chiddush logo

ראש בראש - החוק הראשון והמשפט הראשון

נכתב על ידי משה אהרון, 9/2/2024

 בס"ד.


ראש בראש - החוק הראשון והמשפט הראשון.
--------------------------------------------------------------------

 הנה עוד שנה ויעלו דרשנים נלהבים ויש מתלהמים 
לדרוש ולדוש בשבת זו, בדיני עבד עברי. משל זה כבודה ואמיתה של תורה.
 
דבר גדול עשתה התורה  להקיש וללמוד מחוק הראשון ,החקוק עלי לוחות בדיברה הראשונה
 לאמור :
"אנוכי ה' אלוהיך אשר הוצאתיך ממצרים מבית עבדים". למשפט הראשון של דיני עבדים
 והכל יותר מלרמז כי  מהות האלוקות היא שנאה של : "בתי עבדים"
 כי אנו אך עבדים לקב"ה. 
כל ווריציה אחרת פסולה מיסודה לא בכדי בדיברה זו יש את הקביעה של :
 "יציאה מבית עבדים".
 והנה בא המשפט הראשון בסדרת משפטי התורה.
 ולמעשה דן  באפשרות הנוראה : שקם יהודי לפתוח לו בית עבדים לקנות עבד עברי..
 
הנה כי כן מוסד העבדות - אדם באדם. משל מקעקע את כל ברית הלוחות.
 שהיא כאמור יוצאת חוצץ כנגד יסוד היסודות : הדיבר הראשון של :"אנוכי ה' אלוהיך".
 עבדות אדם באדם היא החלפת אלוהים - "באלוהים" אחר
 בלי הפיכת המשפט הראשון כאמור למשפט צדק.....
 לעולם לא תהי גאולה. 
שגאולה נקנית במשפט וצדקה - במשפט צודק . ומשפט הצדק הראשון הוא ביטול עבדות אדם באדם
אז במקום להפליא בפילפולים על דיני עבד עברי .ולהתאבך בשלל מדרשים מופרכים . 
 בואו נמחק את המוסד הנפסד הזה.
 ולא אל תחששו חלילה שאתם עוקרים גופי תורה.
 ההפך  יהיה זה קידוש שם שמיים גדול להכשיר ולהמיר דינים אלה........ .
 שבכך אנחנו ממליכים את "אלוהינו", להיותו הוא אלוהינו בלבד.
 ולא חלילה אלוהים אחרים. 
ממליכים את אלוהינו לישב בכסא רחמים של אב רחום שמתגאה בבניו שהם אוהבים זה לזה
 ואינם מזהמים עצמם ביצירה של בתי עבדים .
 שכל ה"פותח" לעצמו בית עבדים,
 מעיד על עצמו כי לא קיבל את הרישא של  :"אנוכי ה' אלוהיך".
 עתה אולי גם יובן מדוע חז"ל הסמיכו לפרשה את ההפטרה מירמיהו  :
כמניפסט וחזון לעתיד :
שבימי צדקיהו [צדק ה'] נכרתה ברית לביטול מוסד העבדות  :
 "לבלתי עבוד בם ביהודי אחיהו איש" . ועוד נאמר מפי הגבורה :
 " "ותעשו הישר בעיני לקרוא דרור איש לרעהו ותכרתו ברית לפני בבית אשר שמי עליו".
[לא בכדי, הסמיך עניין הברית לביטול העבדות עם בניין וקימום המקדש. שכאמור אין גאולה בלוא הברית  לביטול העבדות ]
 בואו נשוב ונכרות ברית עם הקב"ה לבטל כליל את מוסד העבדות איש ברעהו. לראות באלה בדינים בהמרה .
 משל לעקרונות דיני עבודה בכלל -  במובן של אבני יסוד לדיני העסקה בלבד.
 
שכפי שתראו בהמשך ההפטרה גאולה ומשיח תלויים  בברית כאמור  ..... 
ובתובנות אלו .
משה אהרון 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע