך פרק מ"ב (עמוד ס"א)
שנה מעוברת


*היראה בראותו את המלך:*

לעיל דובר על יראה שהאדם מגיע אליה, מתוך ידיעה שתמיד הקב"ה נמצא לידו והוא מביט ומסתכל על מעשיו (אף שהוא עצמו אינו רואה אותו).

וכעת עובר רבנו ליראה נעלית יותר, בהבחינו שהנה הוא רואה כעת את המלך, ובעצם בכל מקום שאליו הוא מגיע, הוא מבחין שהנה, מלכו של עולם לפניו, הנה הוא רואה אותו, ואף נמצא בקירוב מקום אליו.
...

*בראית פנימיותו של המלך:*

נקדים, שאף שכל אדם מורכב מגוף ונפש, הרי שאת אישיותו מעצבים כחותיו הנפשיים דוקא ("פנימיותו וחיותו") ולא גופו הגשמי.

וכדוגמת הרואה מלך בשר ודם, שהיראה מהמלך אינה מגופו הגשמי, אלא מתוך הערכה פנימית ל"פנימיותו וחיותו" והמעלות שהוא מבחין במלך בעיני שכלו.
הנה, כך גם לעניננו, עם ההבחנה בעיני שכלו,  כשהוא מסתכל על כל הנמצא בעולם, שבעצם "אור אין סוף ברוך הוא (הוא אשר) מלובש בהם להחיותם", הרי שהוא יתעורר ביראתו.
...

*ראיה מפוכחת בעיני השכל:*

להרחבת הבאור נוסיף:
כשם שההסתכלות על המלך בעינים בשריות בלבד (שאז הוא מבחין רק בגופו, בשרו ועצמותיו הגשמיים) אינה מביאה לשום יראה ממנו (כפי שיהיה בראותו את המלך ישן).

הנה, כך גם המסתכל על העולם רק במבט של עיניו הגשמיות. יראה רק עולם גשמי, וליראת ה' בודאי שלא יגיע. 

ולאידך נצין, שגם "ראיה שכלית" בגדולת ה' שאינה קשורה בעולמות כלל, לא תביא ליראה המיוחלת (שרבנו מדבר אודתיה כאן).
ורק כאשר ראית השכל קשורה בראית עיני בשר - כאשר מצד אחד, בעיניו הגשמיות הוא רואה את העולם הגשמי. ובמקביל, הוא גם מבחין ורואה שהאור האלוקי הוא אשר מחיה את העולם, הרי שהוא יחוש ממש את יראתו יתברך (ככל חיות הנפעלת מראית המלך "בעיני השכל על ידי ראית עיני  הבשר").
...

*חבר  נכבד:*

קראת ונהנית, העבר הלאה את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך. הביאור היומי מובא כאן במקורו מכתביו של *הרב יקותיאל גרין  ע"ה* מחבר באור התניא *משכיל לאיתן*  ועשרות ספרי *חסידות לעם* הנמצאים בכל בית כנסת, בכל בית חב"ד ובכל בית חסידי. 


🕯️ *לע"נ הרה"ח הרה"ג הרב יקותיאל גרין ע"ה נפטר ב' אדר א תשפ"ב ומרת רחל גרין ע"ה  נפטרה ז’ שבט תש”פ*


 🟩 להצטרפות בעברית:

https://chat.whatsapp.com/JdaQFbO6NK4IjoCk0tURUI

🟩  להצטרפות במייל [email protected]


 🔖 להקדשת שיעור *"היום בתניא"* לעילוי נשמת / לזכות יקיריכם צרו קשר בטלפון +972546398851 (ישראל) או 0017187786006 (חו"ל)

*"היום בתניא"*
 יום ו' כ"ה ניסן
תניא ליקוטי אמרים
המשך פרק מ"ב (סוף עמוד ס"א)
שנה מעוברת


*זכרון תמידי נוסף:*

בסיום פרק מ"ב, מוסיף רבנו: שכדי שיראת ה' תהיה קבועה בלבו כל היום, עליו גם לזכור תמיד את לשון חז"ל *"קבלת* עול מלכות שמים" - שהוא כענין "שום תשים עליך מלך". שאין  זה ענין הבא מלמעלה, אלא דבר שהוא  צריך להשיגו  בעבודתו.

וכן עליו לזכור תמיד, שהקב"ה מצידו, מניח את העליונים ואת התחתונים, ומיחד את מלכותו עלינו. ובמקביל, גם אנחנו מצידנו, מקבלים עלינו את מלכותו יתברך.
...

*השתחוויות בשמונה עשרה:*

על האדם גם לזכור, כי ההשתחוות שבתפילת שמונה עשרה (הבאים לאחר "קבלת עול מלכות שמים" שהיתה בדבור בקריאת שמע), נועדו, כדי לחזור ולקבל את מלכותו יתברך בפועל ממש, במעשה.

וכמבואר בחסידות במקומות אחרים: שבאופן כללי, כל השיכות של העם אל המלך נעשית על ידי קבלת עול. ועם קבלת העול במעשה (בהשתחואות בשמונה עשרה), מבטא העם שהתקשרותו את הקב"ה היא גם בגופו ובכל עניניו הגשמיים.
...

*חבר  נכבד:*

קראת ונהנית, העבר הלאה את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך. הביאור היומי מובא כאן במקורו מכתביו של *הרב יקותיאל גרין  ע"ה* מחבר באור התניא *משכיל לאיתן*  ועשרות ספרי *חסידות לעם* הנמצאים בכל בית כנסת, בכל בית חב"ד ובכל בית חסידי. 


🕯️ *לע"נ הרה"ח הרה"ג הרב יקותיאל גרין ע"ה נפטר ב' אדר א תשפ"ב ומרת רחל גרין ע"ה  נפטרה ז’ שבט תש”פ*


 🟩 להצטרפות בעברית:

https://chat.whatsapp.com/JdaQFbO6NK4IjoCk0tURUI

🟩  להצטרפות במייל [email protected]


 🔖 להקדשת שיעור *"היום בתניא"* לעילוי נשמת / לזכות יקיריכם צרו קשר בטלפון +972546398851 (ישראל) או 0017187786006 (חו"ל)


*"היום בתניא"* 
שבת קדש כ"ו ניסן
תניא ליקוטי אמרים
פרק מ"ג
שנה מעוברת


*בחינות שונות של יראה ואהבה:*

בתחילת פרק מ"ג, מבוארים שתי בחינות היראה, יראה תתאה ויראה עילאה. ובהמשך, נלמד על שתי מדרגות באהבה, אהבה רבה ואהבת עולם.
...

*"יראה תתאה":*

יראה תחתונה, המביאה לקיום כל המצוות. יראה שעליה מוסב מאמר רז"ל "אם אין יראה אין חכמה".

ביראה תתאה: יש "בחינת קטנות", הבאה מההתבוננות שהקב"ה צופה ומביט עליו. ו"בחינת גדלות", הנובעת מראיית גדולת ה' בבריאת והתהוות העולמות, וכפי שהדבר מתבטא ב" מה רבו מעדיך ה'" ו"מה גדלו מעשיך ה'".
...

*"יראה עילאה":*

יראה עליונה, "ירא בושת" - יראה פנימית הנובעת מהבושה שבה הוא חש בראותו את גדולת ה'. וכדוגמת המתביש ובטל לגמרי בעמדו לפני אדם גדול וצדיק בדורו.

יראה זו אינה נובעת מהפחד שהמלך מסתכל עליו.  אלא היא מביעה תחושת ביטול עצומה, "ביטול במציאות", הנובעת מההבחנה, שה"אור אין סוף" נמצא בגילוי למטה ממש כמו שהוא למעלה.
ליראה נעלית זו, לא מגיעים אלא עם קיום התורה והמצוות. ועליה נאמר הפתגם "אם אין חכמה אין יראה".
...

*"אהבה רבה":*

היא אהבה בתענוגים - אהבה שבה האדם חש את הנועם שבאלוקות.
אהבה בתענוגים, אינה מדרבנת את האדם לעבודת ה'. אלא היא תחושה של תענוג אלוקי, הניתנת לאדם כמתנה מלמעלה.

את האהבה בתענוגים האדם אינו יוצר בעצמו, אלא היא מופיעה בו מעצמה "כשלהבת העולה מאליה". "ובאה מלמעלה כמתנה למי שהוא שלם ביראה.

(הערה: אודות "אהבת עולם", נדבר אי"ה מחר).


*חבר  נכבד:*

קראת ונהנית, העבר הלאה את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך. הביאור היומי מובא כאן במקורו מכתביו של *הרב יקותיאל גרין  ע"ה* מחבר באור התניא *משכיל לאיתן*  ועשרות ספרי *חסידות לעם* הנמצאים בכל בית כנסת, בכל בית חב"ד ובכל בית חסידי. 


