chiddush logo

--, ; (1 )

, 5/2/2024

 ".


--, ; 
=============================
.
      : "" . :
 , .
  - ".
  :

  .
  "   : 
"" " ".
  , "".
  :" " :

 "" = '.
  .
 " " = :"". - "
"" - - = .

    = .
  .   "" : " "
    .
  :
 .

.

.
"" :" " " ....

.

" " "

  " ".   :" '" " "     :
  :

, , , -; , . 


  , - , , - ; , - .   , - ; , .  {}   --, ; , , , .  {}
  , --- ; , .    , :  , .   , , , :  -, .    - , , -, :  , ---- -.    , ; --, .  {}
 , :  - , - .    , , , -; , .    , --, .    , :  --, .   , ; , .(!) ,

182
( )
? ? ? !
- (1)
(5/2/2024)
".
: ""

,
֣ ֣ ֣ ׇ() [֩] ֨ ֜ ֣ ׇׇ֗ ֤ ֨֙ ֣ ֔ ֙ ֣ ֔ ֖ ֣ ֑ ֥ ֖ ֥ .

,
֤ ֨֙ ֔ ֨ ֧ ֛ ֥ ֖ ׇ֣ ׇ֑ ֣ ֔ ׇ֖


,
֥ ֖ ֣ ֑ &#
( )