🕯️ *לע"נ הרה"ח הרה"ג הרב יקותיאל גרין ע"ה נפטר ב' אדר א תשפ"ב ומרת רחל גרין ע"ה  נפטרה ז’ שבט תש”פ*


 🟩 להצטרפות בעברית:

https://chat.whatsapp.com/JdaQFbO6NK4IjoCk0tURUI

🟩  להצטרפות במייל [email protected]


 🔖 להקדשת שיעור *"היום בתניא"* לעילוי נשמת / לזכות יקיריכם צרו קשר בטלפון +972546398851 (ישראל) או 0017187786006 (חו"ל)


הכנסת תוכן זה לזכות כלל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון יהי רצון מלפני אלהי השמים והארץ החפץ בלימוד התורה וקיום המצוות שזכות הכנסת תוכן זה והלימוד יעמוד לכלל חיילי צבא הגנה לישראל ובכללם לזכות בננו החייל נהוראי בן אורה דליהנה לשמירתו מהאויב הפנימי והאויב החיצון ויהי רצון שיזכה לסיים את שירותו בריא בגופו בנפשו ברוחו ונשמתו לחיים טובים ארוכים ולשלום ונאמר אמן*"היום בתניא"*
 יום ד' ז' אייר
תניא ליקוטי אמרים
המשך פרק מ"ו (עמוד 130)
שנה מעוברת


*הקירוב המיוחד לישראל:*

על יחסו המיוחד של הקב"ה לישראל כולם מודעים. וכשהמלאכים הנמצאים במדרגת ה"ביטול במציאות" הנעלה שואלים "איה מקום כבודו", הרי שהם עצמם "עונים" ומביעים את תחושתם ש"מלא כל הארץ כבודו הם ישראל עמו".

באהבתו הגדולה שהקב"ה רוחש לישראל, ניתן להבחין בעובדה, שהוא "הניח את העליונים ואת התחתונים, ולא בחר בכולם, כי אם בישראל עמו".
...

*"מצרים ערות הארץ":*

נקדים, שבאותם הימים, היתה מצרים המדינה המפותחת ביותר בתחומי המדע הטכנולוגיה והפילוסופיה. וכל זה לא הפריע לה להיות במקביל בשפל מוסרי עמוק, עד כי היתה ל"ערות הארץ" ו"מקום הטומאה והזוהמא".

ועלינו איפוא לקחת לתשומת לבנו, שלמקום מטונף זה יורד הקב"ה בעצמו להוציא משם את העם האהוב עליו (כפרטי המשל המובא לעיל).
...

*בנשיקות ובחיבוקים:*

כידידים, שאהבתם הפנימית מתפרצת כשהם נפגשים והיא מתבטאת בנשיקות וחיבוקים,
כן גם לעניננו: כאשר הקב"ה יורד בכבודו ובעצמו ל"ערות הארץ" להוציא משם את ישראל. אינו מסתפק רק בהוצאתם ממקום הטינופת, אלא הוא אף מביאם אליו להיכלו (כמשל המלך לעיל), ומקרבם אליו "בקירוב ויחוד אמיתי בהתקשרות הנפש ממש", בבחינת "נשיקין" ובבחינת "חיבוק".

ה"נשיקין (שהם) פה אל פה", מבטאים את היחוד הנפלא של היהודי בלמדו את התורה בפיו, עם "דבר ה' זו הלכה" (והיא פיו של הקב"ה).

והחיבוק שבו הקב"ה מחבק אותנו, בא לידי ביטוי ברמ"ח המצוות שניתנו לנו. 

וכמובא בזהר שרמ"ח הפיקודין (המצוות), הם רמ"ח איברים דמלכא (איבריו של המלך הקב"ה).

*חבר  נכבד:*

קראת ונהנית, העבר הלאה את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך. הביאור היומי מובא כאן במקורו מכתביו של *הרב יקותיאל גרין  ע"ה* מחבר באור התניא *משכיל לאיתן*  ועשרות ספרי *חסידות לעם* הנמצאים בכל בית כנסת, בכל בית חב"ד ובכל בית חסידי. 


🕯️ *לע"נ הרה"ח הרה"ג הרב יקותיאל גרין ע"ה נפטר ב' אדר א תשפ"ב ומרת רחל גרין ע"ה  נפטרה ז’ שבט תש”פ*


 🟩 להצטרפות בעברית:

https://chat.whatsapp.com/JdaQFbO6NK4IjoCk0tURUI

🟩  להצטרפות במייל [email protected]


 🔖 להקדשת שיעור *"היום בתניא"* לעילוי נשמת / לזכות יקיריכם צרו קשר בטלפון +972546398851 (ישראל) או 0017187786006 (חו"ל)להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע